Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen

06.12.17

In het lijvige boekwerk 'Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen' zijn de resultaten gebundeld van vier jaar FUR-onderzoek. FUR staat voor het lectoraat Future Urban Regions dat door zes Academies voor Bouwkunst in 2013 werd opgestart. Leidend in het onderzoek is de aanname dat 'grote uitdagingen van de toekomst in de stad en de stedelijke regio liggen'.

FUR doet onderzoek naar 'gezonde verstedelijking'. Er wordt gekeken naar methoden en technieken van ontwerpend onderzoek en de rol van het ontwerp bij lokale en regionale overheden. De eerste onderzoeksperiode bestreek 2013 tot en met 2016. Inmiddels is besloten dat er een vervolg komt tot ten minste december 2020. Het onderzoek komt voort uit een verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
In 'Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen' behandelen stedelijk ontwerpers en onderzoekers de vraag wat de meest cruciale opgaven zijn voor de toekomst van een gezonde stad. Het gaat daarbij om grote sociale en ruimtelijke transitieopgaven zoals een veerkrachtige infrastructuur, duurzaamheid, een vitale economie, gezond leven en sociaal-culturele verbondenheid.
Ontwerpend onderzoek is volgens de samenstellers van het boek 'een essentieel instrument voor het analyseren van de opgaves, het verkennen en verbeelden van de nieuwe mogelijkheden en het verbinden van belanghebbenden'.
Aan de hand van vijftig casestudies van over de hele wereld wordt een antwoord gezocht op drie belangrijke vragen. Wat is gezonde stedelijkheid? Welke partijen heb je nodig om een gezonde stedelijke leefomgeving te realiseren? En ten slotte: hoe doe je ontwerpend onderzoek. Het boek biedt volop instrumenten voor diegenen die zich bezighouden met stedelijke vraagstukken en voor wie belangstelling heeft in het uitvoeren van ontwerpend onderzoek.

Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen. Prijs 27,50. Auteurs: Tijs van den Boomen en Eric Frijters. Uitgever Trancity Valiz. ISBN 9789492095329.