Amsterdam vangt tijdelijk extra vluchtelingen op in sporthallen

19.09.2022
Image

De gemeente Amsterdam verzorgt opnieuw tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen die in Ter Apel geen opvangplek hebben. De gemeente is bereid 250 vluchtelingen in Amsterdam op te vangen voor de duur van één week. De opvang zal plaatsvinden in sporthal Elzenhagen (65 plekken) en sporthal Zeeburg (65 plekken). Deze opvang start vandaag. Mogelijk wordt ook het Botel in Amsterdam Noord ingezet voor nog eens 120 personen. De opvang op het Botel kan eventueel kortdurend worden verlengd tot 1 oktober.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen): “De staatsecretaris van Justitie & Veiligheid heeft gisteren opnieuw een dringend beroep op Amsterdam gedaan omdat er een schreeuwend tekort aan noodopvangplekken in Nederland is. Ondanks dat Amsterdam al een groot aantal opvangvoorzieningen binnen de gemeentegrenzen aanbiedt, hebben wij besloten opnieuw te helpen omdat het onacceptabel is als er weer mensen buiten zouden moeten slapen. Deze noodgreep toont opnieuw aan hoe slecht het is gesteld met de organisatie van opvang in het land." 
Groot Wassink baalt dat er gemeenten zijn die niet of nauwelijks bijdragen: "Dat is een onhoudbare situatie. Het kan niet zo zijn dat een minderheid van de gemeenten de problemen oplost."

De uitvoering van de tijdelijke noodopvang is in handen van het COA, de kosten van de opvang zijn voor rekening van het Rijk. Het COA zal zorgen voor bemensing, zorg en veiligheid. Er zullen in de opvanglocaties geen kinderen of alleenstaande minderjarigen worden opgevangen en er is met het Rijk afgesproken dat er geen personen met een bekend overlast verleden worden opgevangen. Voor de sportclubs, scholen en andere huurders die de komende week gebruik zouden maken van de sporthallen wordt gekeken of de gemeente alternatieve locaties aan kan bieden.

Op dit moment worden op verschillende plekken in Amsterdam in totaal 2.100 vluchtelingen en statushouders opgevangen (exclusief de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne). Het gaat om de locaties: A&O Hostel (850), Marine Etablissement Amsterdam (250), Tafelbergweg (100), Kloveniersburgwal (100), De Boelelaan (100) en AZC Willinklaan (700). Met de komst van 1000 mensen op het cruiseschip begin oktober, komt het totaal vanaf dat moment op 3.100 vluchtelingen en statushouders.

Trefwoorden