Overslaan en naar de inhoud gaan

Dudok Wonen

 • Dudok Wonen onderneemt geen nieuwe bouwactiviteiten in de gemeente Almere. De Alliantie en Goede Stede zijn volgens de Hilversumse woningcorporatie goed in staat om in de vraag naar sociale huurwoningen te voorzien. Dudok zal daarom niet opnieuw prestatieafspraken met de gemeente maken. Een paar jaar geleden kwam Dudok Wonen op verzoek van de gemeente naar Almere om sociale huurwoningen te bouwen. Dat leidde tot de realisatie van complex De Driehoek, speciaal voor de opvang van economisch… meer
  Nieuwsartikel

 • Allan van der Ree is per 1 juni 2024 benoemd als directeur Klant & Woning bij woningcorporatie Stadgenoot. Van der Ree heeft veel managementervaring binnen grote, dienstverlenende organisaties. Hij werkt nu als manager uitvoering bij het CAK. Daarvoor was hij manager Operations bij Van Ameyde, senior consultant en vervulde hij diverse functies bij KPN.
  Nieuwsartikel

 • Vorige zomer sloot de gemeente Hilversum met de woningbouwcorporaties De Alliantie, G&O en Dudok Wonen een intentieovereenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de bouw van flexwoningen op een deel van het Circusterrein. Een recent afgerond haalbaarheidsonderzoek bevestigt nu dat die locatie ruimte biedt voor circa vierhonderd flexwoningen, aldus de Gooi- en Eembode. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen.
  Nieuwsartikel

 • Jacqueline van Ham is benoemd als directeur-bestuurder bij Dudok Wonen. Zij volgt Wijnand Fassotte op die deze rol bijna 1 jaar interim heeft waargenomen. Van Ham heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting. Sinds 2011 is zij directeur bij woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. Onder haar leiding zijn het portefeuille- en assetmanagement opgezet en geïmplementeerd. Daarnaast viel het verbeteren van de dienstverlening aan huurders onder haar.  
  Nieuwsartikel

 • Dudok Wonen wil de komende vijf jaar driehonderd sociale huurwoningen bouwen in Almere. Begin 2025 is start bouw voorzien van 165 woningen in de wijk Europakwartier Oost. Ook gaat de Hilversumse corporatie verder met locatie Kroatiëkade. Daarbovenop is Dudok Wonen bereid om middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen te realiseren.
  Nieuwsartikel

 • Wijnand Fassotte (55) is de nieuwe interim-bestuurder van Dudok Wonen. De woningcorporatie uit Het Gooi heeft een vacature omdat directeur-bestuurder Harro Zanting  per 1 december vertrekt naar woningcorporatie Wooncompas in Ridderkerk.   Bedrijfskundige en interim-manager Fassotte heeft ruime bestuurservaring in de volkshuisvesting. Tot voor kort werkte hij als interim directeur-bestuurder bij woningbouwvereniging De Sleutels in Leiden. Eerder was hij onder andere interim-… meer
  Nieuwsartikel

 • Gemeente Gooise Meren heeft Slokker Vastgoed geselecteerd voor de bouw van negentig betaalbare, circulaire houten woningen op het Brediusterrein in Muiden. Woningbouwcorporaties Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen nemen samen 65 woningen af, waarvan 50 in de sociale huur en 15 in de middenhuur. De overige 25 woningen zijn koopwoningen.
  Nieuwsartikel

 • De Gooise woningcorporaties starten een campagne om inwoners van de Gooi- en Vechtstreek bewust te maken dat zij het verschil kunnen maken door op 16 maart te stemmen voor "een partij waar woningnood prioriteit heeft". Er worden geen partijen met name genoemd. Ze verwijzen naar de Stemwijzer.
  Nieuwsartikel

 • Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft de corporatie iets heel goed aangepakt?
  Achtergrondartikel

 • De komende twintig jaar worden in de Gooi en Vechtstreek 11.500 woningen bijgebouwd, waarvan bijna drieduizend sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de woningvoorraad. Het aantal betaalbare huurwoningen in het middensegment zal met 1.500 stuks toenemen.
  Nieuwsartikel

 • Zes corporaties in de Gooi en Vechtstreek hebben het Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek (PWG) opgericht. Al lang wordt er onderling goed samengewerkt, maar de corporaties verwachten dat zij door de komst van een specifiek samenwerkingsverband woningzoekenden en huurders nog beter kunnen helpen. De bestuurlijke ambities van het platform hebben betrekking op verduurzaming van de sociale woningvoorraad, verbetering van leefbaarheid in wijken en buurten, betere afstemming met het… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Dudok Wonen begint volgende maand aan de bouw van 46 sociale huurappartementen in Almere Poort. Ongeveer de helft van de appartementen in De Driehoek is bestemd voor mensen die dringend behoefte hebben aan tijdelijke woonruimte door bijvoorbeeld gedwongen verkoop van de woning, het overlijden van ouders, of omdat zij net gescheiden zijn.
  Nieuwsartikel

