Overheidsbeleid Landelijk

 • 19.03.13
  Roel Steenbeek: "Ymere heeft voor 2013 nog 150 miljoen te besteden"

  Eind april moet duidelijk zijn in welke renovatie- en nieuwbouwprojecten Ymere de komende vijf jaar nog investeert. Zo verklaart bestuursvoorzitter Roel Steenbeek. Voor 2013 heeft zijn corporatie naar schatting 150 miljoen euro te besteden. Voor de jaren daarna ligt het investeringsvolume op 100 miljoen euro. In 2012 investeerde Ymere nog 370 miljoen euro. “We kunnen niet anders dan onze investeringen flink beperken. Minister Blok laat ons geen andere keuze,” aldus Steenbeek.

 • 04.04.13

  Brengt minister Blok beweging in de woningmarkt? Behalve de gelegenheidscoalitie is niemand enthousiast over het jongste woonakkoord. Ja, de allerscherpste randjes van het regeerakkoord zijn eraf, dat wel.

 • 14.03.13

  Ymere schroeft de komende vijf jaar de investeringen flink terug. In 2012 werd er nog een bedrag van ruim 370 miljoen euro in nieuwbouw en renovatie geïnvesteerd. Dat wordt teruggebracht naar circa 100 miljoen euro op jaarbasis. Dat bedrag wordt gebruikt om huurwoningen te renoveren en te bouwen.

 • 13.03.13

  De inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn onrechtvaardig en moeilijk uitvoerbaar, vindt de Woonbond. De belangenbehartiger van de huurders voorziet tienduizenden bezwaren van huurders en blijft zich er dan ook onverminderd tegen verzetten.
  De hogere huren leiden tot armoede en schenden de privacy van huurders, zo vindt de Woonbond. Ook voorziet de bond grote problemen bij de uitvoering. De Woonbond gaat huurders voorlichten en hen helpen met bezwaren tegen onjuiste voorstellen voorstellen voor huurverhoging.

 • 13.03.13

  ChristenUnie en D66 kunnen weinig waardering opbrengen voor de uitspraken van PvdA-senator Adri Duivesteijn over de 'onvoldoende doordachte' verhuurderheffing. Dat werd woensdagmiddag duidelijk in een kamerdebat over de plannen voor de woningmarkt. De partijen die eerder met het kabinet een Woonakkoord afsloten, riepen PvdA-Kamerlid Jacques Monasch ter verantwoording.

 • 12.03.13

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met extra huurverhogingen per 1 juli aanstaande. Voor huishoudens met een inkomen tot € 33.614,- geldt een maximale huurverhoging van 1,5 procent boven inflatie, inkomens tussen € 33.614,- en € 43.000,- krijgen maximaal een huurverhoging van 2 procent boven inflatie en inkomens boven € 43.000,- krijgen te maken met maximaal 4 procent boven inflatie.

 • 13.03.13
  update

  Het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurderheffing van 1,71 miljard euro te laten betalen, is onvoldoende doordacht. Dat heeft PvdA-senator Adri Duivesteijn dinsdag tijdens zijn 'maidenspeech' in de Eerste Kamer gezegd. Hij vreest dat corporaties door de heffing flink minder of zelfs helemaal niet meer zullen investeren.

 • 12.03.13

  Extra huurinkomsten van woningcorporaties dekken een veel minder groot deel van de verhuurderheffing dan blijkt uit de berekeningen die minister Blok heeft laten maken. Zijn conclusie dat corporaties hun investeringen op hetzelfde peil kunnen houden is absoluut onrealistisch, zo blijkt uit een beoordeling van Aedes en Ortec Finance.

 • 08.03.13
  Hans van Harten

  Amsterdamse corporaties kunnen de verhuurderheffing bij lange na niet compenseren met extra huurinkomsten. Zo blijkt uit berekeningen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. In 2017 moet er voor het Amsterdamse woningbezit 51 miljoen euro meer heffing worden betaald dan er onder het voorgenomen huurbeleid binnenkomt.

 • 05.03.13

  De Eerste Kamer heeft het debat met minister Blok over zijn plannen voor huurverhogingen een week uitgesteld. Het debat zou vandaag worden gehouden, maar een aantal fracties heeft nog vragen. Er is daarom deze week een schriftelijke vragenronde ingevoegd.

