Aedes-agenda: Woningcorporaties staan pal voor brede sociale huursector

22.11.2019
Image

“Ons doel is dat iedereen in Nederland goed woont en ieder gezin dat we blij maken met een huurhuis, maakt een verschil.” Dat schrijven de Nederlandse woningcorporaties in hun agenda voor de komende jaren: “We staan pal voor de Nederlandse traditie van goede en betaalbare sociale huurwoningen in wijken waarin allerlei mensen bij elkaar wonen.”

Woningcorporaties hebben hun ambities voor de komende jaren vastgelegd in de Aedes-agenda 2020-2023: Wonen in Nederland, dat doen we samen. De agenda werd met steun van 95 procent van de leden vastgesteld op het Aedes-congres afgelopen week. “Meer dan andere landen kent Nederland buurten waarin verschillende mensen wonen en elkaar ontmoeten. Dat is de beste basis voor een inclusieve samenleving. Daar moeten we zuinig op zijn, want veel wijken dreigen langzaam maar zeker af te glijden. We verzetten ons tegen regels waardoor kwetsbare bewoners allemaal bij elkaar terechtkomen.”, aldus (scheidend) voorzitter Marnix Norder.

Corporaties staan volgens hem pal voor het behoud van een brede sociale huursector: sociale huur mag niet afglijden tot een armenvoorziening. “Goede huizen, ook betaalbaar voor bewoners met lagere inkomens. In buurten waarin mensen zich thuis voelen. Daar staan we voor.” De huren van corporaties stijgen de komende jaren gemiddeld niet meer dan de inflatie, zo spraken corporaties eerder al af in het Sociaal Huurakkoord. Om het landelijk woningtekort terug te dringen handhaven corporaties hun ambitie om jaarlijks 34.000 woningen te bouwen, waarvan zo’n 10.000 tijdelijke woningen. Omdat middeninkomens op het moment op de markt nauwelijks een betaalbare huurwoning kunnen vinden, willen corporaties ook middeldure huurwoningen kunnen bouwen.

Norder vraagt daarbij wel om actieve steun van de politiek. “Het kabinet bepaalt veel van onze mogelijkheden, niet alleen via regels, maar ook financieel. Door oplopende belastingen kunnen we minder doen voor huurders en woningzoekenden. Terwijl het daar om gaat: hen helpen aan een betaalbaar huis in een prettige wijk. Zonder zo’n thuis wordt het leven voor mensen een stuk moeilijker.”