Overslaan en naar de inhoud gaan

Weespenaren houden nog acht jaar voorrang op een woning in de eigen woonplaats

Image

Voor Weespenaren die zijn aangewezen op een sociale huursector gelden na de fusie met Amsterdam nog vele jaren overgangsregelingen. Dit om ze niet te benadelen bij de noodzakelijke overstap van de regio Gooi en Vechtstreek naar de WoningNet-regio Amsterdam. Ze houden onder andere nog acht jaar voorrang bij woningen in Weesp, waaronder alle nieuwbouw.

Weesp wordt per 24 maart onderdeel van Amsterdam, maar voor de transitie in de woonsector wordt de tijd genomen. Allereerst gaat de Huisvestingsverordening van Amsterdam pas per 1 januari 2023 in Weesp gelden. Dat geldt dus voor alle regels voor vakantieverhuur, B&B-verhuur, voorrangsregels, woningdelen enzovoort. Ook de opkoopbescherming die Amsterdam voorbereidt gaat in heel Weesp gelden. Voor bestaande B&B's komt een overgangsregeling, vergelijkbaar met toen in Amsterdam de vergunningplicht en een quotaregeling werd ingevoerd.

Dan de toewijzing in de sociale huursector. Nu Weespenaren Amsterdammer worden, komen ze onvermijdelijk in een ander woningaanbodsysteem terecht. Woningzoekenden in de sociale huursector schrijven zich in bij een regionaal aanbodsysteem. Weespenaren kunnen nu naar een sociale huurwoning zoeken in de Gooi en Vechtstreek, maar dat wordt straks de regio Amsterdam. De WoningNet-regio Amsterdam omvat zestien gemeenten. Weespenaren die bij WoningNet Gooi en Vechtstreek staan ingeschreven worden per 2023 inclusief de opgebouwde inschrijfduur overgezet.
Maar: Weespenaren hoeven nu gemiddeld minder lang te wachten op een woning dan Amsterdammers: 9,8 versus 11,5 jaar. Om ervoor te zorgen dat de uitgangspositie van Weespenaren niet verslechterd wordt gedurende acht jaar 60 procent van de sociale huurwoningen in Weesp met voorrang aangeboden aan woningzoekenden uit Weesp. Daarvoor worden alle sociale nieuwbouwwoningen beschikbaar gesteld.

In Weesp staan zo'n 9.400 woningen. Eenderde daarvan is eigendom van een corporatie, oftewel Ymere.