Overslaan en naar de inhoud gaan

Opvang voor asielzoekers in wijk Kronenburg in Amstelveen

Image

Het leegstaande kantoorpand aan de Professor W.H. Keesomlaan 10 in de wijk Kronenburg in Amstelveen gaat tijdelijk gebruikt worden voor asielopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft daarover afspraken gemaakt met Xior, de eigenaar van het pand. Het gaat om opvang van bijna driehonderd asielzoekers voor een periode van vijf jaar. Het duurt ongeveer negen maanden om het pand en bijbehorende voorzieningen gebruiksklaar te maken.

 “Nederland heeft nog steeds een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Als gemeente van bijna 100.000 inwoners nemen wij onze verantwoordelijkheid om het COA te helpen bij de opvang van asielzoekers. Volgens een richtcijfer van het Rijk is de opgave voor Amstelveen 360 asielzoekers. Wij realiseren twee opvanglocaties. Op de Bouwerij in Legmeer komt een opvang voor zestig minderjarige alleenstaande asielzoekers. Het pand in de wijk Kronenburg is bestemd voor volwassen asielzoekers”, aldus VVD-wethouder Adam Elzakalai. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers bij hun dagelijkse activiteiten. 

Het pand aan de W.H. Keesomlaan ligt in een gebied waarin beperkingen gelden vanwege de luchtvaart. Daarom is een Verklaring van geen bezwaar van de Inspectie Leefomgeving en Transport vereist voor de afgifte van een omgevingsvergunning. Eerder sneuvelde vanwege de geluidoverlast van vliegtuigen het plan om in Kronenburg extra studentenhuisvesting te realiseren