Overslaan en naar de inhoud gaan

Actieagenda Wonen: komende tien jaar 1 miljoen nieuwe huizen

Image
De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Een coalitie van 34 organisaties heeft daarover afspraken gemaakt in de Actieagenda Wonen. Gezamenlijk willen zij voor alle inkomens en generaties bouwen en de leefbaarheid in buurten verbeteren. 
 
Nederland kent een woningtekort van circa 300.000 woningen. Door dat tekort is kopen of huren duur en dreigt voor veel mensen wonen onbetaalbaar te worden. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. Initiatiefnemer Martin van Rijn, voorzitter Aedes: “Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.”

Rijksregie

Het aanbod kan niet zonder financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de actieagenda. ”Ons woonplan kan integraal in een nieuw regeerakkoord. En dan kunnen we snel aan de slag, wat vervolgens ook flink wat extra werkgelegenheid oplevert”, aldus Van Rijn.
Volgens ontwikkelaars verenigd in de Neprom kan de bouwproductie stijgen naar meer dan 100.000 woningen per jaar. Maar deze mega-operatie kan alleen slagen met heldere en uitvoerbare afspraken tussen marktpartijen, overheden, corporaties en consumentenorganisaties. “Die doen allemaal mee aan deze agenda en dat stemt mij optimistisch”, aldus voorzitter Desiree Uitzetter.
 
De toekomstige bouwproductie moet worden verdeeld over alle segmenten. Een derde in het sociale segment, een derde in het middensegment en een derde in de vrije sector. Rijk, provincies en gemeenten leveren tijdig voldoende locaties tegen passende grondprijzen. Er komt een minister voor Wonen die het woningbouwprogramma coördineert op basis van afspraken in regionale investeringsagenda’s. Ook hebben de coalitiepartners afspraken uitgewerkt over sneller en goedkoper bouwen om de forse productieverhoging te kunnen realiseren.

Huurmatiging

De huur van sociale huurwoningen van woningcorporaties stijgt de komende jaren met inflatie, ook de huurontwikkeling in het middeldure segment wordt gematigd. Banken blijven hypotheken verstrekken tot 100% van de waarde van woningen, zodat starten en doorstroom naar koopwoningen gestimuleerd wordt. De huurtoeslag blijft als instrument van de overheid bestaan.
Woningcorporaties bouwen de komende 15 jaar ook 50.000 woongelegenheden voor ouderen in geclusterde woonvormen en investeren jaarlijks 40 miljoen euro in het levensloopbestendig maken van woningen. Ook professionele beleggers investeren in nieuw zorgvastgoed. Woningcorporaties kunnen tot 2030 zo’n 450.000 woningen aardgasvrij-ready maken en 285.000 woningen met een laag energielabel met voorrang verduurzamen.
 
Om al deze investeringen en plannen mogelijk te maken, vraagt de coalitie aan het Rijk om de Woningbouwimpuls te verbreden naar 2 miljard euro per jaar en de Verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken. Daarnaast is het nodig het Volkshuisvestingsfonds om te zetten naar een structurele regeling van 300 miljoen euro per jaar en stelt de coalitie twee regelingen voor: een Rijksontwikkelfonds en een Koopstartfonds. 
 
De coalitie omvat tientallen organisaties: van Aedes, Woonbond, VNG, organisaties van aannemers, projectontwikkelaars, institutionele beleggers en makelaars tot de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Banken.