Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam weert Blokhokken

Image

Wethouder Ivens frustreert de bouw van piepkleine huurwoningen met huren boven de liberalisatiegrens (€710). Amsterdam past daartoe de erfpachtvoorwaarden zo aan dat woningen kleiner dan veertig vierkante meter in de sociale sector moeten blijven. De voormalige minster van Wonen Blok heeft juist mogelijk gemaakt dat ontwikkelaars in de steden Utrecht en Amsterdam wel dergelijke kleine studio's kunnen bouwen voor de vrije huursector.

Blok wil naar eigen zeggen met deze maatregel de woningproductie stimuleren in deze steden met een overspannen woningmarkt. Opvallend genoeg waren de wethouders wonen van beide steden fel gekant tegen de maatregel. Volgens Ivens blijkt uit de praktijk dat investeerders voldoende interesse hebben om kleine woningen voor sociale huurprijzen te bouwen. De maatregel van Blok zou alleen maar tot prijsopdrijving leiden.

De meerderheid van de gemeenteraad steunde de wethouder daarin. SP, PvdA en GroenLinks namen een motie aan met de titel 'Stop de Blokhokken'. Ivens kreeg daarin opdracht te onderzoeken of de regels waren te blokkeren. Dat blijkt mogelijk via een aanpassing in de erfpachtvoorwaarden. Dat gaat dus alleen op voor nieuwbouw die op erfpachtgrond wordt gerealiseerd, maar dat geldt voor de meeste bouwlocaties. De maatregel van Blok treedt pas in 2018 in werking, maar werpt zijn schaduw vooruit in de bouwplannen van ontwikkelaars.
"Blok heeft de confrontatie gezocht, die kan hij krijgen," zegt Ivens in een interview met Het Parool vandaag. Hij stelt daarin vergenoegd vast dat juristen op het stadhuis net zo lang hebben gezocht tot ze een ontsnappingsroute vonden.