Wasted City

19.05.17

De ondertitel van Wasted City is 'Approaches to Circular City Making'. Het boek is een mix van theoretische beschouwingen en internationale voorbeelden van circulaire plannen, ondernemingen en experimenten. De rode draad: afval bestaat niet, alleen is materiaal soms op de verkeerde plek. Leuk om door te bladeren: wel veel erg kleinschalige projecten - zoals een publieke straatkoelkast waar overgebleven eten in kan worden aangeboden (Baskenland, Spanje), maar ook een grootschaliger onderneming als energiebedrijf VandeBron wordt beschreven.
Interessant is de kritische beschouwing van wetenschapper Federico Savini over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam. De stad laat de ontwikkeling van de circulaire stad teveel over aan creatieve burgers, is zijn analyse. Het ontbreekt volgens hem aan sturing en visie. Zo blijft het in de fase van het hobbyisme steken: "..., we will have a city full of disconnected experiments that will forever remain experiments. And these are wasted experiments. Voorwoord van Maarten Hajers.
Het boek wordt 22 mei gelanceerd in Pakhuis de Zwijger.

The Wasted City - Approaches to Circular City Making, €22,50, 176 pagina's. Uitgever Trancity Valiz