Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Een campus staat voor kennisontwikkeling en duurzame innovatie. Maar dat is niet alles. Het zorgt tevens voor economische ontwikkeling. Dat blijkt uit de documentaire 'Campus in de stad' van Bouw Woon Leef. "Het is goed innovatieve economische ontwikkelingen te spreiden. Dit zorgt voor een betere balans tussen wonen en werken, minder druk en drukte rond Amsterdam en voldoende voorzieningen in de hele regio", denkt Anouk Pols, strategisch adviseur van de MRA, die aan het woord komt in de… meer
  Video

 • In Nederland zijn er te weinig betaalbare woningen. Economen adviseren daarom al jaren om meer woningen te bouwen. Maar waar in het land is daarvoor de beste plek?
  Achtergrondartikel

 • Ruim drie jaar geleden kregen Zaanstad, Haarlem en Amsterdam in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) samen ruim 41 miljoen euro van het Rijk om de bouw van 13.500 woningen te versnellen. Het geld was bedoeld om tekorten op publieke investeringen af te dekken waarbij gemeenten zelf de helft van het ontbrekende geld moesten bijpassen. Hoe staan de betrokken projecten er inmiddels voor?
  Achtergrondartikel

 • Hester Booi werkt bij de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en deed de afgelopen tien jaar onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar woonvoorkeuren en woonmobiliteit in de MRA. Met haar proefschrift Staying in the City or Moving to the Suburbs brengt ze met statistisch onderzoek de verhuisbewegingen van verschillende groepen bewoners in kaart.
  Achtergrondartikel

 • Het roer gaat om bij de provincie Noord-Holland. Waar vorige provinciebesturen lang een restrictief beleid voerden  ten opzichte van woningbouw in het landelijk gebied, wil het huidige college gemeenten meer ruimte geven. Dat geldt dan voor bouwplannen aan de randen van bestaande bebouwing, zelfs in beschermd landschap. Daarmee volgt het de veelgenoemde aanpak van de woningnood via 'Elk dorp een straatje erbij'. De provincie past daarvoor een aantal regels aan die nu gelden voor… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam hebben ruim 42.000 nieuwbouwwoningen in de pijplijn waarvan ruim de helft in de hoofdstad zelf. Dat stelt CBS. Voor deze woningen geldt dat een vergunning is verleend om te gaan bouwen of dat de bouw van de woning reeds gaande is, maar dat de woning nog niet is opgeleverd. In totaal zaten er in de Nederland 177 duizend woningen in de pijplijn. 
  Nieuwsartikel

 • Een jaar na het burgerberaad over wonen in de regio Zaanstreek-Waterland zijn de betrokken partijen met een kleine vertegenwoordiging burgers nog bezig met het verwerken van de uitkomsten. Een burgerberaad is geen wondermiddel. Het geeft burgers wel de kans op basis van gelijkwaardigheid mee te denken. De dialoog en het algemeen belang staan voorop.
  Achtergrondartikel

 • In Amsterdam Zuidoost wordt de bouw van een wijk voorbereid met woningen die grotendeels van hout zijn. Het gaat om ruim 700 woningen in negen blokken langs het Nelson Mandelapark. Ook elders in de regio Amsterdam komt het gebruik van biobased materialen in de woningbouw op gang. Hoe gaat het met de implementatie van het convenant houtbouw MRA 2021-2025? Een tussenstand.
  Achtergrondartikel

 • ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat de komende zes jaar zo’n vijf miljard euro beleggen in de bouw van betaalbare huurwoningen. Zo kondigde bestuursvoorzitter Van Wijnen maandag aan in Het Financieele Dagblad. De keuze voor woningbouw in Nederland is onderdeel van een grondige herziening van het beleggingsbeleid. 
  Nieuwsartikel

 • In de tweede helft van 2023 heeft Almere relatief veel nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hierdoor is de woningvoorraad in het afgelopen jaar toch nog met 1.663 woningen toegenomen. Daar wees het na de eerste twee kwartalen niet op, met slechts 640 nieuwe woningen. Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid, toonde zich verheugd over het grote aantal opleveringen in het najaar en benadrukte zijn bouwambities: "Onze inzet is om zoveel mogelijk woningen toe te voegen aan de… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Parteon wil nog dit jaar 29 extra flexwoningen neerzetten aan de Poelweg in Wormer. De woningen worden toegewezen buiten het reguliere woonruimteverdeelsysteem en grotendeels toegewezen aan 'spoedzoekers' uit Wormerland. De woningen vallen onder het NH Bouwstroom-programma en worden bijna kant-en-klaar aangevoerd door Ursem Modulaire Bouw. De grond op de locatie - Kleine Braak - is al bouwrijp omdat er eerder al 21 tijdelijke woningen zijn geplaatst voor Oekraïners.
  Nieuwsartikel

 • In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn vorig jaar 10.608 nieuwbouwwoningen opgeleverd, terwijl nog eens 3.827 woningen werden toegevoegd via verschillende transformatieprojecten en andere initiatieven. Het nettoresultaat was een toename van 12.501 woningen. Bijna de helft van deze nieuwe woningen werd gerealiseerd binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, waar de woningvoorraad met bijna 6.000 woningen toenam. Deze bevindingen komen naar voren uit een analyse van NUL20 op basis van recente… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam en de drie andere grote steden steunen het kabinetsvoornemen om de huren in een deel van de vrije sector aan banden te leggen, zo laten zij weten aan de vooravond van de publicatie van het definitieve wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge.
  Nieuwsartikel

