Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw van vierhonderd flexwoningen in Hilversum stap dichterbij

Image

Vorige zomer sloot de gemeente Hilversum met de woningbouwcorporaties De Alliantie, G&O en Dudok Wonen een intentieovereenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de bouw van flexwoningen op een deel van het Circusterrein. Een recent afgerond haalbaarheidsonderzoek bevestigt nu dat die locatie ruimte biedt voor circa vierhonderd flexwoningen, aldus de Gooi- en Eembode. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen. Als de gemeenteraad akkoord gaat kan na de zomer worden gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De bewoners zouden dan vanaf medio 2025 de sleutel van hun nieuwe huis kunnen krijgen.

De helft van de woningen wordt toegewezen aan spoedzoekers, statushouders (15 procent), geclusterd/begeleid wonen en jongeren tot en met 27 jaar. De andere helft wordt aan reguliere woningzoekenden aangeboden, al zijn daarbij ook voorrangsregelingen van kracht. Bijvoorbeeld voor bepaalde beroepsgroepen zoals personeel uit de zorg, het onderwijs en de politie. Het gaat om een mix van  van één-, twee- en driekamerwoningen.

De woningen mogen maximaal vijftien jaar blijven staan. AIs herplaatsing ergens anders dan niet mogelijk is,  kan er een beroep worden gedaan op de financiële herplaatsingsgarantie van het Rijk. Hilversum wil uiteindelijk op het Circusterrein woningen bouwen en er bedrijven en maatschappelijke functies onderbrengen.