WOONBELEID

 • 31.03.15

  De leegstandverordening helpt niet om leegstand tegen te gaan. In de praktijk blijken eigenaren van leegstaande panden eindeloos procederen tegen een leegstandsbeschikking. En anders kunnen hypotheekgevers een verplichte gemeentelijk voordracht voor bewoningn wel blokkeren, aldus de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens.

 • 25.03.15

  Woningcorporaties moeten volgend jaar al voldoen aan de 95-procentnorm voor het passend toewijzen van huurwoningen aan mensen met recht op huurtoeslag. Zo heeft de Tweede Kamer in meerderheid uitgemaakt bij de stemming over een aantal moties over de uitwerking van de nieuwe Woningwet.

 • 19.03.15

  De kosten voor inschrijving bij WoningNet moeten omlaag. Een meerderheid in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam steunt een voorstel van SP (Amsterdam), PvdA (Diemen) en Democratisch Zaanstad om de kosten te verlagen. De Regioraad heeft daarover echter geen zeggenschap. De deelnemende woningcorporaties stellen zelf de prijs vast. Wel zal portefeuillehouder Lex Scholten, wethouder in Diemen, daarover in overleg treden met de corporaties in de regio. Inschrijving kost 50 euro. Vervolgens moet jaarlijks een verlengingsbijdrage van 10 euro worden betaald.

 • 18.03.15
  Leon Bobbe

  Volgens Leon Bobbe, directievoorzitter van De Key, past het maken van collectieve prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties niet bij de nieuwe Woningwet. Er komt wat hem betreft geen Bouwen aan de Stad III: “Het past gewoon niet bij de nieuwe Woningwet. Ik zou ook niet weten hoe De Key aangesproken kan worden op terreinen waarop we straks niet meer actief zijn. De tijd dat corporaties zich verantwoordelijk voelden voor alles, is wel voorbij.

 • 18.03.15

  In tijden van economische onzekerheid wordt minder verhuisd. De behoefte om de woonsituatie te verbeteren wordt er echter niet minder om. Anno 2013 hebben dan ook meer huishoudens (25%) een verhuiswens dan in 2011. Het stapelt zich op. Het staat in het deelrapport ‘Verhuiswensen’ uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013.

 • 26.04.21
  Interview: waarom directievoorzitter Leon Bobbe wil specialiseren

  Directievoorzitter Leon Bobbe van De Key wil werkgebied en doelgroep van zijn corporatie beperken. De Key gaat zich toeleggen op het gebied binnen en langs de ringweg en op de huisvesting van starters en studenten. “Als je niet veel geld hebt, moet je keuzes maken.”

 • 20.02.15

  Per 1 juli 2015 wordt het woonduurbeginsel afgeschaft in de Stadsregio Amsterdam. Inwoners met verhuisplannen de komende vijftien jaar kunnen zich maar het beste voor die tijd inschrijven bij WoningNet. Hun woonduur wordt dan nog integraal omgezet in inschrijfduur; na 1 juli vervallen alle rechten.

 • 17.02.15

  Steeds meer Amsterdammers met een verhuiswens willen in de stad blijven wonen. Dat geldt voor alle inkomensgroepen. De hogere inkomens maken wat dat betreft een sterke inhaalslag (inkomensgroep €43.785 – 2x modaal van 62% in 2011 naar 75% in 2013; hogere inkomens van 60 naar 69%). Het laatste decennium oriënteren ook gezinnen zich steeds meer op Amsterdam zelf, en minder op de regio. Het laatste WiA-2013 rapport over verhuiswensen bevestigt deze langjarige trend.

 • 12.02.15

  Stadgenoot heeft in haar strijd voor veilige huurwoningen opnieuw succes geboekt. Huurders moeten meewerken aan de installatie van een cv-ketel om het risico op koolmonoxidevergiftiging te beperken. De rechter had in kort geding al bepaald dat huurders toegang tot hun woning moesten verlenen om de nieuwe verwarmingsapparatuur te laten installeren. In hoger beroep is de rechter nu tot hetzelfde oordeel gekomen.