 • 28.02.13

  Woningcorporaties kunnen blijven investeren en tegelijk de nieuwe verhuurderheffing betalen. De extra huurinkomsten die corporaties onder andere door de afspraken uit het woonakkoord kunnen realiseren overstijgen in 2017 de kosten van de heffing, zo schrijft minister Blok aan de Eerste en Tweede Kamer. Alleen in Groot-Amsterdam zijn de extra huurinkomsten onvoldoende om de heffing volledig te kunnen betalen.

 • 14.02.13
  Elbert Dijkgraaf

  De verhuurderheffing wordt mogelijk nog herzien. Mochten corporaties te weinig investeringsruimte over houden, dan moet de hoogte van de extra heffing opnieuw worden beoordeeld. Zo heeft de SGP woensdag in het Kamerbebat over het huurbeleid verklaard.

 • 13.02.13

  De nieuwe hypotheekregels zijn hoogst verwarrend, vindt de Vereniging Eigen Huis. De belangenorganisatie van woningeigenaren is ontstemd over de nu voortdurende onduidelijkheid voor woningkopers.

 • 18.02.13

  De Woonbond vindt zowel de huurverhogingen als de verhuurderheffing nog steeds veel te hoog, maar stelt vast dat de scherpe randjes van de maatregelen zijn afgehaald.
  De huurmaatregelen uit het regeerakkoord worden volgens de Woonbond met dit akkoord iets verzacht. “Het is prettig dat de scherpe randjes er van af zijn, maar het blijft veel te veel. De huurders worden nog steeds geconfronteerd met forse huurverhogingen en de verhuurderheffing is amper verlaagd. Daarmee is er nog steeds nauwelijks ruimte voor investeringen,” aldus directeur Ronald Paping.

 • 13.02.13

  Van het woonakkoord mag niet te veel worden verwacht, vindt Aedes. Het kabinet laat de woningmarkt volgens de brancheorganisatie van de corporaties niet structureel beter functioneren. “Met een aantal maatregelen is op zich niks mis, maar het blijft vooral weer lapwerk in plaats van een geleidelijke integrale aanpak voor de langere termijn,”zo verklaart Aedes-voorzitter Marc Calon.

 • 14.02.13
  Update 14 februari 2013

  Corporaties reageren teleurgesteld op het woningmarktakkoord van minister Blok met D66, ChristenUnie en SGP. Het kabinet voorkomt niet dat de nieuwbouwinvesteringen van corporaties fors zullen afnemen, zo verwacht de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • 13.02.13

  Het kabinet kiest voor lagere maximale huurverhogingen, zo blijkt uit het jongste akkoord met D66, ChristenUnie en SGP over de aanpak van de woningmarkt. Het woningwaarderingstelsel blijft gehandhaafd. Wel volgt nog dit jaar een vereenvoudiging dat gebruik maakt van een combinatie van WOZ en WWS.

 • 13.02.13
  update

  Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de woningmarkt. De plannen voor huurverhogingen, strengere hypotheekregels en een heffing voor woningcorporaties worden afgezwakt. De fracties van de verschillende partijen moeten vandaag nog instemmen. Als dat gebeurd is, worden details bekendgemaakt.

 • 12.02.13

  Handhaaf voorlopig het huidige woningwaarderingsstelsel inclusief de Donner-punten. Dat schrijven de woningcorporaties van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam in een gezamenlijke brief aan minister Blok. Op termijn zou de WOZ-waarde wel een bepaalde rol in het huurbeleid kunnen spelen.

 • 18.02.13
  Hans van Harten
  update 18-02-2013
 • 12.02.13
  Guido van Woerkom

  De verhuurderheffing moet van de baan. Of fors worden verlaagd. Of laat het kabinet afspraken met de corporaties maken over een aanvullend en gericht investeringsprogramma voor enige jaren. Zo schrijven de interne toezichthouders van onder meer Ymere en Stadgenoot in een brief in het Financieele Dagblad.

 • 11.02.13

  Het overleg tussen het kabinet en het CDA over de woningmarkt is mislukt. Zo heeft een woordvoerder van het ministerie bevestigd. Blok praat nu verder met D66, de ChristenUnie en de SGP.

