Overheidsbeleid Landelijk

 • 14.11.12

  Woningcorporaties ontkomen niet aan het uitstellen van investeringen. Zo voorziet Jim Schuyt, directievoorzitter van woningcorporatie de Alliantie. De extra verhuurdersheffing van het kabinet Rutte II verstoort het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer woningverkopen, volgens hem het enige alternatief, is het geen goede tijd.

 • 14.11.12

  De Amsterdamse wethouder Freek Ossel van Wonen is positief over het regeerakkoord. Scheefwonen wordt aangepakt en er komt duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Als het gaat om de aansturing van de corporaties, dan verwacht hij niet onmiddellijk andere omgangsvormen.

 • 14.11.12

  Woningcorporaties en organisaties van huurders zijn zwaar teleurgesteld over het regeerakkoord. De woningmarkt gaat niet beter functioneren, zo vrezen zij. Voor de huursector dreigt een investeringsstop. Terwijl de huurders financieel worden uitgekleed.

 • 14.11.12

  Het kabinet Rutte-Asscher kiest in het vandaag gepresenteerde Regeerakkoord voor beperking van de taak van woningcorporaties. Zij moeten weer dienstbaar zijn aan het publieke belang en komen onder directe aansturing van de gemeenten. Verder wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt en is sprake van gedifferentieerde huurverhoging.

  Voor de woningmarkt hebben VVD en PvdA de volgende afspraken gemaakt:

 • 02.01.19
  Wherestad en de Alliantie over staatssteunregels

  De invoering van staatssteunregels pakt slecht uit voor de woningmarkt, zo menen twee corporatiedirecteuren. Een grote groep huurders, met een gezinsinkomen boven de 33.000 euro, kan straks nergens meer terecht. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een woning te kopen. Middeldure huurwoningen kunnen een uitweg bieden, maar de bouw daarvan is door toenemende druk op de liquiditeitspositie van corporaties erg moeilijk.

 • 02.01.19
  Reacties op regeerakkoord: Frans Ligtvoet, voorzitter HA

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) vreest dat de maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord leiden tot een nog slechtere doorstroming op de woningmarkt. Daarbij worden huizenbezitters volledig ontzien, terwijl de huursector de rekening betaalt. Bovenop gemeentelijke bezuinigingen en de toepassing van Europese regels, pakken de aangekondigde maatregelen van het nieuwe kabinet eenzijdig slecht uit voor de sociale huursector.

 • 02.01.19
  Reacties op regeerakkoord: Hans van Harten, directeur AFWC

  Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is onthutst over de woningmarktplannen van het kabinet Rutte. Directeur Hans van Harten van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) sluit zich daarbij aan: “Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder”. De maatregelen leiden er volgens hem toe dat de investeringscapaciteit van de corporaties opdroogt.

 • 02.01.19
  Hugo Priemus uitermate negatief over woonparagraaf regeerakkoord

  Emeritus hoogleraar Hugo Priemus is uitermate negatief over de woonparagraaf van het regeerakkoord. “Een stuk broddelwerk. Daar zijn bijna geen woorden voor.” Dat de hypotheekrente ongemoeid blijft, vindt hij te billijken, gezien de treurige stand van de woningmarkt. Maar nu concentreren alle maatregelen zich op de huursector, en groeien koop en huur nog verder uit elkaar. De meeste voorstellen zijn bovendien “wonderlijk inefficiënt en chaotisch”. Een lichtpunt is volgens Priemus dat ze grotendeels onuitvoerbaar zijn

 • 02.01.19
  Crisis: ook het rijk wil geld verdienen aan hogere huren

  Vermindering van de hypotheekrenteaftrek en hogere huren voor gewilde woningen zijn kernpunten uit het rapport Brede Heroverwegingen van de werkgroep Wonen. Hoewel de actuele politieke discussies zich concentreren op de hypotheekrente, willen de meeste partijen ook aanpassingen in het huidige landelijke huurbeleid. De jacht op de scheefwoner is nu echt geopend.

 • 04.01.19
  Toezicht op corporaties: intern of juist extern verscherpen?

  Het toezicht op de handel en wandel van corporaties lijkt niet altijd effectief. Wat kan daar aan worden gedaan? De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) pleit voor het verder versterken van het interne toezicht. De VROM-raad ziet meer in het optuigen van een sterke onafhankelijke Autoriteit, waarbij het Rijk nadrukkelijk betrokken blijft bij de belangrijkste besluiten. “Corporaties hebben recht op vreemde ogen,” zegt Peter Boelhouwer van de VROM-raad.

Pagina's