Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Participatie ‘avant la lettre’ bij renovatie Van Speijkflat
Het kan dus wel: 100 procent instemming

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft de corporatie iets heel goed aangepakt?

Bewonerscommissie Van Speijkflat

Bewonerscommissie Van Speijkflat

 

De 70 procentregeling
Bij complexgewijze renovatie is het voor corporaties zaak te zoeken naar voldoende draagvlak. En ‘voldoende’ is volgens de wet instemming van ten minste 70 procent van de huurders. Energiebesparende maatregelen vallen meestal onder ‘renovatie’.

In 2019 besloot Dudok Wonen tot een grote renovatie aan de Van Speijkflat. De woningcorporatie koos ervoor om de bewoners nu eens niet te confronteren met een uitgewerkt plan waarop ze achteraf konden reageren. De 54 huishoudens werd verzocht om een klankbordgroep van vijf bewoners op te richten die vanaf het begin bij het traject werd betrokken.
Kor Feenstra, adviseur woonzaken bij Dudok: “Na veel klachten over kou, tocht en hoge energierekeningen gingen de alarmbellen rinkelen. We moesten de Van Speijkflat verduurzamen. Toen dat besluit was genomen zijn we direct met de bewoners om de tafel gegaan. Veel van hen kennen elkaar al jaren; de flat bestaat uit voormalige aanleunwoningen en veel mensen wonen er al sinds die tijd. Uiteindelijk is alles in gezamenlijkheid besloten. De klankbordgroep zorgde zelf voor de communicatie naar de bewoners. We merkten dat dat beter werkt dan wanneer de corporatie dat zelf oppakt.”

Niet arbeidsintensiever

Feenstra heeft jarenlange ervaring bij woningcorporaties en deze werkwijze is volgens hem vrij uniek. “Misschien is een participatietraject als dit iets makkelijker te verwezenlijken omdat het een vrij klein en overzichtelijk project is. Die cohesie zie je niet zo snel bij wijken met eengezinswoningen. Maar de kracht zat hem vooral in de onderlinge afstemming tussen de bewoners.”
De klankbordgroep werd ook betrokken bij de keuze van de aannemer. Feenstra: “Het gaat om het aanbrengen van vloer- en gevelisolatie en het plaatsen van ventilatieroosters en nieuwe kozijnen. De mensen hoeven hun appartement niet uit maar het geeft wel overlast. Het zijn vooral bewoners op leeftijd en dan is het belangrijk dat een aannemer daar rekening mee houdt. Dat is uitstekend gelukt.”
Volgens Feenstra was deze manier van inspraak niet arbeidsintensiever dan gebruikelijk. “Integendeel. De klankbordgroep heeft het contact met de bewoners op zich genomen. Ook zijn er niet extra veel eisen gesteld. Kortom, de corporatie én de bewoners zijn zeer content over het hele proces.”

 

De Van Speijkflat in Hilversum

Open en transparant

Een actief lid van de klankbordgroep is André Kerkhof. Hij spreekt van een ‘heel open en transparante samenwerking’. “Ons belangrijkste doel was om zo’n sfeer te creëren dat mensen ontvankelijk werden voor het renovatieproject.  Dat lukt het beste wanneer mensen elkaar al kennen. De bewoners wilden sowieso al meegaan met de plannen. Na jaren koude voeten en hoge energierekeningen is dat niet zo gek. Bovendien krijgen we vijfhonderd euro onkostenvergoeding dus het hele pakket was gunstig.” Het kostte de klankbordgroep dan ook weinig moeite om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De klankbordgroep stelde een enquête op waarin de bewoners konden aangeven wat ze wel en niet wilden. Ook daaruit bleek eensgezindheid.  

De kracht zat hem vooral in de onderlinge afstemming tussen de bewoners

Kerkhof: “Ik heb bovendien mee mogen beslissen over de aannemer. Ook dat heeft goed uitgepakt. De uitvoerder zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk overlast is. En wanneer er toch klachten zijn, wordt daar heel goed naar geluisterd. Sterker nog, de uitvoerder is inmiddels een soort van vriend van veel bewoners. En tot nu toe loopt alles volgens planning.”
Als alles goed verloopt hebben de inwoners van de Van Speijkflat nog voor de kerst warme voeten. Het hele duurzaamheidsproject moet eind maart 2022 klaar zijn.

Janna van Veen