Stadsnatuur maken

01.08.17

‘Ecologen moeten leren denken als ontwerpers en ontwerpers als ecologen’. Dat is het motto van het boek ‘Stadsnatuur maken/Making urban nature’. De auteurs propageren het 'natuurinclusief ontwerpen': de integratie van natuur en ecologie in stedelijke functies. De architecten Piet Vollaard en Jacques Vink gingen daartoe met ecoloog Niels de Zwarte een samenwerkingsverband aan en maakten een rijk en geïllustreerd geheel dat zowel ontwerpers, natuurliefhebbers en beleidsmakers moet aanspreken. Volgens de auteurs maakt de vergaande verstedelijking een betere balans tussen mens en natuur in de stad steeds noodzakelijker. Stadsplanning dus waarbij niet alleen in steen maar ook in natuur wordt geïnvesteerd.

In het boek komt een keur aan onderwerpen voorbij. Na een informatief exposé over het belang van biodiversiteit komt een aantal stadsdieren en hun nut en noodzaak in het stedelijk gebied aan bod. Ook is er uitgebreide aandacht voor de biotopen in de stad. Het boek roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en geeft daarbij zowel praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen. Hoe maak je een groene stad en waarom is dat belangrijk?
De auteurs halen tientallen voorbeelden aan van projecten waarbij de natuur in West-Europese steden is geïntegreerd. Er is niet alleen aandacht voor flora en fauna. Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan ecologisch beheer en het beleid van de politiek op het gebied van natuurinclusief ontwerpen. Het boek sluit af met tien bruikbare tips voor diegenen die willen pionieren op dit vlak. Dit is volgens de auteurs noodzakelijk omdat natuurinclusief ontwerpen nog in de kinderschoenen staat.

De auteurs Jacques Vink, Piet Vollaard en co-auteur Niels de Zwarte zijn lid van de stichting De Natuurlijke stad, een samenwerkingsverband van architecten, biologen en stadsecologen. Het boek is zowel in het Engels als in het Nederlands geschreven en is ook als e-boek beschikbaar.

Stadsnatuur maken/Making urban nature. Prijs 34,95. Uitgever Nai010 Uitgevers/Publishers. ISBN 9789462083172.