Tweede Kamer stemt in met inflatievolgend huurbeleid in sociale sector

18.12.2019
Image

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging) voor woningcorporaties vastgesteld op inflatieniveau. Daarmee zijn de afspraken die Aedes en de Woonbond hebben gemaakt in het Sociaal Huurakkoord 2018 nu ook wettelijk verankerd. Lokaal blijft het overigens mogelijk om af te wijken, tot maximaal inflatie plus 1 procentpunt. Woningcorporaties dienen dat in overleg met huurdersorganisatie(s) en gemeente(n) vast te leggen in de prestatieafspraken. Deze extra inkomsten dienen te worden ingezet voor noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering. In Amsterdam en Haarlem is al afgesproken deze mogelijkheid tot extra verhoging volgend jaar te benutten, in de hoofdstad met 0,5 procentpunt boven inflatie, in Haarlem met 1 procent.