PvdA-leden voorstander van nieuwe prestatieafspraken voor hooguit twee jaar

20.11.2019
Image

De duur van de nieuwe prestatieafspraken van de gemeente Amsterdam met corporaties en huurders van corporatiewoningen moet worden gehalveerd tot een termijn van twee jaren. Zo menen een aantal oud-stadsdeelbestuurders van de PvdA en de voormalig-directeur van !WOON. De leden van de Amsterdamse afdeling van de PvdA hebben zich tijdens de algemene ledenvergadering afgelopen woensdag unaniem achter een motie van deze oudgedienden geschaard.

Volgens initiatiefnemer Bouwe Olij is het onwenselijk en onbegrijpelijk om de huurders te laten opdraaien voor de bouwambities van de Amsterdamse corporaties. “De Verhuurdersheffing maakt het corporaties onmogelijk hun kerntaken goed uit te voeren. Om vervolgens toch nieuwe woningen te kunnen bouwen wordt de stad opgezadeld met voortzetting van woningverkopen binnen de Ring en extra huurverhogingen van een half procent in 2020 en een heel procent boven inflatie in de jaren daarna. Dat treft de gewone huurder hard”, aldus de motie.

Daarom hebben onder meer de oud-stadsdeelbestuurders Olij, Weevers en Reuten en oud-!Woon-directeur Meijerman de PvdA-gemeenteraadsfractie gevraagd om in te zetten op Samenwerkingsafspraken zonder woningverkopen die maar twee jaar van kracht zijn. Daarbij moet de extra huurverhoging achterwege blijven. Verder maken zij bezwaar tegen snelle besluitvorming in de gemeenteraad. Volgens hen bestaat behoefte aan een ‘serieuze en goede maatschappelijke discussie’ over de nieuwe Samenwerkingsafspraken.

Beperking van de duur van de nieuwe prestatieafspraken werd eerder ook al voorgesteld door het Huurders Netwerk Amsterdam. Zij willen een afspraak voor hooguit een jaar. Het netwerk is ook voor een discussie over de toekomst van wonen in Amsterdam.