Grote steden wachten nog altijd op landelijk beleid om excessen huurmarkt aan te pakken

12.01.21
Minister Ollongren ondertekent juli 2019 de Woondeal voor de MRA
Grote steden wachten nog altijd op landelijk beleid om excessen huurmarkt aan te pakken

Grote steden wachten nog altijd op landelijke wet- en regelgeving om excessen op de woningmarkt aan te pakken. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs wethouders van steden die een woondeal sloten met minister Ollongren. Zo kwam bijvoorbeeld de veelbesproken ‘Noodknop’ om hoge huurprijzen in de vrije sector te begrenzen er niet. Ook andere voorstellen om aanvangshuren in de vrije sector te beteugelen haalden het niet.

In het artikel beoordeelt NRC op basis van gesprekken met zeven wethouders het beleid van minister Ollongren. Waardering is er dat in haar ambtsperiode woningnood en ruimtelijke ordening in Den Haag weer als een landelijke opgave wordt gezien. Het afsluiten van 'woondeals' met zes stedelijke regio's - waaronder de Metropoolregio Amsterdam (MRA) - is een van Ollongrens belangrijkste initiatieven, aldus de NRC. Daarbij zijn per regio bouwproductieafspraken gemaakt. In de MRA moeten er bijvoorbeeld vóór 2025 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Maar een bijbehorende geldstroom - zoals destijds bij de VINEX-wijken - ontbrak aanvankelijk. Inmiddels kunnen gemeenten met goede plannen wel bouwsubsidies verwerven uit de zogeheten ‘Woningbouwimpuls’. De gemeentebestuurders zijn blij met deze initiatieven. De contacten met de landelijke overheid zijn onmiskenbaar verbeterd. "Eindelijk kregen we aandacht van de overheid voor het probleem waar we hier in onze regio mee kampen”, zegt bijvoorbeeld wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Groningen.

Maar waar weinig van terecht is gekomen zijn afspraken over wet- en regelgeving om misstanden en prijsopdrijving in de overspannen woningmarkt tegen te gaan. Overal kampen gemeenten met malafide verhuurders en particuliere beleggers die starters op de woningmarkt wegconcurreren. Met als resultaat dat koop- en huurprijzen nog extra stijgen. "Ik heb te weinig regie over de markt”, concludeert wethouder Torunoglu uit Eindhoven in de NRC. "Daar heb ik het Rijk voor nodig.”
De minister heeft wel wat gedaan op dit vlak, maar volgens de wethouders onvoldoende. Zo is er geen noodknop (maximum huurprijs gerelateerd aan WOZ) of andere vorm van huurbegrenzing gekomen, maar slechts een tijdelijk maximum aan huurprijsstijgingen; zo is er geen woonplicht voor kopers gekomen, maar een mogelijkheid tot een verhuurverbod van nieuwbouwwoningen; zo krijgen bouwende corporaties wel korting op de verhuurderheffing, maar is de belastingdruk op corporaties defacto alleen maar toegenomen. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens: "Als we willen dat we kunnen blijven bouwen, moet het Rijk met nieuwe afspraken en spelregels komen. Zij zijn aan zet.”
Daarbij is de oproep van alle zeven wethouders aan het Rijk: maak van de financiële bijdrage aan de woningmarkt een blijvertje.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.