 • 31.01.15

  FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op een einde te maken aan de huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV heeft zaterdag tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’ steun uitgesproken voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen.

 • 23.01.15

  Amsterdam heeft het vaststellen van de WOZ-waarden weer op orde. De Waarderingskamer, de landelijke toezichthouder op dit gebied, heeft de gemeente een positief oordeel gegeven.
  Afgelopen zomer werd Amsterdam door de Waarderingskamer berispt om de vaststelling van de waarde van huizen, appartementen en panden in de stad. Die was ‘ondermaats en net aan voldoende’, liet D66-wethouder Udo Kock destijds weten. Zo werden gelijke woningen niet altijd gelijk gewaardeerd.

 • 15.01.15

  De doorstroming in de Amsterdamse sociale huursector is weer iets opgelopen. Het aantal sociale verhuringen via WoningNet steeg in 2014 van 5.864 naar 6.027; het aantal verhuringen in de hele Stadsregio steeg van 9.880 naar 10.349. Deze cijfers maakte directeur Egbert de Vries bekend tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak.

 • 30.09.16
  Kennismaken met: directeur Grond en Ontwikkeling

  Pierre van Rossum is op 1 oktober gestart in zijn nieuwe functie als directeur bij het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA), nu herdoopt tot RVE Grond en Ontwikkeling.

 • 09.02.15
  Collegepartijen VVD en SP staan lijnrecht tegenover elkaar over verkoopbeleid

  De Amsterdamse woningcorporaties verkochten in 2014 meer dan tweeduizend woningen. “Het is mogelijk dat we het topjaar 2005 naderen,” meldde directeur Egbert de Vries bij de presentatie van het rapport Woon Amsterdam 2014. De meeste woningen werden in 2014 verkocht in West, Zuid en Noord.

 • 13.10.17
  Een decennium woningmarktgeschiedenis in één complex

  De skyline van Amsterdam ondergaat een flinke metamorfose als over drie jaar het Pontsteigergebouw wordt opgeleverd. In de ontstaansgeschiedenis van dit 90 meter hoge woongebouw komt een decennium Amsterdamse woningbouwgeschiedenis samen. Na vele jaren planvorming gaat volgende maand dan toch de eerste damwand de grond in. De Houthaven krijgt zijn ‘landmark’.

 • 20.01.15
  Nieuw land

  Na jarenlange onduidelijkheid gaat het er dan toch van komen: op het eerste eiland van IJburg II - het Centrumeiland - wordt gebouwd.

 • 26.01.17
  Tandje erbij

  Op de Zuidas zijn sinds 2006 al 650 appartementen opgeleverd, van sociale huur tot koop- en huurwoningen in de vrije sector. In het Amstelkwartier wordt al volop gewoond in de ruim 900 huur- en koopappartementen die er in de afgelopen jaren zijn gebouwd. De variatie is groot.

 • 20.01.15
  Uithuilen en opnieuw beginnen

  Voor de Sluisbuurt van het Zeeburgereiland en Elzenhagen-Zuid als deelgebied van het CAN-project in Amsterdam-Noord zijn de woningbouwplannen nog vaag. Aan beide versnellingslocaties uit het Actieplan Woningbouw werd tot de crisis nog volop gewerkt.

 • 20.01.15
  Werklocaties verschieten van kleur

  In het Actieplan Woningbouw staan ook drie versnellingslocaties waar zich vroeger alleen kantoren en bedrijven vestigden. Maar de tijd van monofunctionele werklocaties is in Amsterdam voorbij.

 • 20.01.15
  Terug naar de tekentafel

  De financiële crisis en daaropvolgende malaise op de Amsterdamse woningmarkt heeft in de stad diepe sporen nagelaten. Op vier van de tien ‘versnellingslocaties’ uit het Actieplan Woningbouw werden vóór 2010 al volop plannen gemaakt voor nieuwe wooncomplexen. NS-station Lelylaan is zo’n plek.

