Meldplicht voor leegstaande woningen

29.09.2016
Image
Woningen in Amsterdam mogen niet zonder reden langer dan zes maanden leeg staan. Wethouder Laurens Ivens gaat met nieuwe regels eigenaren van zelfstandige woningen bij leegstand om opheldering vragen. Eventueel worden boetes opgelegd. Eigenaren zijn voortaan verplicht leegstand te melden bij de gemeente. Ivens wil woningleegstand actiever bestrijden vanwege de grote druk op de woningmarkt. "In onze stad is de ruimte schaars. De beschikbare woningen moeten zo goed mogelijk worden benut. Wij handhaven streng op alle vormen van woonfraude. Met deze nieuwe regels kunnen vanaf nu ook leegstaande woningen worden aangepakt. Zo worden alle woningen in de stad gebruikt waarvoor ze gebouwd zijn: om in te wonen." Volgens de wethouder komt het regelmatig voor dat woningen niet worden bewoond, zonder dat daar een goede reden voor is. "Soms staan woningen leeg in afwachting van renovatie of de afhandeling van een nalatenschap, maar niet altijd is er een goede reden voor leegstand. Wij verplichten eigenaren daarom na zes maanden de leegstand bij ons te melden. Mocht dit niet gebeuren, dan wordt de eigenaar uitgenodigd voor een gesprek. Mocht daarna melding achterwege blijven, dan leggen we een boete op." Voor particuliere woningeigenaren bedraagt de leegstandsboete 2.500 euro. Professionele woningverhuurders kunnen een boete van 5.000 euro per woning tegemoet zien. In het uiterste geval zal de gemeente de woning aan een woningzoekende toewijzen. De regels worden per 1 december van kracht. De nieuwe leegstandsverordening is gebaseerd op de Leegstandswet. Volgens Ivens zou die wet moeten worden vereenvoudigd. "Uitvoering van de Leegstandswet is complex. Bewijsvoering is ingewikkeld. We zouden graag zien dat het Rijk de procedures korter maakt." Ook is hij voorstander van een andere toedeling van de verantwoordelijkheid. Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de leegstand moet wat hem betreft bij de eigenaar komen te liggen. Niet bij de gemeente.