Boeken

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

Het boek 'Ridders in de Bijlmer' vertelt de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam-Zuidoost vanuit een ruimtelijk perspectief. De auteur begint niet, zoals je zou verwachten, in jaren zestig bij de Grondslagen voor de Zuidoostelijke Stadsuitbreiding, maar al voor de jaartelling.

Onderzoek naar bewonersparticipatie in Bijlmermeer
De Bijlmer is volledig bedacht door professionals en ook bij de beleidsontwikkeling van de vernieuwing speelden bewoners nauwelijks een rol. Maar bewoners hebben wel invloed en inbreng gehad bij het uiteindelijke vernieuwingsproces in hun wijk. Al zijn de bewoners daar zelf minder van overtuigd dan professionals en bestuurders.

Hoe pak je herbestemming van oude panden aan ten tijde van crisis? Sommigen zoeken het in nieuwe verdienmodellen, slimme financiering of ontwikkelend beheer, anderen in het organisch ontwikkelen of een bottom-up benadering.

De publicatie ‘Werk aan de Werf, Laboratorium NDSM-werf, Koers 2014-2025’ is volgens de achterflap een toekomstvisie op de NDSM-werf. Maar de term 'toekomstvisie' zet de argeloze lezer wel op het verkeerde been. Het is meer een werkdocument, grotendeels een weerslag van interne discussies van degenen die hun ziel en zaligheid hebben verbonden aan wat het NDSM-terrein nu is.

Het Derivaten Drama van Jan Smit is al weer het tweede boek over de Vestia-affaire. In september verscheen De Vrije Val van Vestia van FD-journalist Hans Verbraeken. Smit heeft het voordeel dat hij voor zijn reconstructie ook Verbraekens boek en de verhoren van de Parlementaire Enquête kan benutten.

Met het Scheepvaarthuis, opgeleverd in 1916, aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade loste architect Joan Melchior van der Meij (1878-1949) min of meer het startschot voor de Amsterdamse Schoolbeweging. Maar terwijl zijn collega’s Michel de Klerk en Piet Kramer - die ook werden ingeschakeld bij de bouw - beroemd werden, is het leven en werk van Van der Meij in de schaduw gebleven.

Uitgeverij Thoth brengt een nieuwe editie uit van 'De 75 beroemdste bouwwerken van Nederland' uit 2009, van dezelfde auteur. De titel is gewijzigd in 'Nederland in 75 bouwwerken'. De inhoud is geactualiseerd, maar de basisopzet is in stand gebleven.

Waarom zien de Nederlandse steden er uit zoals ze er uitzien? Op deze vraag willen de auteurs in dit monumentale boek een antwoord geven. Dat antwoord brengt in 320 pagina's in groot formaat duizend jaar stedenbouw in beeld.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de financiële risico's van huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt. Dit levert, afgezien van de gekleurde geografische datakaarten, geen vrolijk beeld op. Veel Nederlanders staan er beroerder voor dan een decennium geleden.

Van Barcelona tot New York, van Tokio tot Amsterdam: een beetje stad is een Smart City of wil dat worden. Maar wat is dat? En is het meer dan ketelmuziek van marketeers van steden en ICT-bedrijven? Een rode draad vormt in ieder geval het optimisme dat toepassing van slimme technologie het leven in de stad schoner, veiliger, efficiënter en dus aangenamer maakt.

De Nederlandse Woonbond heeft deze zomer een uitgebreide brochure (50 pag.) uitgebracht over de mogelijkheden voor Wonen in Zelfbeheer, waarbij het niet gaat om individuele huiseigenaren - zelfbeheerders pur sang - maar om huurders in coöperatieve woonvormen. De Woonbond vindt meer zelfbeheer een kansrijke nieuwe weg in de volkshuisvesting.

Op de omslag prijkt nog zo’n typisch architectonisch hoogstandje. Een overweldigende maar curieuze stapeling glazen blokken die in de verte aan de beelden op Paaseiland doen denken. Rem Koolhaas gaf Rotterdam een nieuwe landmark aan de Maas, maar de bewoners erachter zullen dit vooral beoordelen in termen van licht en schaduw.

Uitgeverij Valiz heeft zich, dit keer in samenwerking met Trancity, vastgebeten in de vraag van wie ‘de stad’ nu eigenlijk is. Met de nieuwe, internationaal opgezette uitgave ‘We Own The City’ is aan de serie boeken over dit onderwerp nu een professionele, stedenbouwkundige kijk toegevoegd.

De Amsterdamse stichting De Driehoek gaat dapper verder op de ingeslagen weg: bachelorstudies van sociologiestudenten uitgeven. Dat dit voor woonprofessionals interessant kan zijn, bewijst de jongste uitgave. Die bevat drie onderzoeken naar de reactie van bewoners van probleemwijken op stigmatisering van buiten.

Normaal gesproken doen discussies onder architecten in de ogen van buitenstaanders vaak wat esoterisch aan. Het kan ook anders. In het laatste nummer van het onafhankelijke architectenblad ‘Oase’ wordt de vraag gesteld hoe je ‘sfeer’ bouwt. Hoewel dit volgens velen de kern van de architectuur uitmaakt, onttrekt het zich – zo is de gevestigde opinie - grotendeels aan concrete analyse.

Pagina's