Goed nieuws voor huurders dankzij akkoord met linkse oppositie

06.11.2020
Image

De maximale huurverhoging in de vrije sector wordt beperkt tot inflatie plus 1 procent; de inkomensgrens voor toegang tot de sociale huursector wordt niet verlaagd voor alleenstaanden en er komt 450 miljoen euro vrij voor de verduurzaming van leefbare wijken. Deze toezeggingen hebben GroenLinks en de PvdA los gekregen van het kabinet in steun voor de woonplannen van het kabinet.

In de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Steun van de linkse fracties is nodig om de woonbegroting erdoor te krijgen. Daar hebben de fractieleiders Asscher en Klaver stevig over onderhandeld. Met een stevig resultaat ten gunste van de huurders.
De maximale huurverhoging in de vrije sector gaat van 2,5 naar 1 procent boven inflatie. En er gaat veel geld naar een fonds voor de aanpak van kwetsbare wijken en krimpgebieden. Gemeenten kunnen daar een beroep op doen voor investeringen in duurzaamheid, betere leefbaarheid en veiligheid. Het betreft onder meer gebieden in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Noord-Brabant.

Tenslotte gaat de 'singles straf' van tafel. Volgens het Wetsvoorstel differentiatie inkomensgrenzen zouden alleenstaanden die meer verdienen dan 36.000 euro geen toegang meer krijgen de sociale huursector. Dat blijft nu 39.055 euro voor eenpersoonshuishoudens terwijl die voor meerpersoonshuishoudens volgens plan wordt verhoogd naar 43.126 euro. Netto stijgt daarmee dus meer aantal huishoudens dat voor een sociale huurwoningen in aanmerking komt.