 • 11.02.13

  De hoogte van de huren moet niet eenzijdig op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde worden berekend, zo schrijven wethouders van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht in een gezamenlijke brief aan minister Blok voor wonen. Zij pleiten voor een vereenvoudigde woningwaardering. Ook zijn de G4-gemeenten voor een andere grondslag voor de verhuurderheffing.

 • 05.02.13

  Het CDA dreigt de plannen van het kabinet op het gebied van de woningmarkt te blokkeren. De oppositiepartij wil het verplicht aflossen van hypotheken minder streng maken. Ook moeten corporaties -ondanks de introductie van de verhuurderheffing - voldoende investeringsruimte behouden. Zo heeft het CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops tegen de NOS gezegd.

 • 23.01.13

  De Amsterdamse gemeenteraad heeft met ruime meerderheid een SP-motie aangenomen waarin de regeringsplannen om de huurmarkt te herzien worden afgewezen. Men vreest dat de huren in Amsterdam onbetaalbaar worden en dat renovaties en nieuwbouw stil komen te leggen. Alleen de VVD stemde tegen. Volgens SP-raadslid Remine Alberts zijn de plannen 'rampzalig' voor de stad.

 • 18.03.13
  Wethouder Freek Ossel verwelkomt meer bevoegdheden

  De Amsterdamse wethouder Freek Ossel uitte eerder stevige kritiek op het regeerakkoord. Een uniform landelijk beleid is volgens hem niet houdbaar. De regionale verschillen zijn te groot. Met nieuw onderzoek willen de grote steden duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de voorgestelde maatregelen.

 • 22.01.13
  10 vragen over de woonparagraaf van het regeerakkoord

  Na de zorgpremie wordt de woonparagraaf het volgende onderdeel uit het regeerakkoord dat niet ongeschonden de eindstreep haalt. Het wachten is nu op nieuwe voorstellen van minister Blok. Hij heeft beide Kamers toegezegd daarmee voor 1 maart te komen. De stand van zaken.

 • 20.03.13
  Exit-interview Jim Schuyt, twaalf jaar bestuursvoorzitter van De Alliantie

  De Alliantie heeft deze eeuw miljarden in stedelijke vernieuwing geïnvesteerd. Vertrekkend bestuurder Jim Schuyt is trots op het behaalde resultaat. Hij waarschuwt de politiek voor het uitkleden van de corporaties. “Als corporaties hun investeringen niet kunnen voortzetten, dan gaat het behaalde resultaat weer verloren.”

 • 22.08.19

  Verhuurders mogen vanaf 1 juli de huren verhogen met maximaal de inflatie plus 1,5 procent. Daar bovenop mag voor huishoudens tussen de 33.614 euro en 43.000 euro de huur met nog eens een procent omhoog. Voor huishoudens boven de 43.000 euro is dat vijf procent. De voorstellen voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn door minister Blok voor Wonen naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

 • 20.03.13
  Roel Steenbeek over consequenties van regeerakkoord voor Ymere

  Volgens Roel Steenbeek bevinden de corporaties zich momenteel in een beleidsvacuüm. Minister Blok komt op zijn vroegst in maart met een uitwerking én aanpassing van het regeerakkoord, terwijl toezichthouders ondertussen corporaties verplichten hun meerjareninvesteringen aan te passen aan het oorspronkelijke akkoord, inclusief de verhuurderheffing van 2 miljard euro. In dat scenario moet Ymere zijn investeringen halveren en de huren maximaliseren. Steenbeek voorziet bovendien dramatische gevolgen voor de hele bouwsector.

 • 21.12.12

  De voorgenomen verhuurderheffing wordt tot 2013 beperkt, zo heeft het kabinet vrijdag besloten. De heffing voor de jaren 2014 en later wordt in een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld. Minister Blok gaat een nieuw voorstel uitwerken voor een woningwaarderingssysteem en verhuurderheffing die corporaties de mogelijkheid biedt op termijn te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw. Bovendien moet het voorstel recht doen aan de draagkracht van huurders en corporaties.

