NOS: "Kabinet wil verhuurderheffing met 200 miljoen verlagen"

08.09.2020
Image

Volgens de NOS wil het kabinet de verhuurderheffing voor sociale huurwoningen met 200 miljoen euro verlagen. Daar zou het kabinet op Prinsjesdag mee naar buiten willen komen. Minister Ollongren hintte gisteren al op een tegemoetkoming aan de huurders. Zij reageerde daarmee op de brede verontwaardiging op de forse huurstijgingen in coronatijd. Gister maakte CBS bekend dat de gemiddelde huurstijging dit jaar uitkomt op 2,9 procent, de grootste stijging sinds 2014. Tot dusver zat de minister op de lijn dat maatwerk van verhuurders een beter antwoord was op inkomensdaling als gevolg van de coronacrisis dan een generieke huurstop.
Ollongren zei gisteren voor de NOS-camera dat ze wel oog heeft voor mensen met een te hoge huur en dat ze op Prinsjesdag met maatregelen komt om deze groep tegemoet te komen. Als dat het geval is zal die korting op de verhuurderheffing gepaard moeten gaan met voorwaarden. De woningcorporaties worden namelijk ook op andere maatschappelijke behoeften aangesproken, zoals het verduurzamen en het bouwen van woningen. Het is niet vanzelfsprekend dat zij kiezen voor verdere huurmatiging.

De huidige afspraak is dat de woningcorporaties jaarlijks de totale huursom mogen laten groeien met de inflatie (die viel over 2019 hoog uit: 2,6%). De extra inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging en nieuwe verhuringen zijn hiervan uitgezonderd. Bovendien mogen corporaties in gebieden met 'grote maatschappelijke opgaven' de huren met maximaal 1 procent extra verhogen.