Overslaan en naar de inhoud gaan

HUURBELEID

 • De senaat heeft de Wet Betaalbare Huur 'met potlood'  op de agenda gezet voor behandeling op 18 juni. De wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. Demissionair woonminister Hugo de Jonge haalt alles uit de kast om de behandeling van de wet voor één juli - de beoogde invoeringsdatum - af te ronden.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse huisvestingsverordening wordt per 1 januari geactualiseerd. Het college geeft vanaf vandaag de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde aanpassingen. De verordening regelt onder andere de verdeling van sociale huurwoningen en bevat regels voor het gebruik en de toewijziging van woonruimten. Het gaat onder meer om regels voor voorrang, woningruil, woningdelen en huizenruil voor vakanties.
  Nieuwsartikel

 • De huurverhoging is in vele jaren niet zo hoog geweest. Dat komt door de opgestuwde inflatie en de loonstijgingen. Die bepalen de bandbreedte voor de verhoging. Verhuurders maken daar over het algemeen gebruik van maar gaan niet helemaal tot het gaatje, zo blijkt uit onze analyse van het beleid van de Amsterdamse corporaties. Verder moeten huurtoeslag en huurverlaging voor minima ervoor zorgen dat de betaalbaarheid van het wonen niet verder afneemt. Althans, in de gereguleerde huursector.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft een verhuurder van studentenkamers aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam-Oost een last onder dwangsom opgelegd van 200.000 euro. De verhuurder overtreedt volgens de gemeente stelselmatig de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Doet de verhuurder dit niet, dan kan de huurder dit melden bij de gemeente en kan daarop worden gehandhaafd. Uit klachten bij de gemeente blijkt, dat huurders te hoge… meer
  Nieuwsartikel

 • Coen Teulings, voormalig CPB-directeur en econoom, waarschuwt voor de Wet betaalbare huur. In het radioprogramma Sven op 1 zegt hij dat de wet op termijn mensen met weinig eigen vermogen benadeelt omdat het aanbod aan huurwoningen gaat afnemen.
  Nieuwsartikel

 • Het beleid rond woningdelen is een terugkerend thema in de Amsterdamse gemeentepolitiek, een balanceeract tussen het creëren van meer woonruimte versus het beschermen van huurders en tegengaan van overlast. Het huidige college wil de regels weer iets oprekken. Bijvoorbeeld door in wijken waar geen vergunningen voor verkamering meer worden verstrekt de quota te verhogen. Dat gaat dan alleen op voor omzetting naar drie onzelfstandige woonruimten. In die wijken komen daarmee gemiddeld 55 extra… meer
  Nieuwsartikel

 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel betaalbare huur. Deze wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. De wet combineert het reguleren van middeldure huren met het dwingend maken van het WWS. Minister de Jonge schat dat daardoor op termijn de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen bijkomen in het betaalbare segment. Als ook de Eerste Kamer instemt gaat de wet waarschijnlijk per 1 juli 2024 in.
  Nieuwsartikel

 • De PVV stemt waarschijnlijk vóór het wetsvoorstel om de huren van een deel van de vrije sector te reguleren. Voorwaarde is wel dat het voorstel niet verder wordt aangescherpt. Dat valt op te maken uit de woorden van PVV-Kamerlid Barry Madlener. Met steun van de PVV tekent zich zowel een meerderheid af in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. NSC, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP en de ChristenUnie staan ook positief ten opzichte van het wetsvoorstel. VVD en BBB stemmen tegen.
  Nieuwsartikel

 • De particuliere huurvoorraad in Amsterdam is de afgelopen tien jaar fors gegroeid, maar dit heeft niet geleid tot meer betaalbare woningen voor lage en middeninkomens. Integendeel: in de particuliere huursector is het aandeel sociale huurwoningen gehalveerd en de huur van vrijesectorwoningen flink gestegen. De stad wordt vooral voor recente bewoners steeds onbetaalbaarder. De kloof met degenen die al langer in de stad wonen wordt groter. Dat valt mede af te leiden uit de afname van de… meer
  Nieuwsartikel

 • De wet betaalbare huur leidt tot verkoop van huurwoningen en tot slechtere benutting van de huidige woningvoorraad. Daardoor neemt de kans op woonruimte voor lagere inkomens verder af. Deze opvallende conclusies trekt het Instituut voor Publieke Economie in een analyse van mogelijke effecten van de wet.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de vrijehuursector is in 2023 met 13 procent afgenomen, terwijl de huren met 10 procent stegen. Er worden zowel minder nieuwbouwwoningen opgeleverd als bestaande woningen aangeboden. Particuliere beleggers trekken zich terug uit het vastgoed. Maar wie is daarvan vooral de pineut? Zijn dat inderdaad de leraar en de onderwijzer, zoals wel wordt beweerd?
  Achtergrondartikel

 • De huidige huurbegrenzing in de vrije huursector wordt gecontinueerd tot 2029, twee jaar langer dan minister De Jonge eerder had voorgesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien het huidige 'laagste-van-twee-principe' te continueren waarbij het laagste percentage van CAO-loonstijging dan wel inflatie uitgangspunt blijft voor de verhoging.
  Nieuwsartikel

