Duizenden betogers vragen aandacht voor wooncrisis

13.09.21
Duizenden betogers vragen aandacht voor wooncrisis

Zo'n 15.000 mensen hebben zondag in Amsterdam geprotesteerd tegen het woonbeleid. Hun 'Woonprotest' was gericht tegen het tekort aan betaalbare woningen, de escalerende huur- en huizenprijzen, de verhuurderheffing en speculanten. Aan het einde van de verder rustig verlopen protestmars splitste een groep zich bij de Dam af om een pand te kraken in de Gravenstraat. Dat leidde tot een confrontatie met de politie en de arrestatie van 61 betogers, aldus de politie.

Of zondag het grootste woonprotest ooit was is de vraag. Ook in de jaren tachtig kwamen duizenden mensen op de been om voor het recht op betaalbare huisvesting en tegen speculatie op de woningmarkt te betogen. Gisteren kwamen er in ieder geval volgens een politieschatting zo'n 15.000 mensen af op het Woonprotest om aandacht te vragen voor de huizencrisis. Dat leverde veel borden op met leuzen als "Fuck de woningmarkt, wonen is een recht', 'Huisjesmelker? Functie elders', 'Zelfs een slak heeft een huis' en 'Huisje, boompje, droompje'. Het vanaf het podium gescandeerde 'Fuck de VVD' vond gretig bijval uit het publiek. Op de vraag van een van de sprekers wie er allemaal te duur huren gingen bijna alle handjes de lucht in.
Met name de afschaffing van de marktwerking stond centraal bij zowel de sprekers op het podium als bij de betogers.

Betogers kwamen uit het hele land. Terra Dakota van Verdedig Amsterdam Noord zorgde voor een Amsterdamse inbreng. Zij hield een scherp betoog tegen de gentrificatie van het stadsdeel. "We zien de gevolgen van die gentrificatie niet alleen om ons heen, we voelen die ook. De hoogste waarde hebben niet de veel te dure appartementen maar de Noorderlingen die jarenlang bloed, zweet en tranen hebben geïnvesteerd in hun wijk en nu uit hun eigen stadsdeel worden gejaagd. Deze woningcrisis is een grote inbreuk op de rechten van de mens. Er is een nieuw en sociaal woonbeleid nodig om het tij te keren."
Ook de half miljoen 'spookburgers' werden aangehaald als een uitwas van het huidige woonbeleid. Dit zijn mensen die geen vaste verblijfplaats hebben, zijn uitgeschreven uit de basisadministratie en daardoor min of meer stateloos zijn. CBS meldde eerder dat dat er ruim een half miljoen zijn.

Er deden meer dan honderd organisaties en politieke partijen mee aan het woonprotest. Het Woonprotest van zondag is het begin van een soort estafette van betogingen die de komende maanden langs verschillende steden trekken. Op 17 oktober volgt een Woonopstand in Rotterdam.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.