Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdammer kan overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

Image

Amsterdamse huizenbezitters kunnen na de zomer van 2017 besluiten of ze overgaan op eeuwigdurende erfpacht. De gemeente heeft de regels voor de overstap van het huidige erfpachtstelsel naar het nieuwe eeuwigdurende stelsel bekend gemaakt. De prijs wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van twee jaar eerder. Bovendien krijgt iedere bestaande erfpachter een depreciatiekorting van 10 procent. Overstappen is vrijwillig.

Bij het bepalen van de grondwaarde introduceert de gemeente een nieuwe, voor iedereen dezelfde rekenmethode. De WOZ-waarde van twee jaar geleden vormt de basis van de berekening. Speciaal voor erfpachters die dit jaar nog overstappen geldt de relatief voordelige WOZ-waarde van 2014. De grondwaarde wordt vervolgens berekend op basis van de zogeheten buurstraatquote. Daarmee wordt volgens de gemeente beter recht gedaan aan de individuele kenmerken van de locatie en de woning. De exacte buurtstraatquote moet nog worden bepaald en varieert sterk per buurt en woningtype. Volgens voorbeeldberekeningen bedraagt in Centrum de locatiewaarde 46 procent van de WOZ-waarde. In Zuid, Oost en West is dat respectievelijk gemiddeld 40, 36 en 35 procent. Voor Nieuw-West geldt een gemiddelde buurtstraatquote van 17 procent. Voor Noord en Zuidoost is de gemiddelde locatiewaarde vastgesteld op 5 procent. De uiteindelijke erfpachtgrondwaarde bestaat uit de grondwaarde minus 10 procent depreciatiekorting. Vervolgens is het aan de erfpachters om te kiezen voor een afkoopsom, dan wel een jaarlijkse canonbetaling. Het canonpercentage voor 2017 bedraagt 2,39 procent. De kosten van eeuwigdurende erfpacht worden pas in rekening gebracht vanaf het einde van het bestaande tijdvak.

Wethouder Van der Burg van Grondzaken spreekt van een bijzonder moment. "Na ruim honderd jaar kiest het college voor een nieuw erfpachtstelsel voor bestaande erfpachters. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan kunnen erfpachters kiezen voor een transparant systeem en verdwijnt de onzekerheid over toekomstige canonbetalingen." De gemeenteraad neemt in juni een definitief besluit over het erfpachtstelsel.Tot 19 februari is inspraak mogelijk.

Het nieuwe erfpachtstelsel is beschikbaar voor 110.000 erfpachters met in totaal zo'n 250.000 erfpachtrechten. Vanaf volgende week kunnen erfpachters via een rekentool op de website amsterdam.nl/erfpacht bij benadering berekenen wat het kost om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Woningcorporaties hebben eigen erfpachtafspraken met de gemeente en worden niet meegenomen in de Overstapregeling.

Trefwoorden