Overslaan en naar de inhoud gaan

Opvang asielzoekers in ruil voor steun bij bouw 750 flexwoningen Zaanstad

Image

Zaanstad heeft een deal gesloten met het Rijk voor de opvang van asielzoekers. In ruil daarvoor krijgt de gemeente financiële hulp voor de bouw van flexwoningen. Het doel is om samen met Parteon, ZVH en Rochdale 750 flexwoningen te realiseren voor starters op de woningmarkt, spoedzoekers en ontheemden uit Oekraïne en statushouders. Het Rijk helpt onder meer bij het opstarten van een gemeentelijke programmaorganisatie voor flexwonen. 

De opvang van asielzoekers betreft structurele opvanglocaties in de Achtersluispolder en aan de Gerrit Bolkade. “Als wij een rol kunnen spelen in menswaardige opvang van vluchtelingen en asielzoekers dan moeten we daar verantwoordelijkheid voor nemen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat in Zaanstad ook enorm veel mensen, bijvoorbeeld Zaanse jongeren, zitten te springen om een woning. Wij denken dat afspraken met het Rijk er voor kunnen zorgen dat we aan deze twee crises tegelijk kunnen werken. We helpen hiermee mensen in nood én zorgen voor meer geld, middelen en capaciteit om onze inwoners meer kansen op een betaalbaar huis te bieden”, aldus burgemeester Jan Hamming.

Zaanstad heeft sinds november 2021 720 opvangplekken op twee boten in de Achtersluispolder. Eerder zouden de boten blijven tot mei 2023. Het Rijk heeft nu gevraagd deze plekken langer beschikbaar te houden onder betere leefomstandigheden. De gemeente heeft daarom het voornemen de boten nog vijf jaar te laten liggen, met de mogelijkheid van verlenging voor twee jaar. Ook wil Zaanstad ruimte bieden aan extra opvangplekken voor asielzoekers aan de Gerrit Bolkade. Het plan is om daar riviercruiseschepen aan te leggen waar achthonderd asielzoekers voor een periode van vijf jaar terecht kunnen, ook met de mogelijkheid om de afspraak met twee jaar te verlengen.