18 maatregelen tegen bouwwoede in Amsterdam

13.02.2019
Image

Amsterdam onderzoekt 18 maatregelen om overlast en negatieve gevolgen van het verbouwen van panden tegen te gaan, zo heeft wethouder Van Doorninck van Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt. De laatste jaren vinden steeds meer verbouwingen aan bestaande panden plaats. Met name in West en Zuid is de overlast van die bouwdynamiek groot. Samen met deze stadsdelen wordt bekeken hoe de overlast kan worden beperkt.

De bouwdynamiek concentreert zich met name in de 19e eeuwse wijken. Bewoners ervaren daar veel overlast door stof en lawaai. Ook wordt de openbare ruimte vaak langdurig belast door het plaatsen van onder meer bouwcontainers, puinbakken en mobiele toiletten. Het verharden van binnentuinen kan bovendien negatieve gevolgen hebben voor de klimaatbestendigheid van buurten. Onderkeldering kan daarnaast leiden tot grondwaterproblemen.

“Nog niet zo lang geleden was het beleid erop gericht om Amsterdammers die hun woning wilden aanpassen, maximaal te faciliteren. Daarvan zie je nu de keerzijde. In steeds meer binnentuinen verliest het groen het van de stenen, wat de toch al schaarse groene ruimte in de stad verder onder druk zet. Het maakt ons minder bestendig tegen hevige regen en hete zomers, omdat regenwater moeilijk weg kan en stenen de warmte langer vasthouden. Daarom moeten we nu maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van bouwdynamiek tegen te gaan”, aldus wethouder Marieke van Doorninck. Sebastiaan Capel, portefeuillehouder stedelijke ontwikkeling van stadsdeel Zuid, spreekt van een jacht om zo veel mogelijk vierkante meters toe te voegen aan woningen. Bewoners in delen van Zuid zien hun omgeving daardoor snel en sterk veranderen. Die dynamiek vraagt ook naar zijn mening om meer regulerende maatregelen.

De 18 maatregelen die de gemeente onderzoekt hebben onder meer betrekking op het aanpassen van bestemmingsplannen, het aanpassen van het vergunningenbeleid en het verbeteren van communicatie richting omwonenden over bouwprojecten. De bestemmingsplannen Oud West, Museumkwartier/Valeriusbuurt, Hoofddorpplein/Schinkelbuurt en Westerpark zijn of komen binnenkort in voorbereiding voor aanpassing. Daarin wordt de beperking van de mogelijkheid tot uitbouwen in de achtertuin overwogen. In het vernieuwde bestemmingsplan de Pijp is al een beperking van de wettelijk vastgestelde vergunningsvrije ruimte van 4 meter tot maximaal 2,5 meter uit de achtergevel van kracht. De gemeente onderzoekt of er in het vergunningenbeleid per stadsdeel maatregelen kunnen worden toegevoegd die onder meer klimaatbestendigheid kunnen waarborgen. Het college stelt ook een coördinator bouwdynamiek aan.

Om overlast in de openbare ruimte tegen te gaan kijkt het college naar aanleiding van een motie van de VVD of er hogere parkeertarieven voor bouwgerelateerde voertuigen kunnen komen. In stadsdeel West is inmiddels een pilot gestart waarbij het verplicht is om een bouwbord te plaatsen met een omschrijving van de duur van de werkzaamheden, contactgegevens en hoeveel objecten geplaatst worden. Ook is er een vergunningplicht voor het plaatsen van objecten ingevoerd.