Amsterdammer kan overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

08.01.17
Amsterdammer kan overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

Amsterdamse huizenbezitters kunnen na de zomer van 2017 besluiten of ze overgaan op eeuwigdurende erfpacht. De gemeente heeft de regels voor de overstap van het huidige erfpachtstelsel naar het nieuwe eeuwigdurende stelsel bekend gemaakt. De prijs wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van twee jaar eerder. Bovendien krijgt iedere bestaande erfpachter een depreciatiekorting van 10 procent. Overstappen is vrijwillig.

Bij het bepalen van de grondwaarde introduceert de gemeente een nieuwe, voor iedereen dezelfde rekenmethode. De WOZ-waarde van twee jaar geleden vormt de basis van de berekening. Speciaal voor erfpachters die dit jaar nog overstappen geldt de relatief voordelige WOZ-waarde van 2014. De grondwaarde wordt vervolgens berekend op basis van de zogeheten buurstraatquote. Daarmee wordt volgens de gemeente beter recht gedaan aan de individuele kenmerken van de locatie en de woning. De exacte buurtstraatquote moet nog worden bepaald en varieert sterk per buurt en woningtype. Volgens voorbeeldberekeningen bedraagt in Centrum de locatiewaarde 46 procent van de WOZ-waarde. In Zuid, Oost en West is dat respectievelijk gemiddeld 40, 36 en 35 procent. Voor Nieuw-West geldt een gemiddelde buurtstraatquote van 17 procent. Voor Noord en Zuidoost is de gemiddelde locatiewaarde vastgesteld op 5 procent. De uiteindelijke erfpachtgrondwaarde bestaat uit de grondwaarde minus 10 procent depreciatiekorting. Vervolgens is het aan de erfpachters om te kiezen voor een afkoopsom, dan wel een jaarlijkse canonbetaling. Het canonpercentage voor 2017 bedraagt 2,39 procent. De kosten van eeuwigdurende erfpacht worden pas in rekening gebracht vanaf het einde van het bestaande tijdvak.

Wethouder Van der Burg van Grondzaken spreekt van een bijzonder moment. "Na ruim honderd jaar kiest het college voor een nieuw erfpachtstelsel voor bestaande erfpachters. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan kunnen erfpachters kiezen voor een transparant systeem en verdwijnt de onzekerheid over toekomstige canonbetalingen." De gemeenteraad neemt in juni een definitief besluit over het erfpachtstelsel.Tot 19 februari is inspraak mogelijk.

Het nieuwe erfpachtstelsel is beschikbaar voor 110.000 erfpachters met in totaal zo'n 250.000 erfpachtrechten. Vanaf volgende week kunnen erfpachters via een rekentool op de website amsterdam.nl/erfpacht bij benadering berekenen wat het kost om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Woningcorporaties hebben eigen erfpachtafspraken met de gemeente en worden niet meegenomen in de Overstapregeling.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.06
In de Omgevingsvisie 2020-2050 presenteert de hoofdstad een toekomstbeeld van de ontwikkeling van Amsterdam de komende decennia. In deze visie, een update van de Structuurvisie 2020-20240 - worden ideeën voor de volgende groeispurt uitgewerkt. Deze aflevering van BouwWoonLeef besteedt aandacht...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.