Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woningvoorraad in de Stadsregio

In de hoofdstad zijn veel huurwoningen (69%) terwijl in de rest van de Stadsregio het merendeel van de huishoudens in een koopwoning woont. Amsterdam heeft bovendien relatief veel goedkope particuliere huurwoningen.

De corporaties hebben bijna 283.000 huurwoningen in de Stadsregio in bezit. Ruim 12.000 daarvan zijn onzelfstandige eenheden, vooral studentenwoningen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Haarlemmermeer.

Woningvoorraad naar eigendom en huursegment


Beleidsmakers hanteren vier huursegmenten: de goedkope voorraad tot de huuraftoppingsgrens (€597 in 2014), het totale sociale (gereguleerde) segment tot de liberaliseringsgrens (€699), het middensegment vrijesectorhuur (tot €930) en de dure huur daarboven. Die 930 euro huurgrens is afgeleid van wat een huishouden met een anderhalf maal modaal inkomen nog kan betalen.

Het aandeel goedkope woningen neemt af

De sociale huurvoorraad van corporaties krimpt al jaren; daarbinnen neemt ook het goedkopere segment onder de huurtoeslaggrens (€597) af. In Amsterdam is dat goedkope segment tussen 2010 en 2014 afgenomen van 91 naar 83 procent van de corporatievoorraad. Eenzelfde ontwikkeling vindt plaats ten noorden van de hoofdstad. Ten zuiden en zuidwesten van Amsterdam (Stadsregio Zuid) zijn relatief minder goedkope huurwoningen, maar is het percentage de laatste jaren wel constant gebleven op ongeveer driekwart van de corporatievoorraad.

 

Ontwikkeling woningvoorraad corporaties, 2010 - 2013


Waar het ene segment slinkt, groeit de andere. Het aantal corporatiewoningen in de vrije sector groeit in alle deelregio’s. Driekwart van deze vrijesectorhuur (Amsterdam 69%) wordt verhuurd onder de 930 euro.

Er wordt minder gesloopt. Werden in 2007 in Amsterdam nog ruim 1800 woningen gesloopt, vorig jaar waren dat er 546. Sloop/nieuwbouw maakt plaats voor renovatie. In Amsterdam verdubbelde vorig jaar het aantal hoogniveau-renovaties (minimale investering €25.000) van 582 in 2012 naar 1109. Ook in Zaanstad werd in 2013 veel gerenoveerd (420 woningen). In totaal werden vorig jaar in de Stadsregio 1609 corporatiewoningen ingrijpend gerenoveerd.

De corporaties verkochten vorig jaar in de Stadsregio 2159 bestaande woningen, waarvan 1777 in Amsterdam. Datzelfde jaar sloten de corporaties in de Stadsregio Amsterdam bijna 3000 nieuwe huurcontracten af in de vrije huursector.

 

Mutaties in de sociale huurvoorraad van corporaties

Fred van der Molen