Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondbeleid/Erfpacht

 • Voor alle nieuwbouwkavels die Amsterdam vanaf 1 juli uitgeeft, geldt het nieuwe erfpachtregime. Dit betekent dat huizenkopers óf de erfpacht eenmalig voor altijd afkopen óf kiezen voor een geïndexeerde canon. De canon wordt bij uitgifte eenmalig vastgesteld, de gemeente klopt niet meer voor een herziening. Het college heeft ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht. Als de gemeenteraad akkoord gaat, zal het nieuwe stelsel per 1 juli ingaan.
  Nieuwsartikel

 • De komende week strijken medewerkers van de OESO in Amsterdam neer om de ruimtelijke strategieën van de hoofdstad door te lichten. Amsterdam hoopt via dit onderzoek niet alleen bevestiging te krijgen voor de eigen aanpak maar ook adviezen voor toekomstige plan- en visievorming.
  Nieuwsartikel

 • Het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam is afgelopen jaar gestegen naar 256 miljoen euro. Daarvan is 213 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in gebiedsontwikkeling. Deze zogeheten 'vereveningsruimte' is in een jaar tijd met meer dan vijftig procent gestegen. De rest (43 miljoen euro) is nodig als weerstandsreserve.
  Nieuwsartikel

 • Vanaf maandag start de inspraak rond de plannen van het Amsterdams college voor een nieuw erfpachtstelsel. De introductie van het nieuwe stelsel is opgesplitst in twee fases, voor uitgifte van nieuwbouwgrond en voor bestaande erfpachtkavels. De huidige inspraakronde heeft alleen betrekking op een nieuw stelsel voor nieuwbouw.
  Nieuwsartikel

 • PvdA en GroenLinks willen onderhandelen over de vormgeving van het stelsel van eeuwigdurende erfpacht. Zo laten beide partijen woensdag weten in een ingezonden brief in Het Parool. Ze verlangen van wethouder Van der Burg van Grondzaken aanpassing van een aantal zaken.
  Nieuwsartikel

 • Na de Commissie Monster heeft ook onderzoeksbureau RIGO zijn bedenkingen geuit tegen de wijze waarop de gemeente Amsterdam zijn erfpachtstelsel wil herzien. Volgens bouwkostendeskundige Rob de Wildt van RIGO kiest wethouder Van der Burg met zijn voorkeur voor een residuele grondwaardebepaling “een onbegaanbare route".
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse erfpachtgrond is veel minder waard dan de gemeente eerder heeft berekend. Zo concludeert de commissie-Monster in een rapport dat is geschreven op verzoek van de Stichting Erfpachters Belangen Amsterdam (SEBA). Volgens berekeningen van oud-rechter Nol Monster komt de waarde hooguit op 20 miljard euro uit. Met de waarderingsmethode van de gemeente zou de grond nu 60 miljard waard zijn.
  Nieuwsartikel

 • Volgend jaar zomer moet in Amsterdam een nieuw erfpachtstelsel ingaan. Wethouder Van der Burg komt begin volgend jaar met een uitgewerkt voorstel voor de geplande transitie van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Voor die tijd moet er nog heel veel rekenwerk verricht en weerstand overwonnen. Om een overstap aantrekkelijk te maken, zal de gemeente met een aanbieding moeten komen die vergelijkbaar is met de prijs van de huidige voortdurende erfpacht.
  Achtergrondartikel

 • De Stichting Erpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil dat er alsnog een referendum wordt gehouden over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Zo heeft de stichting in een brief aan burgemeester Van der Laan laten weten. Nieuwe handtekeningen hoeven daar volgens voorzitter De Lange niet voor worden opgehaald. SEBA verzamelde in 2013 al 35.990 handtekeningen.
  Nieuwsartikel

 • Dinsdag 27 oktober organiseerden Het Parool en De Balie een debat over de herziening van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Met onder andere econoom Esther van Wijk, wethouders Eric van der Burg, oud-raadslid Bouwe Olij, Robin Fransman (Argumentenfabriek) en Koen de Lange (Seba)
  Video

 • Het erfpachtdebat gisteravond in De Balie was geanimeerd en informatief maar leverde geen nieuwe feiten over de plannen van het Amsterdamse college. Of het moet zijn dat het kortingspercentage hoger dan 40 procent komt te liggen.
  Nieuwsartikel

 • update 9 oktober 10:30 Het college komt begin 2016 met een uitgewerkt voorstel voor de transitie van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Het advies van de grondwaardecommissie dient daarvoor als uitgangspunt, maar anders dan de commissie wil het college de erfpachter minder keuze aanbieden. De commissie stelde voor de erfpachter te laten kiezen uit een vaste canon, een geïndexeerde canon en afkoop. Het college schrapt de optie vaste canon. Dit vanwege de "transparantie in de woningmarkt".
  Nieuwsartikel

