Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Minder statushouders en meer jongeren in grote gemengde wooncomplexen’

Image

In grote wooncomplexen voor jongeren en statushouders gaat het aandeel statushouders omlaag. Daarover worden met de Amsterdamse corporaties nieuwe afspraken gemaakt, zo schrijven wethouder Pels (Volkshuisvesting) en Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) in een brief aan de gemeenteraad.

Nu nog hanteert de gemeente een 50/50-verdeling. Amsterdam telt tien gemengde woonlocaties met maximaal 150 bewoners en vijf grotere locaties met enige honderden bewoners. Uit gesprekken met bewoners is gebleken, dat juist op die grotere locaties het samenwonen moeizaam verloopt. Daar doen zich regelmatig ernstige incidenten voor en voelen bewoners zich niet veilig. Er is sprake van stalking, seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld.

“Op locaties waar dat nodig is, zoals bij de grotere locaties en locaties met veel bewoners met een zorgvraag, gaat de gemeente in overleg met de corporaties het percentage statushouders in de verdeelsleutel omlaag brengen”, aldus beide wethouders. Ook voor toekomstige locaties wordt er gekeken naar een andere verdeling tussen jongeren en statushouders. 

Verder kondigt de gemeente aan statushouders uit hetzelfde land beter te willen spreiden, er komt een speciale voorziening voor alleenstaande minderjarige jongeren en de psychosociale ondersteuning van kwetsbare bewoners zal worden verbeterd.