Overheidsbeleid Landelijk

 • Het volgende kabinet moet het woonbeleid fundamenteel hervormen. Niets doen is geen optie, aldus hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) en zelfstandig adviseur Karel Schiffer in een essay dat zij schreven in opdracht van de NVB, de Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers.
  Nieuwsartikel

 • Het woonbeleid is wankelende pilaar van verzorgingsstaat geworden. Het volgende kabinet moet het woonbeleid fundamenteel hervormen, aldus hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) en zelfstandig adviseur Karel Schiffer in een essay in opdracht van de NVB.
  Opinie

 • De woningcorporatie Wooncompagnie mag woningen blijven bouwen in Purmerend, Beemster, Waterland en Edam-Volendam. Minister Stef Blok honoreert hiermee de ontheffingsaanvraag die Wooncompagnie indiende, in samenwerking met de betreffende gemeenten.
  Nieuwsartikel

 • Volgens het Nibud is wonen op de vrije markt, of dat nu via koop of huur gaat, zo duur geworden dat middeninkomens het lastiger hebben dan mensen met een minimuminkomen. Directeur Gerjoke Wilmink pleit daarom voor het verhogen van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Het instituut is bezorgd over de stijgende woonlasten. Wilmink: "Dat de economie aantrekt betekent niet dat het einde van de problemen in zicht is. De inkomens gaan wel omhoog, maar de vaste lasten drukken ook steeds sterker… meer
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond start namens huurders van sociale huurwoningen een collectieve actie tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. Doel van de procedure is om inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro.
  Nieuwsartikel

 • Woningbouwcorporaties krijgen een korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen bijbouwen. Ook is er straks geen gemeentelijke zienswijze meer nodig als corporaties hun duurdere huizen willen verkopen aan beleggers. Voorwaarde is dat de corporatie voor elke verkochte duurdere sociale huurwoning een nieuwe goedkope sociale huurwoning terug bouwt. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Blok (Wonen) bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Hij wil met deze maatregelen het… meer
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond is verheugd dat er 150 miljoen extra naar de huurtoeslag gaat. "Gezien de enorm gestegen huren de afgelopen jaren, en de groeiende groep huurders die de huur met moeite kan betalen, is dat hard nodig", aldus directeur Ronald Paping in een reactie op de plannen van het kabinet voor 2017.
  Nieuwsartikel

 • De huurtoeslag gaat in 2017 met ruim een tientje per maand omhoog. Huurtoeslagontvangers krijgen maandelijks 10,50 euro meer huurtoeslag. Dat komt doordat de zogeheten basishuur omlaag gaat: de huur die huishoudens met recht op huurtoeslag minimaal zelf moeten betalen. Dat bedrag ligt in 2017 rond de 220 euro. De maatregel kost de overheid jaarlijks 150 miljoen euro. Het verhogen van het huurtoeslagbudget is onderdeel van een groter pakket aan koopkrachtmaatregelen. Uit de dinsdag door het… meer
  Nieuwsartikel

 • Het puntenstelsel (WWS) wordt op 1 oktober wederom aangepast. Praktisch alle wijzigingen maken hogere huren mogelijk. Zo komen gerenoveerde woningen in aanmerking voor meer punten en krijgen kleine nieuwbouwwoningen in de regio's Utrecht en Amsterdam extra punten. Woningen van minder dan 40 vierkante meter kunnen zo al naar de vrije sector getild. Blok hoopt zo de nieuwbouwproductie te bespoedigen. De steden zelf zien er niets in omdat ze vooral een prijsopdrijvende werking van de… meer
  Nieuwsartikel

 • De drie IJmondgemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben eieren voor hun geld gekozen en zich alsnog aangesloten bij de woningmarkregio Metropool Amsterdam (MRA). Minister Blok had ze eerder daartoe opgeroepen en daarbij duidelijk gemaakt dan hun aanvraag om de woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond te vormen kansloos was. In het voorstel dat de minister naar de Kamer heeft gestuurd is sprake van 19 woningmarktregio's. De regio's rond Amsterdam en Den Haag/Rotterdam zijn veruit de… meer
  Nieuwsartikel

 • De inkomensafhankelijke huurverhoging die drie jaar geleden werd ingevoerd heeft niet voor meer doorstroming van ‘goedkope scheefwoners’ gezorgd. Dat blijkt uit onderzoek van RIGO.
  Nieuwsartikel

 • Een Amsterdammers die via Airbnb of een vergelijkbare site zijn woning wil verhuren, moet dat straks verplicht melden bij de gemeente. De Tweede Kamer nam gister een motie aan die gemeenten de mogelijkheid zo'n meldplicht in te voeren. Amsterdam is dat zeker van plan. Volgens wethouder Laurens Ivens gaat hiermee "een langgekoesterde Amsterdamse wens van gemeenteraad en college in vervulling". Ivens: "Het meldpunt zorgt voor een nieuw en krachtig wapen in de strijd tegen illegale hotels.
  Nieuwsartikel

 • De landelijke overheid stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het Fonds gaat huiseigenaren leningen verstrekken om funderingherstel van hun woning mogelijk te maken. Streven is het fonds op 1 januari 2017 van start te laten gaan. Maar dan moeten eerst ook andere betrokken partijen - banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen - over de brug komen. Doel is te komen tot een bedrag van 100 miljoen euro, waarmee 2000 funderingsleningen kunnen worden… meer
  Nieuwsartikel

