Analyse plancapaciteit woningbouw in Noord-Holland

01.12.17

In opdracht van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek uitgevoerd naar de risico’s voor de realisatie van bestaande woningbouwplannen. Het onderzoek is uitgezet in het kader van de samenwerkingsagenda tussen de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland.
De conclusie: er zijn in de provincie Noord-Holland voldoende locaties en bouwplannen, maar minder dan de helft (45%) van de harde plannen maakt kans om zonder veel vertraging of kans op uitval te worden gerealiseerd. De grootste obstakels zijn milieueisen en ontbrekende infrastructuur. Ook zorgen stedenbouwkundige eisen en capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars, toeleveranciers en gemeenten voor extra risico's. Dat blijkt uit een analyse van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van 38 bouwplannen in de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland hebben dit onderzoek gezamenlijk laten uitvoeren.

De geschatte woningbehoefte tot 2025 in de provincie Noord-Holland bedraagt 102.000 woningen waarvan 83.000 in het Metropoolregio Amsterdam (MRA): de Stadsregio Amsterdam, IJmond/Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. Er bestaan in het Noordhollandse deel van de MRA zogeheten 'harde bouwplannen' voor 118.000 woningen in de periode tot 2025, ruim voldoende dus. De MRA bestaat verder nog uit Almere en Lelystad.

Planoptimisme in de bouw is van alle tijden. In zoverre passen de bevindingen van het EIB in een lange traditie. Maar wat gezien de huidige schaarste verontrust is dat ook de tijdige uitvoering van 'harde bouwplannen' nog veel obstakels kent, aldus het EIB-onderzoek.

Analyse plancapaciteit woningbouw in Noord-Holland. EIB, 27-10-2017. Auteurs Jorrit Bakker en Hilde Beck. Van het rapport is een PDF beschikbaar.