Overslaan en naar de inhoud gaan

ABN-AMRO: 'Corporaties hebben belangrijke rol om woningproductie op gang te houden'

Image

Woningcorporaties hebben volgens ABN-AMRO een belangrijke rol om de coronaschade in de bouw te beperken. Omdat zij geen winstbejag hebben, is het voor hen eenvoudiger om tijdens een crisis woningen te blijven bouwen. Die wil is bij de woningcorporaties volop aanwezig, maar dan moeten zij wel voldoende financiële armslag hebben, aldus sector-econoom Madeline Buijs van de bank.

Ze wijst er op dat tijdens de vorige crisis de verhuurdersheffing is geïntroduceerd. Daardoor dragen corporaties inmiddels 1,7 miljard euro per jaar aan de Staat. Buijs: "In 2019 werd bijna 16 procent van de woningen gebouwd in opdracht van woningcorporaties. Voor het invoeren van de verhuurdersheffing lag dit nog rond de 30 procent. Uit recent onderzoek is gebleken dat woningcorporaties zonder de verhuurdersheffing in de periode 2013-2023 twee keer zoveel woningen hadden en zouden kunnen bouwen. Dit komt neer op 93.500 extra woningen. Het zou goed zijn als de overheid de verhuurdersheffing in dit licht zou evalueren. Dit is het moment om nieuwbouw door woningcorporaties te stimuleren in plaats van te belasten."