 • 20.01.15
  Terug naar de tekentafel

  Het idee om het centrummilieu via levendige stadsstraten van de voor- naar de naoorlogse stad door te trekken komt terug in het Dynamisch Perspectief Ringzone-West, een visiedocument van de Dienst Ruimtelijke Ordening en de stadsdelen West en Nieuw-West. De Jan Evertsenstraat is daarin een van de pilotprojecten en zal volgens de betrokken partijen in Nieuw-West een stedelijker en gemengd karakter moeten krijgen.

 • 14.01.15

  De huren van corporatiewoningen zullen dit jaar minder stijgen dan in 2014, zo blijkt uit berekeningen van Aedes. Het percentage waarmee de huren mogen stijgen is mede afhankelijk van de inflatie en die was vorig jaar slechts 1 procent.

 • 11.03.15
  Zwaartepunt ligt komende jaren bij middensegment huurwoningen

  Het Amsterdamse college heeft ambitieuze bouwplannen. Aan het eind van de collegeperiode moet de productie structureel op vijfduizend woningen per jaar liggen. In december presenteerde wethouder Ivens zijn Actieplan. Er is een budget van 60 miljoen euro aan stimuleringsmaatregelen.

 • 11.03.15
  Recordaantal woningen in aanbouw genomen, ook meer opleveringen in 2014

  De Amsterdamse bouwproductie is in 2014 gestegen. Dat geldt zowel voor het aantal opleveringen als het aantal woningen waarvan de bouw is gestart. Er is zelfs een recordaantal woningen in aanbouw genomen.

 • 14.07.16

  Airbnb en gemeente Amsterdam hebben een overeenkomst getekend over particuliere verhuur en inning toeristenbelasting. Amsterdam en Airbnb gaan verhuurders gezamenlijk voorzien van duidelijke en toegankelijke informatie over de regels die in Amsterdam gelden voor particuliere vakantieverhuur. Airbnb gaat ook de toeristenbelasting innen voor de gemeente. Deze overeenkomst gaat per 1 januari in en is de eerste in zijn soort in Europa.

 • 02.12.14

  De Amsterdamse woningcorporaties verkopen dit jaar meer dan 2000 woningen. "Het is mogelijk dat we het topjaar 2005 naderen," meldde directeur Egbert de Vries bij de presentatie van het rapport Woon Amsterdam 2014. In 2005 werden er 2402 corporatiewoningen verkocht. De meeste woningen werden dit jaar verkocht in West, Zuid en Noord.

 • 24.11.14
  Zwaartepunt op bouw van middeldure huurwoningen

  Het actieplan Woningbouw 2014–2018 bevat een lange reeks maatregelen en actiepunten om de bouwproductie te stimuleren. Dat is hard nodig volgens wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens: “Amsterdam is een aantrekkelijke stad. Elk jaar komen er 10.000 mensen in de stad bij. Dat vraagt forse investeringen waarbij we niet meer alleen afhankelijk kunnen zijn van de bestaande partijen. Daarom zijn er andere partijen nodig zoals zelfbouwers, bouwgroepen en kleine bouwbedrijven.

 • 21.11.14

  Amsterdam wil de bouwproductie opvoeren naar 5.000 woningen per jaar in 2018. Om dit te verwezenlijken wordt gezorgd voor snellere procedures, duidelijkere regels en een open houding naar bouwers en ontwikkelaars. Het college trekt voor de extra bouwstimulering 60 miljoen euro uit.

 • 20.11.14

  Amsterdam blijft een zeer gewilde stad. Dat blijkt uit het nieuwste Jaarboek van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Het aantal inwoners groeit snel, veel buitenlanders komen hier een paar jaar werken of studeren en het aantal bezoekers neemt toe.

 • 14.11.14
  Nieuwe Huisvestingswet heeft flinke consequenties

  Per 1 januari wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht en uiterlijk 1 juli 2015 moeten gemeenten de nieuwe regels hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Iedere inwoner kan zich maar het beste inschrijven bij WoningNet.

