Overslaan en naar de inhoud gaan
Verkiezingen in zicht. Wat willen de partijen rond wonen?
VVD: ‘Voorrang voor mensen met vitaal beroep'

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over voorrang in de sociale huursector voor mensen met vitale beroepen. Nelleke Lindhout, bestuurslid van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH), reageert.

jonge politieagenten bij metrostation Kraaienest, 2002
Bij de toewijzing van sociale huurwoningen wil de VVD voorrang geven aan mensen met een vitaal beroep, zoals agenten, verplegers en onderwijzers. Daarmee kunnen gemeenten lokale personeelstekorten in voor steden zo belangrijke functies terugdringen, meent Daniel Koerhuis, nummer 19 op de VVD-lijst.
De huidige tijd vraagt volgens de VVD om ingrijpen door de overheid om het oplopende woningtekort op te lossen. “Als het om woningbouwbeleid gaat pleiten wij al langer voor meer Rijksregie. De VVD vindt het belangrijk bouwers de ruimte te geven om te bouwen. Meer regie kan dan betekenen dat het Rijk zich inspant het aantal regels te verminderen en dat bijvoorbeeld de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ van het toneel verdwijnt. Provincies, ook Noord-Holland, gebruiken die regels om woningbouw af te remmen. Of dat de overheid juist regels stelt; denk aan opkoopbescherming om starters op de woningmarkt te ondersteunen.”

Geen nieuw ministerie van VROM

Bij die sterkere regie hoort voor Koershuis een duidelijke ministeriële aansturing. “We zijn niet voor de komst van een nieuw ministerie, de organisatie daarvan kost te veel tijd. Er moet snel werk worden gemaakt van een meer rechtvaardige woningmarkt en voor ons is het dan niet onlogisch wonen te koppelen aan infrastructuur.  Ook omdat in veel gebieden de ontsluiting moet worden verbeterd.”
Op die meer rechtvaardige woningmarkt verlangt hij ook een betere aanpak van scheefwoners en een grotere bouwinspanning van corporaties. “Veel discussies gaan over het afschaffen van de verhuurdersheffing. Maar ik zeg altijd: corporaties kunnen zonder last van die heffing nu al veel meer doen. Bouw op grotere schaal flex-woningen. Met dergelijke woningen zouden veel mensen zijn geholpen. Ook kunnen corporaties veel meer woningen bouwen in het middensegment, goed voor de doorstroming, maar ook dat gebeurt in een stad als Amsterdam niet of nauwelijks.”     
Ook is de VVD voorstander van een wat andere woningverdeling. “Steden kampen met een tekort aan onderwijzers. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat wij over voldoende verplegers beschikken. Jonge agenten kunnen in steden maar moeilijk aan huisvesting komen. Al die voor de samenleving zo vitale beroepen moeten met voorrang aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning.”

 

REACTIE VAN: NELLEKE LINDHOUT

"Dat doen we al. Schaf liever verhuurderheffing af"

“Met voorrang voor mensen in vitale beroepen hebben wij in Amsterdam al eerder ingestemd. Dat hebben we gedaan, omdat we veel waarde hechten aan goede zorg, een veilige stad en goed onderwijs voor onze kinderen. Daarvoor moeten jonge mensen zich in de stad kunnen vestigen. Van die mogelijkheid wordt door agenten, verpleegkundigen en onderwijzers ook echt gebruik gemaakt. Er zijn, begrijpen wij van de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties, afgelopen jaar aan hen meer woningen toegewezen dan oorspronkelijk afgesproken”, aldus Lindhout. Ook zijn de Amsterdamse corporaties in gesprek met de gemeente over de bouw van huurwoningen in het middensegment. Wel roept de oproep van de VVD bij haar verwondering op. “Juist de VVD-kabinetten van de afgelopen jaren hebben corporaties in hun activiteiten beperkt.” De VVD gaat volgens haar voorbij aan het belangrijkste punt: de verhuurdersheffing. “Geld van de huurders voor renovatie en nieuwbouw gaat naar de schatkist. Daardoor kunnen corporaties niet genoeg investeren. Daar moet de politiek iets aan veranderen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. Er moeten veel meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd.”
Nelleke Lindhout is bestuurslid van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels.

 
 
 
 
 
 
 
ZIE OOK:
Bert Pots