Zo werkt gebiedsontwikkeling

23.01.18

Met Friso de Zeeuw in de buurt wordt het zelden saai. Dat geldt ook voor het kloeke handboek dat eind december ter gelegenheid van zijn afscheid als praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft verscheen.
Zijn handboek 'voor studie en praktijk' bevat naast alle - toegankelijk geschreven - informatieve hoofdstukken die je zou verwachten in een dergelijk handboek ook een flink aantal prikkelende artikelen en columns die van hem de afgelopen jaren in diverse tijdschriften zijn verschenen. Hij wil daarbij graag ageren tegen de naar zijn mening "ziekelijke hang naar 'disruptie', 'innovatie' en 'kanteling' die het vakgebied teistert." Met gretigheid heeft De Zeeuw zich altijd gestort op de ontmaskering van deze 'voodoo' van de 'Hogepriesters van de Kantelkerk'.
De rode draad: veel zogenaamde disruptieve innovaties zijn niet meer dan kleine niches. Dus laat de 'zelfkazende burger', de zelfbenoemde 'stadmaker' dus niet een te grote hoed opzetten. CPO, tiny houses, bottom-up ontwikkeling. Allemaal leuk, stelt de emeritus, zolang de ambachtelijke kant van de gebiedsontwikkeling maar niet in het gedrang komt door overdadige aandacht voor randverschijnselen.
De woonwensen van de meeste mensen zijn namelijk behoorlijk constant, draagt De Zeeuw al jaren uit. En een behoorlijk woonoppervlak van minimaal 60 vierkante meter is daar één van. Moderniteiten als de 'microwoning' zijn volgens hem alleen populair omdat er niets anders betaalbaars is te krijgen.

Het handboek behandelt de vele kanten van gebiedsontwikkeling: proces, fasering en activiteiten, de actoren daarbij en de vele financiële elementen: grondexploitatie, vastgoedexploitatie, btw en belastingen, verevening enzovoort, enzovoort. In andere hoofdstukken wordt ingegaan op het omgevingsrecht, publiek-private samenwerking, gebiedstransformaties, omgevingskwaliteit en de wijze waarop rekening gehouden kan en moet worden met mobiliteit, water en energie. Dit alles gelardeerd met vele praktijkvoorbeelden, illustraties en fraaie fotografie.
Een fraai, verzorgd en nuttig handboek voor zowel studenten als professionals en bestuurders die in de praktijk met gebiedsontwikkeling te maken krijgen.

Zo werkt gebiedsontwikkeling - handboek voor studie en praktijk. Friso de Zeeuw. TU Delft. Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. 270 pag. €30 (excl. verzendkosten). Te bestellen bij VSSD Delft (www.vssdshop.nl)