‘Schuif oplossing bestedingsruimte corporaties niet door’

06.08.2020
Image

Een structurele oplossing voor de financiële problemen van corporaties kan niet wachten tot de komst van een nieuw kabinet. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een ‘spoedbrief’ aan minister Ollongren. De uitdagingen op de woningmarkt zijn groot. Daarom moet volgens de VNG nog in deze kabinetsperiode een begin worden gemaakt met het financieel gezond maken van de corporatiesector.

Begin juli stelde Ollongren onomwonden vast dat in de corporatiesector sprake is van een structureel financieel probleem. Corporaties beschikken over onvoldoende middelen om tot en met 2035 alle maatschappelijke opgaven op te pakken. Het verrast de VNG dat de minister vervolgens structurele verbeteringen doorschuift naar een volgend kabinet. “Door nu een structurele oplossing door te schuiven naar een nieuw kabinet, wordt ervoor gekozen om op zijn minst anderhalf jaar, maar waarschijnlijk langer, te wachten met het oplossen van het probleem”, aldus VNG-directeur Geluk.

Zo lang wachten heeft volgens de VNG als consequentie dat gemeenten niet weten waar ze aan toe zijn. “Voor planontwikkeling is 2030 eigenlijk ‘morgen’. Gemeenten weten nu niet of ze die plannen door kunnen zetten. In tijden waarin gemeenten alle uitgaven goed tegen het licht moeten houden, zou het vervelend zijn als ze veel kosten maken voor planontwikkeling, terwijl niet helder is of ze die plannen kunnen waarmaken.”