"Provincie Noord-Holland kiest voor onrealistische bemoeienis met woningmarkt"

07.10.2021
Image

De onorthodoxe maatregelen die gedeputeerde Cees Loggen in het Masterplan Wonen voorstelt zijn onrealistisch, onnodig gecompliceerd en duur. Dat stelt CDA-statenlid Wilma van Andel in een bijdrage op Gebiedsontwikkeling.nu. De kritiek van Van Andel spitst zich toe op de voornemens van de provincie om zonodig zelf grond te kopen in binnenstedelijke gebieden om doorbraken te forceren én om bestaande woningen op te kopen en die onder voorwaarden voor een lagere prijs te verkopen.
De provincie gaat daarmee volgens Van Andel teveel op het werkterrein van gemeenten zitten. Grond kopen "kost ook nog eens bakken met geld". Daarbij gaat het lang duren voordat dat extra woningen oplevert. Ze wijst er ook op dat de provincie voor uitvoering van beide maatregelen geen enkele expertise in huis heeft. Dat impliceert dat eerst men eerst de juiste – waarschijnlijk dure – ambtenaren in huis moet zien te halen.
Haar advies: “Bied de helpende hand bij het wegwerken van de onrendabele top van woningbouwprojecten en begin niet aan de rol van projectontwikkelaar en woningopkoper.” De provincie zou gemeenten ook kunnen helpen door op meer plekken woningbouw toe te staan.