CDA/PvdA: ‘Minister van VROM moet in volgend kabinet terugkeren’

19.02.2020
Image

Om de woningnood in ons land te bestrijden moet in een volgend kabinet de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu terugkeren. Dat vinden zowel het CDA als de Partij van de Arbeid. Alleen zo kan volgens beide partijen de regie op de woningmarkt worden herwonnen.

Al langer klinkt in de Tweede Kamer een roep om meer regie op de woningmarkt, omdat sprake is van een stagnerende nieuwbouwproductie. Volgens de jongste analyses van het EIB ligt het aantal afgelopen jaar verstrekte bouwvergunningen twintig procent lager dan een jaar eerder. In 2018 werden nog ruim 70.000 vergunningen afgegeven; in 2019 daalde het aantal vergunning naar zo’n 56.000. Dat aantal ligt verder onder het streefcijfer van minister Van Veldhoven. Het kabinet streeft naar een jaarlijkse bouwproductie van 75.000 woningen. Daarover maakt de minister afspraken met de regio’s.

PvdA-kamerlid Henk Nijboer vindt die aanpak onvoldoende. “Nu zijn er vrijblijvende afspraken waarin wordt opgesomd wat er gebeurt. Maar we moeten weer echt huisvesten”, aldus Nijboer. Hij vindt CDA-kamerlid Eric Ronnes aan zijn zijde. “Onze oproep is een signaal dat er echt iets moet veranderen om meer grip te krijgen op ruimtelijke opgaven.”