 • Sinds vandaag mogen sociale huurwoningen met een vijfjaarscontract aan jongeren worden verhuurd. Thijs Janssen (22) was de symbolische eerste jongere die het contract ondertekende van zijn nieuwbouwwoning in het appartementencomplex Costa Rica aan de Oostelijke Handelskade. Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) was aanwezig bij de ondertekening. Zij stond aan de basis van de initiatiefwet die deze tijdelijke contracten mogelijk maakt. In Costa Rica worden 57 woningen met een… meer
  Nieuwsartikel

 • Update 15 juliHaarlem en de overige gemeenten van Zuid-Kennemerland besloten eind juni zich bij de nieuwe woningmarktregio Metropool Amsterdam (MRA) aan sluiten. Hun regio-partners in IJmond namen deze keuze niet over, maar minister Blok heeft Heemskerk, Beverwijk en Velsen na een goed gesprek overtuigd zich ook aan te sluiten, zodat een woningmarktregio van 32 gemeenten ontstaat. Ze hadden ook weinig keus.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse corporaties kunnen een premie van 20.000 euro per sociale nieuwbouwwoning tegemoet zien van minister Blok. Formeel gaat het om aftrek van de verhuurderheffing. Voor elke nieuwe sociale huurwoning in schaarstegebieden is de aftrek 20.000 euro; in de rest van het land is het 10.000 euro. Het gaat om woningen die tussen 2017 en 2021 worden gebouwd. Voorwaarde is dat de huur onder de aftoppingsgrens blijft (ongeveer 600 euro).
  Nieuwsartikel

 • Voor een fundamentele herziening van de verhuurderheffing is geen aanleiding. Dat schrijft minister Blok (Wonen) bij de evaluatie van de heffing die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze conclusie staat diametraal tegenover een recente evaluatie van de heffing door de COELO.
  Nieuwsartikel

 • Wetenschappers zeggen het nu ook. De verhuurderheffing is een onding. Het centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) constateert dat de heffing zorgt voor perverse prikkels en uit rechtvaardigheidsoogpunt moeilijk te verdedigen valt. De belasting drijft de huren van sociale huurwoningen op zorgt ervoor dat vooral huurders opdraaien voor het vullen van de staatskas. De heffing voldoet niet aan het draagkrachtbeginsel, is het vernietigende oordeel van de COELO.… meer
  Nieuwsartikel

 • Morgen trekken de Amsterdamse en Utrechtse afdelingen van GroenLinks, PvdA, SP en verschillende huurdersorganisaties naar Den Haag om zich te verzetten tegen de 'Blokhokken'. Minister Blok wil de puntentelling in die steden zodanig aanpassen dat kleine nieuwbouwwoningen (tot 40m2) al in de vrije sector vallen. Blok hoopt zo de nieuwbouwproductie te bespoedigen. De steden zelf zijn faliekant tegen omdat ze vooral een prijsopdrijvende werking van de maatregel verwachten.
  Nieuwsartikel

 • De vier grote steden dreigen een afspraak met het rijk over de huisvesting van bijna achtduizend statushouders te verscheuren. Volgens de steden wil het Rijk maar niet met voldoende financiële compensatie over de brug komen. Na maanden overleg zou er nog altijd een gat zijn van honderden miljoenen tussen wat de gemeenten denken nodig te hebben en wat het Rijk biedt.
  Nieuwsartikel

 • De Eerste Kamer heeft de Wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Dat betekent dat op 1 januari 2017 de huursombenadering wordt ingevoerd. Ook komt er een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten.
  Nieuwsartikel

 • De woonlasten voor huurders zijn gestegen en voor kopers gedaald. De netto woonuitgaven van eigenaren-bewoners zijn gedaald door lagere hypotheekuitgaven en lagere andere woonuitgaven. De netto woonquote voor kopers is gedaald van 30,1 procent in 2012 naar 27,2 in 2015. In dezelfde periode steeg de netto woonquote voor huurders van 33,9 naar 36,0 procent, aldus het WoonOnderzoek Nederland 2015 (WoON2015)
  Nieuwsartikel

 • Het kabinet wil in 2017 forse bezuinigen op de huurtoeslag. De reden is dat de uitgaven blijven oplopen en de ramingen overstijgt. Volgens Aedes, de koepel van woningcorporaties, schat de regering de uitgaven al jaren bewust te laag in. Het grote tekort wordt zo gecreëerd. Aedes benadrukt dat ondersteuning voor huurders met de laagste inkomens broodnodig is.
  Nieuwsartikel

 • Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt, lijkt de introductie van een nieuwe systematiek voor de jaarlijkse huurverhogingen aanstaande. Simpeler gaat het er met de huursombenadering niet op worden, wel eerlijker. De enorme verschillen tussen huren van nieuwe en bestaande huurders zullen afnemen.
  Achtergrondartikel

 • Sinds 1 oktober vorig jaar telt de WOZ-waarde mee bij het vaststellen van de maximale huur die verhuurders van gereguleerde woningen mogen vragen. Daarmee zijn huurders belanghebbenden en kunnen ze bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar hoe zinvol is dat?
  Achtergrondartikel