Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam verwacht 300 miljoen meer uit gronduitgifte

Image

Amsterdam verwacht 300 miljoen euro meer aan grondinkomsten te ontvangen dan geraamd voor de periode 2015–2019. De inkomsten uit de gronduitgiften zijn gestegen tot een niveau dat voor het laatst voor de crisis werd behaald. Het Vereveningsfonds (VEF) van Grond en Ontwikkeling van Amsterdam, staat daarmee weer stevig in de plus. Dat biedt ruimte om extra bouwlocaties te ontwikkelen.

Wethouder grondzaken Eric van der Burg: “Deze cijfers laten zien dat Amsterdam goed herstelt van de economische crisis. En dat er voldoende ruimte is om nieuwe investeringen te doen. Het bedrag dat we kunnen investeren loopt op van € 172 miljoen naar €253 miljoen in 2019. Dat geld hebben we ook nodig om kavels voor woningbouw eerder op de markt te brengen. Er is grote behoefte aan meer woningen in de stad. Zo gaan we bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Centrumeiland, de 2e fase van IJburg versneld opstarten.”

Het resultaat van het Vereveningsfonds is een goede graadmeter voor de vastgoedeconomie in Amsterdam. In de periode 2015 tot en met 2019 worden gronduitgiften voor 15.000 woningen uitgegeven. Voor de overige categorieën, zoals panden met niet- wonen als bestemming, wordt op 580.000 m2 bruto aan vloeroppervlakte gerekend. Door deze positieve ontwikkelingen stijgt de reserve in het Vereveningsfonds. De reserve van het fonds is eind 2015 geraamd op circa €221 miljoen.
Hiervan wordt €49 miljoen gereserveerd voor het opvangen van risico’s. Daarmee komt €172 miljoen beschikbaar voor nieuwe investeringen in de gebiedsontwikkeling van de stad.

De gemeente Amsterdam verrekent in het Vereveningsfonds de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Financiële overschotten en tekorten, waaronder bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen voordat de gemeente de grond voor een bouwproject in erfpacht kan verkopen, worden in het fonds verevend.