 • Met slechts 5.200 in aanbouw genomen woningen in 2023 neem de gemeente Amsterdam extra maatregelen om de bouw van de nodige nieuwe huizen aan te jagen. Dit betekent concreet dat de gemeente eerder gemaakte afspraken over grondprijzen voor projecten die in de startblokken staan tegen het licht wil houden.
  Nieuwsartikel

 • Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de regio ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.
  Achtergrondartikel

 • Terugblik op twintig jaar stedelijke ontwikkeling van Amsterdam van NUL20-fotograaf Nico Boink:  “Met grote dankbaarheid kijk ik terug op een mooie periode waarin ik voor Nul20 de ontwikkelingen met mijn fototoestel heb mogen vastleggen. Daarin viel veel schoonheid te ontdekken na en naast afbraak en verval.”
  Fotoreportage

 • In een groot deel van Almere kunnen per direct geen nieuwe woningen meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Er is niet meer capaciteit. De gemeente laat weten zich ‘overvallen’ te voelen door dit bericht van de netbeheerders. "Dit is rampzalig voor de ontwikkeling van Almere. Komt er niet snel een oplossing, dan komen de woningbouwdoelstellingen, de economische bedrijvigheid en de duurzaamheidsambities in gevaar. Dan komt de ontwikkeling van Almere tot stilstand."
  Nieuwsartikel

 • De woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam hebben vorig jaar 3.684 woningen gebouwd. De oplevering van nieuwe sociale huurwoningen blijft daarmee fors achter bij de jaarlijkse doelstelling van 5.000 nieuwe woningen volgens de MRA-Woondeal. De corporaties waarschuwen dat veel plannen in de woondeal te zacht zijn en dat ze te weinig bouwlocaties hebben. De corporaties tekenden om die reden dit voorjaar de woondeal niet. Veruit de meeste nieuwe woningen staan in Amsterdam (2.201…
  Nieuwsartikel

 • Het Rijk moet meer doen voor de bouw van betaalbare woningen, zo schrijft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een brief aan de Tweede Kamer. Dertig gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben behoefte aan structurele financiële ondersteuning. De huidige Woningbouwimpuls en Startbouwimpuls zijn effectief, maar bieden uiteindelijk onvoldoende soelaas.
  Nieuwsartikel

 • Heerlijkheid Curtis is de naam van een nieuwe wijk in Heemskerk met vier 'hofjes' met elk 25 woningen rond binnentuinen en verder ook veel groen. Van het plangebied naast de begraafplaats Eikenhof wordt slechts 15 procent bebouwd. De woningtypen variëren van appartementen tot driedaagse woningen. In één van de clusters wordt een meergeneratiehof ontwikkeld, bedoeld voor starters, senioren en gezinnen. Enkele jaren terug waren er overigens plannen om op het terrein een 'Knarrenhof' - een… meer
  Nieuwsartikel

 • De woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam gaat de komende jaren flink terugzakken. Die conclusie kan worden getrokken op basis van het aantal vergunde woningen in de 29 gemeenten van de regio. In de eerste helft van 2023 is het aantal vergunde woningen bijna de helft van 2020. De bij CBS geregistreerde aantallen bouwvergunningen zijn wellicht in absolute zin niet altijd betrouwbaar en per kwartaal ook zeer grillig. Maar de trend is onmiskenbaar zeer negatief.
  Nieuwsartikel

 • De woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten weten “volledig achter de doelstellingen en ambities” van het coalitieakkoord 2023-2027 van de provincie Flevoland te staan. De nieuwe coalitie wil 40.000 extra woningen tot 2030 realiseren. Deze bouwopgave komt voor een groot  deel voor rekening van Almere en Lelystad, beide ook onderdeel van de MRA. De twee gemeenten hebben zich eerder in de MRA-woondeal verbonden aan de bouw van 31.000 woningen waarvan 9.400 sociale… meer
  Nieuwsartikel

 • De eerste lichting ambtenaren van overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de studieroute 'Integrale gebiedsontwikkeling' succesvol afgerond. In 2021 is deze opleiding in het leven geroepen om het tekort aan deskundige ambtenaren terug te dringen. De studie is voor de MRA opgezet door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Vrijdag 30 juni kregen zij tijdens een feestelijke ceremonie een certificaat uitgereikt. De studieroute is ontwikkeld naar aanleiding van de… meer
  Nieuwsartikel

 • Zo’n 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Het is de vierde editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2023 worden de eerste uitkomsten verwacht.
  Nieuwsartikel

 • Ook in Amsterdam wordt de aanschaf van een koopwoning goedkoper, zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van CBS en Kadaster. De gemiddelde prijs ligt in het eerste kwartaal van dit jaar bijna zes procent lager dan een jaar eerder. Ook daalde het aantal transacties met meer dan tien procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022.
  Nieuwsartikel