 • 19.11.14
  Stedelijke ontwikkeling: meer alleenstaanden met minder middelen

  Het Amsterdam van 2045 telt veel meer eenpersoonshuishoudens dan de huidige stad, zo rekent demograaf Jan Latten voor. Deze ‘happy singles’ hebben minder geld te besteden. Dat betekent een grotere vraag naar kleine stadsappartementen.

 • 14.07.16
  Europese steden worstelen met woningverhuur aan toeristen

  De verhuur van woningen aan toeristen via websites als Airbnb en Wimdu is razend populair. Beleidsmakers in Europese steden reageren verschillend op deze ontwikkeling. Barcelona stuurt boetes naar online-bemiddelaars, terwijl Berlijn de verhuur strafbaar stelt. Amsterdam kiest voor regulering. Maar in hoeverre vallen regels te handhaven zonder medewerking van Airbnb?

 • 01.07.15

  In de hoofdstad zijn veel huurwoningen (69%) terwijl in de rest van de Stadsregio het merendeel van de huishoudens in een koopwoning woont. Amsterdam heeft bovendien relatief veel goedkope particuliere huurwoningen.

 • 19.11.14
  De eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam

  Kortgeleden verscheen de eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). Zij beogen hiermee de trends op de sociale huurmarkt, in het middensegment en de betaalbare koop beter te volgen.

 • 19.11.14
  Toenemend beroep op toeslagen en compensatieregelingen

  De huren in de sociale huursector stijgen in snel tempo. Het beroep op compensatieregelingen ook. Betaalbaarheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties.

 • 07.10.14

  De Dienst Wonen Zorg en Samenleven kan de explosieve groei van het aantal meldingen van woonfraude niet meer het hoofd bieden, zo schrijft burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. De problemen worden met name veroorzaakt door de groei van het aantal meldingen over illegale hotels en pensions, vakantieverhuur en short stay.

 • 25.09.14

  Pierre van Rossum wordt de opvolger van Jan Hagendoorn bij het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam. Van Rossum is momenteel directeur van het Projectmanagementbureau van de gemeente (PMB). Eerder was hij verantwoordelijk voor het 'Wallenproject' 1012 en projectleider Zuidelijke IJ-oevers.

 • 24.09.14

  Toegroeien naar een productie van liefst vijfduizend nieuwe woningen per jaar vanaf 2018. Die ambitie sprak Laurens Ivens, de nieuwe wethouder Bouwen en Wonen, nog maar eens uit tijdens de talkshow PakhuisNul20 op 22 september. Ivens (SP) wil geen streefcijfers afgeven voor een bepaald type huisvesting. Het initiatiefvoorstel van de collegepartijen in de raad om streefcijfers voor de productie van jongeren- en studentenhuisvesting af te geven, gaat hij 'bestuderen'.

 • 24.09.14
  “Wettelijk kader voor woonboten rammelt nog altijd”

  Het blijft tobben met het beleid rond woonboten. In april verraste de Raad van State met een uitspraak waardoor duizenden woonschepen hun legale status kwijt zijn. Maar er gloort licht: minister Stef Blok van Wonen komt met reparatiewetgeving; bovendien wil hij de rechtspositie van woonbootbewoners verbeteren.

 • 24.09.14
  Populaire Beierse stad strijdt ook tegen oververhitte woningmarkt

  München lijkt wat woningmarkt betreft op Amsterdam. Ook de populaire Duitse gemeente voert een aanhoudende strijd tegen woningschaarste en de effecten ervan: onbetaalbare koopwoningen en toenemende sociale deling. Dat doet de gemeente vooral via een actieve grondpolitiek. De rol van de woningcorporaties is er veel bescheidener.

 • 24.09.14

  Volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013 zijn er 231.000 zelfstandige huurwoningen met een huur onder de liberaliseringsgrens, waarvan 178.000 corporatiewoningen en bijna 53.000 particuliere huurwoningen.
  Volgens het Jaarboek 2014 van de AFWC zijn er 192.132 woningen en onzelfstandige eenheden in corporatiebezit. Daarvan zit zo’n 95 procent in de gereguleerde huursector.

