Inkomensgrens sociale huur gaat voor gezinnen omhoog naar 43.126 euro

09.12.2020
Image

Gezinnen komen langer in aanmerking voor een sociale huurwoning. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 verhoogt van 39.055 euro naar 43.126 euro (prijspeil 2020). De grens voor eenpersoonshuishoudens blijft 39.055 euro. Ook het wetsvoorstel om huurders een tijdelijke huurkorting te geven is door de Tweede Kamer aangenomen. De wetsvoorstellen worden binnenkort behandeld in de Eerste Kamer.

Vooralsnog is de aanpassing van de inkomensgrenzen tijdelijk. De verhoging voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 2022 vooralsnog voor drie jaar verhoogd.
Woningcorporaties krijgen daarnaast vanaf 2022 meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen op het moment dat daar behoefte aan is. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, alsnog een sociale huurwoning toe te wijzen aan bijvoorbeeld een leraar of verpleegkundige die een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. De zogenoemde lokale vrije toewijzingsruimte gaat van 10 naar 15 procent als daar behoefte aan is. Overigens wordt die lokale ruimte van 10 procent in Amsterdam nooit volledig benut. Indien lokaal maatwerk niet noodzakelijk is, dan wordt de vrije toewijzingsruimte 7,5 procent.

Tenslotte krijgen woningcorporaties meer mogelijkheden om de huur van mensen met een hoog middeninkomen te verhogen. Het wordt mogelijk hun huur met 50 of 100 euro te verhogen afhankelijk van hun inkomen.