Canon Volkshuisvesting

05.01.17

De Canon Volkshuisvesting is inmiddels ook in boekvorm verschenen. Eerder verscheen al een digitaal platform waar aan de hand van 25 vensters de grote lijnen van de moderne volkshuisvestingsgeschiedenis werden geschetst. Die digitale versie heeft de voordelen die inherent zijn aan het medium: oneindig uitbreidbaar en actueel te houden. Deze digitale versie bevat veel beeldmateriaal, doorklikbare literatuurverwijzingen, historische documenten en andere links. Zo is een indrukwekkend kennisplatform ontstaan.
Maar de papieren, fraai geïllustreerde, versie voegt veel leesgenot toe. Het voert de lezer in prettig geschreven artikelen langs de hoogtepunten, dieptepunten en bijzonderheden van het wonen in Nederland vanaf de negentiende eeuw. Daarbij horen het ontstaan van fabrieksdorpen, de opkomst van de woningbouwverenigingen, de gevolgen van de Woningwet in 1901, woonscholen, de rol van huurders en bestuurders, de kraakbeweging, de stedelijke vernieuwing en - tot besluit - de parlementaire enquête. Elk van de 25 hoofdstukken vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in een rijke geschiedenis waarin de sociale woningbouw stap voor stap weet te ontsnappen uit de duisternis van de negentiende eeuw. Niet eerder is deze geschiedenis zo overzichtelijk en toegankelijk gepresenteerd. Het accent ligt daarbij vooral op het sociale karakter van de volkshuisvesting. De canon gaat meer over wonen dan over bouwen. De lezer zal vergeefs zoeken naar veranderingen in het Bouwbesluit, gewijzigde bouwtechnieken of de invloed van welstandscommissies. Een uitzondering daarop is het hoofdstuk over de Amsterdamse School, 'kwaliteitsarchitectuur voor het volk'.
Veel aandacht is er voor de sociale, politieke en beleidsmatige aspecten van de volkshuisvesting. Daarbij hoort de promotie van het eigen bezit, de grote betekenis van het ruimtelijke-ordeningsbeleid (van groeikernen tot krimpregio's), de stadsvernieuwing en de bruteringsoperatie van Heerma.
De auteurs en de redactie (Jos van der Lans, Margriet Plug en Wouter Beekers) hebben een geweldige prestatie geleverd om de veelheid van onderwerpen op een zeer toegankelijke manier in een relatief bescheiden boek onder te brengen. Voor iedereen met interesse in de volkshuisvesting een aanrader.

Canon Volkshuisvesting. Redactie: Jos van der Lans, Margriet Plug en Wouter Beekers. Uitgever: Vereniging Canon sociaal werk. €16. Te bestellen via www.canonvolkshuisvesting.nl