 • 23.09.14
  INTERVIEW: Burgemeester Van der Laan over de Treiteraanpak

  Waarom geeft u zo’n hoge prioriteit aan de aanpak van treiteraars. U zult het toch druk genoeg hebben?
  “Het zijn aangrijpende verhalen. Sommige mensen zijn jaren niet op vakantie geweest, omdat ze hun huis niet achter durven te laten uit angst voor vernielingen. Er zijn mensen die zo slecht slapen dat hun werk en dus hun inkomen eronder lijdt, mensen die alleen de achterdeur durven gebruiken en ga zo maar door. Dat motiveert om aan oplossingen te werken.

 • 24.09.14
  Er komen locaties voor geïsoleerde woonvoorzieningen in alle stadsdelen

  Januari 2013 was het officiële startsein van de Treiteraanpak, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amsterdam en corporaties om bewoners te verlossen van chronische overlast en intimidatie door medebewoners. De corporaties zijn zeer positief over de geïntegreerde aanpak en willen nu dat de gemeente even doortastend aanpakt bij minder ernstige gevallen.

 • 15.09.14

  Aart Oxenaar wordt met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot directeur Monumenten en Archeologie bij de Gemeente Amsterdam. Hij volgt daarmee Esther Agricola op.
  Oxenaar is momenteel directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam en lid van het directieteam van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem.

 • 04.07.14

  Maarten van Poelgeest gaat vanaf oktober werken bij adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Eerst halftijds en vanaf januari 2015 voltijds. AEF is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Het bureau ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische vernieuwingen.

 • 15.08.14
  Weinig PvdA en veel lokale partijen in bestuur

  Weinig PvdA en veel lokale partijen. Het lijstje met wethouders Wonen in de Stadsregio Amsterdam stemt overeen met de landelijke uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Lex Scholten uit Diemen volgt Robert Linnekamp op als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen.

 • 02.07.14
  Ankie Verlaan overhandigt Jaarboek 2014 aan Laurens Ivens

  In een van zijn eerste publieke optredens heeft de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens op 1 juli het Jaarboek AFWC in ontvangst genomen uit handen van AFWC-voorzitter Ankie Verlaan. Hij riep de corporaties op samen te zorgen voor betaalbaar wonen in de stad. Hij benadrukte zijn aandacht voor achterstallig onderhoud: "elke huurder die huur betaalt heeft recht op een goed onderhouden woning." De nieuwe wethouder wilde zijn plannen voor de stad niet voorzien van concrete percentages of aantallen: "Cijfers zijn mooi, maar daar kunnen mensen niet in wonen."

 • 27.06.14

  Huurachterstand is de belangrijkste reden voor huisuitzetting. Het is dan ook opvallend dat ondanks de stijgende huren en de langdurige economische crisis het aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen. De landelijke trend is namelijk anders.

 • 03.07.14
  Woonruimteverdeling in de regio Amsterdam: 2013

  Het blijft onverminderd lastig in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2013. De gemiddelde inschrijfduur is 8,1 jaar en voor een vrijkomende woning melden zich gemiddeld 158 geïnteresseerden. Bestaande huurders verhuizen nauwelijks en de sociale woningvoorraad in Amsterdam slinkt.

 • 06.10.14
  Herkansing voor 'Van Hoog naar Laag' en 'Van Groot naar Beter'

  De regelingen ‘Van Hoog naar Laag’ en ‘Van Groot naar Beter’ bestaan al jaren, maar zijn in Amsterdam nimmer erg succesvol geweest. Op dit moment lijkt vooral de huursprong voor ouderen een drempel om te verhuizen naar een meer passende woning. Huurbevriezing moet de regelingen een nieuwe kans geven. Gaat het daarmee nu wel wat worden?

Pagina's