 • Het lukt de gemeente Gooise Meren en woningcorporatie Dudok Wonen niet om tot gezamenlijke prestatieafspraken te komen. Beide partijen hebben fundamentele meningsverschillen. Ze hebben nu de Commissie Dekker gevraagd het geschil te beslechten en alsnog productieafspraken mogelijk te maken.
  Nieuwsartikel

 • Dudok Wonen is gestart met de bouw van Alporti, het vierde appartementencomplex in de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid in Hilversum. De corporatie ontwikkelt op de locatie van het oude zorgcentrum Zuiderheide duurzame en levensloopbestendige gebouwen met moderne appartementen in de sociale- en vrije huursector, maar ook zorgwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Hilversum krijgt hulp bij de bouw van extra woningen. De Metropoolregio Amsterdam(MRA) heeft het Mediacentrum Hilversum de status gegeven van sleutelproject. Rond de huidige omroepgebouwen en in het naastgelegen stationsgebied is ruimte voor toevoeging van circa 3.500 woningen voor 2035.
  Nieuwsartikel

 • Dudok Wonen beschikt over voldoende investeringscapaciteit, maar het ontbreekt in het Gooi aan nieuwbouwlocaties. Verdergaande verdichting op stationslocaties zou enig soelaas kunnen bieden, meent Harro Zanting. “In Hilversum mag het wel wat hoger en dichter. Met een lagere parkeernorm.”
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Gooise Meren wil het aandeel sociale huurwoningen in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg minimaal op hetzelfde peil houden. Het heeft daarom het bod van vijf woningcorporaties voor nieuwe gezamenlijke prestatieafspraken verworpen. Dat bod zou leiden tot een afname van de sociale huurvoorraad met bijna tweehonderd woningen de komende jaren omdat de corporaties meer woningen willen verkopen dan nieuw bouwen. "We kunnen niks anders doen dan dit bod afwijzen", zo verklaart wethouder… meer
  Nieuwsartikel

 • test
  Nieuwsartikel

 • De vraag naar tijdelijke woonruimte voor mensen die vanwege scheiding of financiële problemen op straat dreigen te komen is zo groot, dat Dudok Wonen het project In Between Places doorzet. Ook al bleek het zeer lastig om de eerste tijdelijke huurders door te laten stromen naar permanente huisvesting.
  Nieuwsartikel

 • Dudok Wonen viert morgen de afronding van de zeven jaar durende renovatie van 571 beeldbepalende woningen in de Bloemenbuurt-Zuid in Hilversum. Van de huurders heeft 88 procent het moment aangegrepen om binnenshuis vernieuwingen te laten aanbrengen. De buitenzijde van de woningen is aangepakt waarbij oorspronkelijke stijlkenmerken van architect Dudok zijn teruggebracht.
  Nieuwsartikel

 • Voor Het Gooi heeft Hilversum flinke bouwambities, ook voor sociale huurwoningen. Daarvan worden er tot 2021 achthonderd nieuw gebouwd. CDA-wethouder Nicolien van Vroonhoven is daar tevreden over, maar de drie corporaties verkopen ook veel. “Zij moeten meer duidelijkheid bieden over hun verkoopprogramma’s. Anders is bijbouwen zinloos.”
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporatie Dudok Wonen bouwt in Almere-Poort een nieuw woningcomplex speciaal voor mensen met een acute woonvraag. Het gebouw zal voor maximaal 1 jaar onderdak bieden aan woningzoekenden die door echtscheiding, gedwongen woningverkoop of overlijden van een partner anders dakloos zouden raken. Samen met de gemeente wordt nog naar een locatie gezocht.
  Nieuwsartikel

 • Van zaterdag 30 september tot en met zaterdag 7 oktober vindt de Grote Tiny Publieksmanifestatie plaats in het Homeruskwartier in Almere Poort. Met dit onderdeel van de BouwExpo wil Almere verkennen of het mogelijk is een serieuze bouwstroom van kleine huizen mogelijk te maken. Bezoekers kunnen kennismaken met de prijswinnaars en hun huisjes, die dan af zijn of in aanbouw. Er wordt een documentaire van Robert Wiering vertoond over de ontwikkeling van Tiny Houses en de initiatiefnemers geven… meer
  Nieuwsartikel

 • Dudok Wonen gaat 73 sociale huurwoningen in de Bussumse Van Speijkbuurt verduurzamen. Het energielabel van de woningen gaat hierdoor van label C naar label A. Bewoners konden meepraten over welke maatregelen zij graag wilden. "Door de duurzaamheidsmaatregelen besparen bewoners straks op hun energielasten. Omdat er geen huurverhoging tegenover staat, houden bewoners straks dus geld over én hebben meer comfort in hun huis", aldus projectmanager Wouter Weijer van Dudok Wonen.
  Nieuwsartikel

 • In Hilversum verrijst een nieuwe woonbuurt met zo'n tweehonderd appartementen en wijkvoorzieningen. 'Nieuw Zuid' bestaat uit vijf gebouwen met een mix aan sociale huur en vrijesectorhuur appartementen. De eerste twee gebouwen worden waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd. In 2021 is Nieuw Zuid helemaal klaar. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door de woningcorporaties Habion en Dudok Wonen in samenwerking met zorginstelling Gooi Zuid Amaris.
  Nieuwsartikel