Overslaan en naar de inhoud gaan

Vluchtelingen

 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in Haarlem een pand gekocht waarin een asielzoekerscentrum (azc) wordt gevestigd met plek voor ongeveer 300 vluchtelingen. Het gaat om permanente opvang. In april 2023 stemde de gemeenteraad van Haarlem in met deze locatie op de hoek van de Meesterlottelaan 301 en de Dreef 48.
  Nieuwsartikel

 • In diverse media is de afgelopen jaren aandacht besteed aan misstanden bij Amsterdamse wooncomplexen waar statushouders en jongeren samenwonen: vechtpartijen, aanrandingen, drugsoverlast en vernielingen. Meest recent bij Startblok Elzenhagen in Amsterdam Noord.
  Nieuwsartikel

 • Vorige zomer sloot de gemeente Hilversum met de woningbouwcorporaties De Alliantie, G&O en Dudok Wonen een intentieovereenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de bouw van flexwoningen op een deel van het Circusterrein. Een recent afgerond haalbaarheidsonderzoek bevestigt nu dat die locatie ruimte biedt voor circa vierhonderd flexwoningen, aldus de Gooi- en Eembode. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben met aannemer Van Wijnen een overeenkomst gesloten voor de bouw van een asielzoekerscentrum (azc) en een parkeergarage in de Houthaven. De bouw van het azc en parkeergarage start dit voorjaar. De oplevering wordt eind 2026 verwacht. Het gaat om een permanente locatie. Amsterdam heeft het afgelopen decennium meerdere tijdelijke locaties voor de opvang van asielzoekers geopend. Het COA wordt verantwoordelijk… meer
  Nieuwsartikel

 • Het lukt Amsterdam steeds minder om aan de groeiende landelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders te voldoen. Als enige grote gemeente kampt Amsterdam met een forse - en oplopende - achterstand. De hoofdstad had in 2023 volgens de taakstelling 1.360 statushouders meer moeten huisvesten. Nederlandse gemeenten hebben in 2023 weer meer statushouders gehuisvest dan het jaar ervoor, in totaal meer dan 30.000 tegenover zo'n 29.000 in 2022. Maar het aantal statushouders in… meer
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam Zuid komt een nieuwe opvanglocatie met plek voor tweehonderd vluchtelingen uit Oekraïne en 167 economisch daklozen. Woonzorgcentrum De Buitenhof in Buitenveldert, een locatie van Cordaan, is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen voor de verzorging van hulpbehoevende ouderen. Maar een grote renovatie is op korte termijn niet haalbaar gebleken, daarom wordt het pand voor de komende twee jaar in gebruik genomen als tijdelijke opvanglocatie. In het eerste kwartaal van 2024 start… meer
  Nieuwsartikel

 • Het leegstaande kantoorpand aan de Professor W.H. Keesomlaan 10 in de wijk Kronenburg in Amstelveen gaat tijdelijk gebruikt worden voor asielopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft daarover afspraken gemaakt met Xior, de eigenaar van het pand. Het gaat om opvang van bijna driehonderd asielzoekers voor een periode van vijf jaar. Het duurt ongeveer negen maanden om het pand en bijbehorende voorzieningen gebruiksklaar te maken.
  Nieuwsartikel

 • Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betaalt 288 flexwoningen voor de gemeente Amsterdam. De helft daarvan benut het CAO voor huisvesting van statushouders. Amsterdam kan de andere helft van de woningen inzetten om eigen woningzoekenden in het sociale segment te huisvesten. De beoogde locatie voor een deel van de flexwoningen (120-160) is het 'Riekerpark'.
  Nieuwsartikel

 • Meer dan de helft van de gemeenten in de regio Amsterdam voldeed in het eerste halfjaar niet aan zijn opgelegde taak om statushouders te huisvesten. De taakstelling voor de tweede helft ligt nog een stuk hoger. Daarnaast leiden overige urgentie- en voorrangsregels ertoe dat er voor reguliere woningzoekenden nog maar weinig woningen overblijven.
  Achtergrondartikel

 • Bij station Spaarnwoude in Haarlem komt een tijdelijke opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. De Gemeente Haarlem gaat aan de Laan van Decima ongeveer zestig woonunits plaatsen op een stuk grond naast het parkeerterrein. Het is de bedoeling dat ze drie jaar of wellicht langer blijven staan.
  Nieuwsartikel

 • De Gemeente Zaanstad biedt aan de Gerrit Bolkade in Zaandam ruimte voor het afmeren van twee schepen voor de opvang van 1.000 asielzoekers. Het gaat om twee schepen: de Bibby Renaissance (664 plekken) en de Bibby Progress (314 plekken). Deze schepen worden normaal gesproken ingezet als tijdelijke huisvesting voor personeel bij grote maritieme projecten. Ze worden naar verwachting in november  in gebruik genomen. De dagelijkse leiding op de opvanglocatie is in handen van het COA.
  Nieuwsartikel

 • Het Einsteingebouw aan de Kabelweg in Amsterdam West wordt een opvanglocatie voor vluchtelingen. Er kunnen voor maximaal 650 personen worden gehuisvest voor de duur van tien jaar. Na een evaluatie is een verlenging van maximaal vijf jaar mogelijk. Het pand wordt verbouwd en naar verwachting in het najaar van 2024 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opgeleverd.
  Nieuwsartikel