 • 19.12.12

  Minister Blok moet de verhuurderheffing zo aanpassen dat corporaties kunnen blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw. Dat is de strekking van een motie die de Eerste Kamer op 18 december heeft aangenomen. Blok houdt vooralsnog wel vast aan een jaarlijkse opbrengst van 2 miljard euro.

 • 19.12.12

  Woningcorporaties kunnen financiële problemen opvangen door voor miljarden euro's aan winkels, bedrijfspanden en duurdere huurwoningen te verkopen. Dit zegt minister Stef Blok op 18 december in de Volkskrant.

 • 18.12.12
  Ewout Irrgang

  Er moet wederom fors worden gewied in het Vereveningsfonds. Een team van gerenommeerde experts gaat Amsterdam adviseren over maatregelen en voorstellen om de ruimtelijke ontwikkeling van de stad gaande te houden. Zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken aan de gemeenteraad laten weten.

 • 13.12.12

  In een brief aan de Kamer uit minister Blok zijn twijfels over de in het regeerakkoord gekozen grondslag van 4,5% van de WOZ-waarde als nieuw waarderingssysteem voor de maximale huurgrens. Tussen de regels door zinspeelt de minister op twee mogelijke aanpassingen: een hoger percentage van 5,5% als grondslag én rekening houden met regionale verschillen.

 • 29.11.12

  De VVD voelt er niets voor het Regeerakkoord open te breken om de verhuurderheffing en de andere maatregelen voor de woningmarkt te wijzigen. "Wij hebben onze handtekening onder dit Regeerakkoord gezet en daarmee staat dit overeind’’, zo verklaarde VVD-Kamerlid Barbara Visser woensdag in een Kamerdebat.

 • 28.11.12

  De woonparagraaf uit het regeerakkoord kan op vele manieren worden uitgelegd, zo bleek tijdens het PakhuisNUL20-debat afgelopen maandag. Terwijl VVD-raadslid Daniël van der Ree meent dat elke woning boven de €178.000 geliberaliseerd mag worden, weet PvdA-raadslid Michiel Mulder dat alle corporatiewoningen in het gereguleerde segment blijven met een maximum huur van €664 (behalve voor scheefhuurders). Directeur Rob Haans van De Key vindt het dramatisch dat huurders, corporaties en beleggers niet weten waar ze aan toe zijn.

 • 28.11.12
  Freek Ossel

  Volgens de Amsterdamse wethouder Freek Ossel is het een kardinale fout van het kabinet om huren alleen afhankelijk te maken van de WOZ-waarde: "De maatregel betekent op termijn het einde van betaalbare huurwoningen binnen de Amsterdamse ring. Dat kan niet de bedoeling zijn van de stappen die het Kabinet verder neemt op het gebied van de woningmarkt."

 • 28.11.12

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) maken zich ernstige zorgen over de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Deze zorgen hebben met name betrekking op het huurbeleid en de betaalbaarheid, maar ook op het scherp dalen van investeringen in nieuwbouw, renovatie, woningverbetering, wijkaanpak en duurzaamheid. Oorzaken zijn de verhuurderheffing die Rutte II wil opleggen, die oploopt tot circa € 2 miljard per jaar in 2017, en de onevenredige huurstijgingen.

 • 23.11.12

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beperkt de borging van leningen voor herfinanciering en nieuwe investeringen. Veel corporaties zullen daardoor vanaf 2014 noodgedwongen moeten afzien van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

 • 22.11.12

  Bijna eenderde van de bijna vierhonderd corporaties komt in ernstige problemen en zal geen nieuwe huizen meer kunnen bouwen. Dat blijkt uit een analyse van de kabinetsplannen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Volgens de toezichthouder zullen 41 woningcorporaties failliet gaan, als het kabinet de plannen voor de sector doorzet.

 • 18.11.12

  Het nieuwe regeerakkoord hing 13 november als een slagschaduw over 'De Ontmoeting', de jaarlijkse bijeenkomst van de Amsterdamse corporaties. De verhuurderheffing gaat dramatisch uitpakken voor de corporaties en hun huurders, zo was de boodschap. De corporaties worden leeggeplukt door het Rijk, veel huurders gaan fors meer betalen, investeringen in nieuwbouw en renovatie lopen dramatisch terug waardoor nog meer bouwbedrijven het loodje zullen leggen.

