Huurders blijven(d) aan de knoppen

19.05.17

Huurders denken graag mee, maar niet meer in een tijdrovende overlegstructuur. Momenteel krimpen veel huurderorganisaties en zijn de enkele nog actieve huurders vaak 50-plus, man en van Nederlandse afkomst. Het toekomstperspectief van de huidige huurdersorganisaties is onzeker, stelt Platform31 dan ook vast. In het pilotprogramma Huurders aan de knoppen experimenteerden huurdersorganisaties en corporaties met nieuwe vormen om huurders te laten meedenken met corporatiebeleid. De vele andere manieren om huurderinput op te halen worden beschreven in het rapport 'Huurders blijven(d) aan de knoppen'.
Tijdelijke vormen om huurderinput op te halen zijn echter geen alternatief voor de huidige huurdersorganisaties. In het kader van de Overlegwet blijft een formele huurdervertegenwoordiging noodzakelijk. En ook de verstevigde rol bij de prestatieafspraken via de Woningwet maakt een goede formele huurdervertegenwoordiging noodzakelijk.
Het aantal huurders dat zich echter geroepen voelt zitting te nemen in een huurdersorganisatie neemt af. Platform ziet als oplossing een kleine formele huurdersorganisatie, die als officiële overlegpartner van de corporatie fungeert. Om ervoor te zorgen dat de input die zij leveren ten bate van het corporatiebeleid representatief is, zijn aanvullend andere manieren nodig om huurderinput op te halen.
In het pilotprogramma Huurders aan de knoppen experimenteerden huurdersorganisaties en corporaties met nieuwe vormen om huurders te laten meedenken met corporatiebeleid. Soms via een enquête, soms via een eenmalige brainstormsessie en soms via een tijdelijke werkgroep. Daarvoor wierven de corporatie en huurdersorganisaties actief. Opvallend was dat deze actieve werving en tijdelijke meedenkvormen ervoor zorgden dat er meer huurders waren die mee wilden denken. Ook was er meer diversiteit in samenstelling door verschil in leeftijd en geslacht.
In deze oplossing is de huurdersorganisatie de vaste kern. Zij denkt zelf mee op de onderwerpen waarvoor zij rechtmatig verplichtingen heeft. Daarnaast zorgt zij actief dat er huurders betrokken worden in het beleidsvormingsproces of dat er huurderinput opgehaald wordt wat de corporatie verwerkt in het beleid. Waar de huurdersorganisatie eerst alles zelf inhoudelijk oppakte, krijgt zij nu veel meer een coördinerende rol, aldus Platform31.
In het pilotprogramma Huurders aan de knoppen werd duidelijk dat het vernieuwingsproces een gezamenlijk proces moet zijn van de corporatie en de huurdersorganisatie. Platform31: "Als zij niet samenwerken in dit vernieuwingsproces ontstaat weinig draagvlak voor de bedachte werkwijze en is de kans groot dat ook in de toekomst huurdersinput niet optimaal wordt opgehaald en meegenomen in het corporatiebeleid."

Huurders blijven(d) aan de knoppen - Eerste resultaten na anderhalf jaar pilotprogramma. Auteurs: Vera Beuzenberg, Hanneke Schreuders en Anne-Jo Visser. Te downloaden bij Platform31