Gemeenten vrezen financiële strop bij invoering Omgevingswet

29.06.2020
Image

Herhaaldelijk schoof de introductiedatum op, maar 1 januari 2022 moet de Omgevingswet toch echt van kracht worden. En dat gaat gemeenten een hoop geld kosten. Althans dat vreest een groeiende groep gemeenten volgens Binnenlands Bestuur. Wethouder Wiemer Haagsma van Noordoostpolder schetst in het artikel een parallel met de decentralisatie van de zorg, die bij gemeenten ook tot structurele tekorten heeft geleid. Gemeenten moeten niet alleen rekenen op forse invoeringskosten, maar ook op aanzienlijke structurele lasten. Voor een middelgrote gemeente als Noordoostpolder zou dat volgens Haagsma kunnen oplopen tot drie à acht ton per jaar, "afhankelijk van het ambitieniveau van de raad".
Het optuigen van de burgerparticipatie vraagt volgens hem veel ambtelijke capaciteit. "En doe je dat niet, dan neem je de belangrijkste reden weg waarom we de wet wilden invoeren," aldus Haagsma in het artikel. Hij ziet geen mogelijkheden om dat via leges of anderszins terug te verdienen. Hij probeert met 'zoveel mogelijk' andere gemeenten op het komende VNG-congres een motie aangenomen te krijgen waarbij de VNG bij het Rijk garanties eist voor een budgetneutrale invoering.