 • 16.11.12
  Uilenstede-Oost, al gerealiseerde nieuwbouw

  Studentenhuisvester Duwo stopt de renovatie van Uilenstede. Eerder werd ook al de ondertekening van een contract voor de bouw van een studentenflat in Delft geannuleerd. De aangekondigde kabinetsmaatregelen maken investeringen in nieuwbouw en renovatie onverantwoord. De maatregelen uit het regeerakkoord kosten de studentenhuivester jaarlijks 17 miljoen euro. “Als deze plannen doorgaan, wordt er geen studentenkamer meer gebouwd en gaan de studentenhuisvesters failliet,” zegt algemeen directeur Jan Benschop.

 • 14.11.12
  Ronald Paping (Woonbond)

  Huurders met een middeninkomen worden zwaar getroffen door de inkomensafhankelijke huurverhoging die VVD en PvdA hebben afgesproken in het regeerakkoord. Volgens de Woonbond kan bijna een half miljoen huurders een koopkrachtdaling van 10 procent tegemoet zien. De bond noemt dat onaanvaardbaar.

 • 14.11.12

  Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie en zijn collega Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, bestuursvoorzitter van de Rotterdamse corporatie Woonbron, vragen minister Blok voor Wonen na te gaan wat de gevolgen van de verhuurdersheffing zijn voor afzonderlijke corporaties. De Alliantie en Woonbron zullen de opgelegde verhuurdersheffing niet kunnen betalen uit de extra huurinkomsten en als gevolg hiervan ook veel minder kunnen investeren in woningen en wijken. Dit is slecht voor de woningmarkt.

 • 14.11.12
  Solvabiliteit corporaties bij 100% harmonisatie (bron: ORTEC)

  Woningcorporaties hebben na 2012 geen geld meer om nieuwe huurwoningen te bouwen. En veel corporaties komen ook in grote financiële problemen als zij als hun nieuwbouwplannen schrappen. Dat blijkt uit een doorrekening van het regeerakkoord door Ortec.

  Ortec heeft het effect van de verhuurdersheffing doorgerekend. Die nieuwe belasting loopt al in 2017 op tot bijna 2 miljard euro per jaar. Gelijktijdig mogen de corporaties de huren verhogen, maar volgens Ortec is het zonneklaar dat de baten lang niet tegen de lasten opwegen, zelfs al zij de huren 100 procent harmoniseren.

 • 14.11.12

  Huren in de gereguleerde sector mogen van het nieuwe kabinet niet hoger zijn dan 4,5 procent van de WOZ-waarde. Ook van studentenwoningen gaat de huur omlaag, zo voorziet woonstichting De Key. Vervolgens is er geen geld meer om nieuwe investeringen te doen in de bestrijding van het tekort aan studentenkamers.

 • 14.11.12

  De maximumhuren in Amsterdam Centrum gaan met ruim 70 procent omhoog als het regeerakkoord naar de letter wordt uitgevoerd. Daarin staat dat het huidige woningwaarderingsssysteem wordt vervangen door een huurberekening op basis van 4,5% van de woz-waarde. Uit berekeningen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties blijkt dat de maximumhuren in Amsterdam gemiddeld met 37 procent kunnen stijgen ten opzichte van de huidige huren, die vorig jaar al fors zijn verhoogd dankzij de 'Donnerpunten'.

 • 14.11.12

  Wie is er straks verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van wonen? Op die vraag wil Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard, een helder antwoord van het nieuwe kabinet. Zij rekent inkomenspolitiek niet tot de kerntaak van een woningcorporatie.

 • 14.11.12

  Onderzoek van Atrivé wijst uit dat woningcorporaties in krimpgebieden tientallen procenten aan inkomsten zullen derven als gevolg van het regeerakkoord. Daarin staat dat het huidige puntenstelsel wordt vervangen door een maximale huur die 4,5 procent van de WOZ-waarde van de woningen is. In de stadsregio Amsterdam kunnen de huren juist nog flink stijgen, in de hoofdstad zelfs met gemiddeld 37 procent.

Pagina's