 • Het hervormingsvoorstel van het Amsterdamse erfpachtstelsel laat nog veel vragen open. Dit concludeert researchbureau RIGO dat de voorstellen in opdracht van Vereniging Eigen Huis onderzocht. In de voorstel wordt volgens RIGO het huidige probleem van de grondwaardebepaling verlegd naar een (fictieve) bouwkostenbepaling. Dat lijkt bij eerste toetsing tot onhaalbare uitkomsten te leiden.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam verwacht 300 miljoen euro meer aan grondinkomsten te ontvangen dan geraamd voor de periode 2015–2019. De inkomsten uit de gronduitgiften zijn gestegen tot een niveau dat voor het laatst voor de crisis werd behaald. Het Vereveningsfonds (VEF) van Grond en Ontwikkeling van Amsterdam, staat daarmee weer stevig in de plus. Dat biedt ruimte om extra bouwlocaties te ontwikkelen.
  Nieuwsartikel

 • In het stelsel van eeuwigdurende erfpacht moet de eigenaar wat te kiezen krijgen: afkoop, vaste jaarlijkse canon of een geïndexeerde canon. En de grondwaarde moet worden gebaseerd op de WOZ-waarde verminderd met de waarde van de opstal. Deze adviezen geeft Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht, bestaande uit de hoogleraren Tom Berkhout (Nyenrode), Dirk Brounen (Universiteit Tilburg) en Piet Eichholtz (Universiteit Maastricht). Hun advies aan het Amsterdams college kreeg de veelzeggende… meer
  Nieuwsartikel

 • De vraag naar vrijesectorhuur is groot. De bouw van deze woningen komt op stoom. Maar nu de markt aantrekt, dreigt dit segment opnieuw in de knel te komen. Dat geldt nog sterker voor gezinswoningen. Over de wetmatigheden van de markt en de wil van Den Haag om corporaties te beteugelen.
  Achtergrondartikel

 • Professor Tom Berkhout van de Nyenrode Business Universiteit wordt voorzitter van grondwaardecommissie die de gemeente gaat adviseren over de waarde van eeuwigdurende erfpacht en de methode om van het huidige voortdurende stelsel over te stappen naar het nieuwe. De commissie bestaat verder uit professor Piet Eichholtz van universiteit Maastricht en professor Dirk Brounen van de Universiteit Tilburg. Naar verwachting wordt het advies voor de zomer openbaar gemaakt.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft in 2014 voor in totaal 288 miljoen euro aan bouwgrond uitgegeven. Hiervan heeft 151 miljoen euro betrekking op grond voor woningbouw, 85 miljoen euro betreft andere functies zoals winkels, hotels en bedrijfsruimten en 52 miljoen euro is grond ten behoeve van kantoren. De inkomsten uit gronduitgifte zijn weer gestegen tot een niveau dat voor het laatst voor de crisis in 2008 werd behaald. De gemeente Amsterdam verrekent in het Vereveningsfonds de inkomsten van… meer
  Nieuwsartikel

 • Kopers krijgen vanaf de zomer van 2016 zelfbouw- en nieuwbouwgrond in eeuwigdurende erfpacht. Daarnaast werkt Amsterdam aan een overstapregeling voor de huidige erfpachters. Het college van burgemeester en wethouders heeft na een consultatieronde het officiële startsein gegeven het 119-jaar oude erfpachtstelsel fundamenteel te wijzigen.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam hervormt het erfpachtstelsel. Het college heeft ingestemd met een nieuw erfpachtstelsel. Vanaf medio 2016 kunnen Amsterdammers de grond onder hun woning of bedrijf eeuwigdurend vooruit betalen. Canonherzieningen zijn dan verleden tijd.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Almere heeft een vijfde van zijn grondposities afgeboekt. Dat komt neer op een verlies van 104 miljoen euro. Door de crisis op de woningmarkt slaagt Almere er niet in om alle ingekochte grond door te verkopen aan particuliere woningbouwers, corporaties en ontwikkelaars.
  Nieuwsartikel

 • Het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders stelt voor het raadsbesluit over de vernieuwing van het erfpachtstelsel in te trekken. Het nieuwe bestuur krijgt zo de ruimte de vernieuwing zelf vorm te geven. Met dit besluit vervalt ook de grond voor het in mei geplande referendum.
  Nieuwsartikel

 • Voor het eerst in negen jaar bereikt het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam weer een positief resultaat. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een saldo van 103 miljoen euro. Ook de komende vijf jaar zal deze positieve lijn zich voortzetten, zo verwachten de wethouders van Grondzaken en Financiën.
  Nieuwsartikel

 • De bewoners van appartementencomplex Andros in Amsterdam-Oost hebben de grond onder hun woning overgenomen van de Universiteit van Amsterdam. Daarmee komt er een einde aan een voor hen problematische erfpachtconstructie.
  Nieuwsartikel

 • Bij het referendum over de erfpacht mag alleen voor of tegen de moderniseringsplannen van het college worden gestemd. Het gaat om een correctief referendum. Daarbij blijft de meest heikele kwestie buiten beschouwing: het recht om de grond onder de woning te kopen. Volgens Het Parool zou de gemeenteraad na een pleidooi van burgemeester Van der Laan unaniem hebben besloten niet aan het beginsel van het correctief referendum te tornen.
  Nieuwsartikel