Overslaan en naar de inhoud gaan

Gooi en Vechtstreek: 11.500 extra woningen tot 2040

Image

De komende twintig jaar worden in de Gooi en Vechtstreek 11.500 woningen bijgebouwd, waarvan bijna drieduizend sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de woningvoorraad. Het aantal betaalbare huurwoningen in het middensegment zal met 1.500 stuks toenemen.

Corporaties, gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben de te behalen doelen vastgelegd in een nieuw woonakkoord voor de periode 2021-2025. Zij willen samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio. Volgens wethouder Roland Boom uit Huizen, voorzitter van het regionale portefeuilleoverleg, moet er in de aantallen te bouwen woningen een schepje bovenop, zonder het groene karakter van de streek aan te tasten. Er zal daarom sprake zijn van binnenstedelijke verdichting en woningbouw bij ov-knooppunten. Het gaat in het akkoord niet alleen om nieuwbouw. Corporaties zetten ook in op een optimaal gebruik, toekomstbestendig maken en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Het woonakkoord is ondertekend door provincie Noord-Holland, de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Weesp en Ymere, de Alliantie, Dudok Wonen, Woonzorg Nederland, Habion en de kleine corporaties. De gemeenten Hilversum en Wijdemeren zullen het akkoord ondertekenen als zij hun lokale woonvisie hebben opgesteld.