Ouder worden in de wijk - Stadsdorp de Pijp

20.07.16

In Amsterdam zijn al meer dan twintig zogenoemde Stadsdorpen opgericht. Het zijn initiatieven voor en door bewoners die mede veel aandacht krijgen omdat ze passen in de ideologie van de zelfredzame burger en de 'participatiesamenleving'. In het stadsdorp wordt modern nabuurschap nagestreefd, maar dan niet per se van buren maar van wijkbewoners. De achterliggende idee is dat ouderen daardoor in ieder geval prettiger maar wellicht ook langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Studente Christel van Wijk onderzocht voor haar masterscriptie het functioneren van Stadsdorp de Pijp. Zij stelt vast dat Stadsdorp de Pijp zeker bijdraagt aan de participatie van en sociale cohesie tussen buurtbewoners. De ouderen die lid zijn, leren meer buurtgenoten kennen en ervaren dit contact als een meerwaarde.
Bij het Stadsdorp De Pijp zijn veel gelijkgezinden te vinden: relatief jonge, actieve, mondige en middel- of hoogopgeleide ouderen. Daarbij zitten veel alleenstaanden en vrouwen. Geen dwarsdoorsnede van de bevolking kortom.
Van Wijk beveelt het Stadsdorp daarom aan meer aandacht te besteden aan promotie en communicatie. Dat veronderstelt dat de Stadsdorpers behoefte hebben aan een veel groter en diverser netwerk, wat natuurlijk maar de vraag is. Er zijn tal van redenen van ouderen om zich niet aan te sluiten. Dat loopt van geen interesse, geen zin in clubjes tot onbekendheid met het fenomeen. Degenen die wel lid zijn nemen deel omdat ze behoefte hebben aan gezelligheid en sociale contacten in de buurt.
Van Wijk concludeert dat Het Stadsdorp een sterk concept is dat ondersteuning kan bieden bij het langer zelfstandig wonen én kan dienen als belangenbehartiger. Voor de leden werkt het. Als maatschappelijke 'oplossing' voor het wegvallen van professionele initiatieven en ondersteuning heeft het echter zijn beperking. Niet alleen bereikt het Stadsdorp lang niet alle ouderen in de Pijp. Respondenten benoemen ook dat het Stadsdorp weinig kan doen bij ernstige ziekte of als ouderen de trap niet meer op komen. Het Stadsdorp gaat meer om de kwaliteit van leven en de invulling van het sociale leven. Het blijkt minder een middel om daadwerkelijk langer zelfstandig te wonen.

Ouder worden in de wijk – Stadsdorp de Pijp. Christel van Wijk. Master-scriptie. Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen. Van Wijk liep stage bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.