 • Een van de ideeën achter gemengde woonprojecten zoals Stek Oost, Startblok Elzenhagen en Spark Village is dat de communityvorming statushouders helpt sneller hun plek te vinden in het nieuwe land. Maar geldt dat ook voor vrouwelijke statushouders? De masterscriptie waarin Sara Khalloufi dat onderzocht, is beloond met de Jeroen van der Veer Scriptieprijs 2022.
  Achtergrondartikel

 • Het lukt Amsterdam nog steeds niet om voldoende huisvesting te vinden voor statushouders, dat blijkt uit het jongste overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Weliswaar vonden in de eerste twee maanden van dit jaar 164 vergunninghouders huisvesting. De achterstand blijft onveranderd omvangrijk.
  Nieuwsartikel

 • Zaanstad heeft een deal gesloten met het Rijk voor de opvang van asielzoekers. In ruil daarvoor krijgt de gemeente financiële hulp voor de bouw van flexwoningen. Het doel is om samen met Parteon, ZVH en Rochdale 750 flexwoningen te realiseren voor starters op de woningmarkt, spoedzoekers en ontheemden uit Oekraïne en statushouders. Het Rijk helpt onder meer bij het opstarten van een gemeentelijke programmaorganisatie voor flexwonen. 
  Nieuwsartikel

 • Een van de ideeën achter gemengde woonprojecten zoals Stek Oost, Startblok Elzenhagen en Spark Village is dat de community-vorming statushouders helpt sneller hun plek te vinden in het nieuwe land. Maar geldt dat ook voor vrouwelijke statushouders? De masterscriptie waarin Sara Khalloufi dat onderzocht, is beloond met de Jeroen van der Veer Scriptieprijs 2022.
  Achtergrondartikel

 • Nederlandse gemeenten hebben het afgelopen halfjaar een inhaalslag gemaakt in de huisvesting van statushouders. In Amsterdam liep de achterstand juist verder op. De 344 gemeenten hebben in 2022 gezamenlijk ruim 17.000 statushouders aan een woning geholpen. Dat zijn bijna 1.800 plekken meer dan de 'taakstelling' van het Rijk, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  Nieuwsartikel

 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de aankoop afgerond voor drie geschakelde complexen aan de Tafelbergweg in Amsterdam Zuidoost. Dat meldt de website Vastgoedjournaal. Het CAO neemt het vastgoed voor 8,5 miljoen euro over van Stichting Levvel. Op deze noodopvanglocatie worden alleenstaande minderjarige mannelijke vreemdelingen  opgevangen. Er is ruimte voor 100 opvangplaatsen.
  Nieuwsartikel

 • Het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch, in het centrum van Zaandam, wordt verbouwd om plaats te gaan bieden aan ongeveer 450 vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk betaalt alle kosten die hiermee gemoeid zijn. De eigenaar van het pand heeft plannen om het gebouw te verbouwen naar woningen en shortstay-appartementen. Binnenkort leggen de eigenaar en de gemeente de plannen voor woningbouw vast in een overeenkomst.
  Nieuwsartikel

 • In grote wooncomplexen voor jongeren en statushouders gaat het aandeel statushouders omlaag. Daarover worden met de Amsterdamse corporaties nieuwe afspraken gemaakt, zo schrijven wethouder Pels (Volkshuisvesting) en Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) in een brief aan de gemeenteraad.
  Nieuwsartikel

 • Een brand in Startblok Riekerhaven in Amsterdam Nieuw-West heeft zondagmorgen  woonblok 6 geheel verwoest, terwijl ook het aangrenzende blok 5 niet meer bewoonbaar is. 135 bewoners hebben geen woning meer. Verhuurder Lieven de Key verzekert dat al deze bewoners zo snel mogelijk een andere woning krijgen aangeboden. Tot die tijd kunnen bewoners verblijven in een hotel, of naar keuze verblijven bij vrienden of familie. De gemeente Amsterdam geeft 500 euro aan de 63 bewoners van… meer
  Nieuwsartikel

 • Nederland zit middenin een asielopvang- en een wooncrisis, maar ondertussen vraagt ook een meer permanente opvang van Oekraïense vluchtelingen de aandacht. Het lijkt erop dat veel van hen langer zullen blijven. In de Amsterdamse regio zijn de eerste opvangplekken voor de middellange termijn inmiddels geopend.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Amsterdam verzorgt opnieuw tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen die in Ter Apel geen opvangplek hebben. De gemeente is bereid 250 vluchtelingen in Amsterdam op te vangen voor de duur van één week. De opvang zal plaatsvinden in sporthal Elzenhagen (65 plekken) en sporthal Zeeburg (65 plekken). Deze opvang start vandaag. Mogelijk wordt ook het Botel in Amsterdam Noord ingezet voor nog eens 120 personen. De opvang op het Botel kan eventueel kortdurend worden verlengd tot 1 oktober.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam vangt tijdelijk duizend extra vluchtelingen op. Vanaf 1 oktober worden zij opgevangen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied, voor de duur van minimaal zes maanden met mogelijkheid tot verlenging. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van het schip.
  Nieuwsartikel

 • De VNG heeft afspraken gemaakt met het Rijk om uit de asielcrisis te komen. De afspraken gaan over de hele traject van asielopvang tot huisvesting en integratie. Daarbij hebben de gemeenten toegezegd dit jaar nog 20.000 statushouders te huisvesten. Dat is ruim de helft meer dan waarvoor ze al op rol stonden gezien hun taakstelling inclusief opgelopen achterstanden. Gemeenten krijgen voor alle extra maatregelen volledige financiële compensatie, zo is de afspraak.
  Nieuwsartikel