'Nieuwe bewoners geen vergunning voor straatparkeren'

13.12.2016
Image
De bewoners van toekomstige nieuwbouwwoningen komen niet meer in aanmerking voor een parkeervergunning op straat. Ook wordt het maximum aantal parkeerplaatsen dat per huis mag worden gebouwd verlaagd. Dat staat in de nieuwe Nota Parkeernormen. Het college wil daarmee voorkomen dat bij de groei van de stad de openbare ruimte helemaal vol komt te staan met auto's. De uitsluiting van parkeervergunningverlening geldt ook voor nieuwbouw in gebieden die op dit moment nog geen betaald parkeren hebben. VVD-wethouder Litjens (Verkeer en Vervoer) maakt een einde aan de wirwar van afzonderlijke regels in de voormalige stadsdelen. "In Amsterdam wordt volop gebouwd. Veel van die nieuwe bewoners hebben een auto. Als we de stad bereikbaar willen houden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, dan is er minder ruimte beschikbaar voor parkeren op straat. Daarom verplaatsen we het parkeren naar binnen of op eigen terrein en is het niet meer mogelijk om een vergunning voor straatparkeren te krijgen", aldus de wethouder. Ten opzichte van het oude beleid is sprake van een aantal wijzigingen. Bij sociale huurwoningen vervalt de verplichte minimumnorm voor parkeerplekken. Corporaties kunnen zelf kiezen of zij parkeerplaatsen op eigen terrein maken of niet. De verplichte minimumparkeernorm voor vrije sectorwoningen wordt lager. Waar in het oude beleid een minimumverplichting geldt van 0,6 tot 1 parkeerplaats per woning is het voorstel dit terug te brengen naar 0,3 tot 0,6 parkeerplaats per woning. Er komt in de hele stad een maximumparkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. Nu geldt in grote delen van de stad geen maximumparkeernorm. Amsterdam heeft in 2016 circa 266.000 straatparkeerplaatsen, waarvan 150.000 in gebieden waar sprake is van betaald parkeren. Verder zijn er circa 167.000 parkeerplaatsen in garages, waarvan 34.000 parkeerplaatsen in openbare garages. Ongeveer 33.000 van de 167.000 garageplaatsen zijn gekoppeld aan woningen. De gemeenteraad stelt midden volgend jaar de nieuwe parkeernormen vast.