 • Steeds meer mensen vinden kamerverhuur een goed idee om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Ook de bereidheid om een kamer of etage in het eigen huis te verhuren neemt sterk toe, zo zou blijken uit een ING onderzoek. Toch is lang niet iedere huiseigenaar bereid om een deel van zijn woning te verhuren.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de 'kale' vrijehuursector is in 2023 flink afgenomen. Het aantal woningzoekenden dat een huurcontract kreeg, lag vorig jaar 13 procent lager dan in 2022. Bovendien nam het aanbod gaandeweg 2023 verder af, tot 30 procent minder in het vierde kwartaal in vergelijking met een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter steeg met 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM en de belangenvereniging Vastgoed Management Nederland (VGM NL).
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond bood gisteren namens een aantal jongerenorganisaties een petitie aan in de Tweede Kamer. Doel van de protestactie: Kamerleden overtuigen van het belang van de wet Betaalbare Huur. Met die wet wil demissionair woonminister Hugo de Jonge de huren van meer woningen reguleren, zodat die toegankelijker wordt voor mensen met een lager of middeninkomen. De Woonbond ‘gelooft in die wet', aldus Suzanna Lividikou van de huurdersorganisatie. Al vindt de bond dat de regulering niet ver genoeg… meer
  Nieuwsartikel

 • Vesteda kondigt aan dat de huurverhoging per 1 juli beperkt blijft tot 4 procent. Als eerste grote institutionele verhuurder maakt Vesteda daarmee zijn huurbeleid voor dit jaar bekend. Het demissionaire kabinet werkt momenteel aan een wetswijziging die voor een huurverhoging van 6,8 procent voor de vrije en 5,8 voor de sociale huursector mogelijk maakt.
  Nieuwsartikel

 • De huurreguleringsplannen van minister Hugo de Jonge zijn onder druk van beleggers dermate aangepast dat alleen kleine nieuwbouwappartementen nog onder de gereguleerde middenhuur vallen. Dat stelt de Woonbond op basis van eigen doorrekeningen van de ‘Wet Betaalbare Huur’. De Bond pleit voor aanscherping van de uitgangspunten.
  Nieuwsartikel

 • Stringente huurregulering schaadt het bedrijfsmodel van woningcorporaties en is daardoor op de lange termijn niet houdbaar gezien de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit concludeert een interdepartementale werkgroep in de ‘Tussenrapportage IBO woningbouw en grond’. Volgens het rapport is het effectiever om de koopkracht van huurders te beschermen via huurtoeslag dan via huurprijsbeperking.
  Nieuwsartikel

 • De wijze waarop vastgoedbeleggers jaarlijks hun huren optrekken, lijkt lang niet altijd rechtmatig te zijn. Volgens meerdere rechtelijke uitspraken baseren verhuurders zich op een oneerlijk 'huurprijswijzigingsbeding', waardoor duizenden huurders jarenlang mogelijk te veel hebben betaald. De aanpak van de verhuurders zou in strijd zijn met Europese regelgeving die al sinds 1993 van kracht is.
  Nieuwsartikel

 • Vanaf april is het afgelopen met StudentenWoningWeb. Lieven de Key en Ymere gaan hun studentenwoningen aanbieden via twee andere platformen. Het aanbod van Lieven de Key komt op het eigen nieuwe platform studentenwoning.mijndak.nl. Ymere stapt over naar ROOM.nl, het platform dat door de landelijke studentenhuisvester DUWO wordt gebruikt. Stadgenoot en Pré Wonen, die op kleine schaal gebruikmaakten van StudentenWoningWeb, stoppen met het aanbieden van studentenwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Voor woningcorporaties zijn de afspraken over de bouwopgave tot en met 2030 niet haalbaar op dit moment. Dit constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de ‘Staat van de corporatiesector’. De Aw pleit bij het Rijk voor meer betaalbare bouwgrond en vraagt om meer aandacht voor het huurprijsbeleid.
  Nieuwsartikel

 • Lokale Amsterdamse bewonersorganisaties zetten hun acties voort tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Huurdersbelang Zuid organiseert een reeks 'flitsacties' tegen aangekondigde verkopen van Stadgenoot, de Alliantie en Lieven de Key. Volgens de actiegroep Niet te Koop gaat het om verkopen die in strijd zijn met de nieuwe verkoopafspraken in de Prestatieafspraken 2024-2027.
  Nieuwsartikel

 • Mochten particuliere beleggers nog hun hoop hebben gevestigd op het nieuwe rechtse blok om het wetsvoorstel Betaalbare Huur controversieel te verklaren, dan bleek die hoop ijdel. Alleen VVD en BBB kozen daarvoor. Een ruime meerderheid, inclusief PVV en NSC, koos voor behandeling van het wetsvoorstel dat minister De Jonge deze week indiende. De behandeling start bovendien al eind deze maand met een schriftelijke ronde.
  Nieuwsartikel

 • Minister De Jonge zond op 6 februari zijn lang verwachte huurwet naar de Tweede Kamer. De reacties uit de sector zijn redelijk voorspelbaar. Huurdersorganisaties vinden dat minister De Jonge teveel tegemoet is gekomen aan wensen van beleggers. Investeerders in huurwoningen vinden juist verdere aanpassingen nodig om de bouw van huurwoningen voor middeninkomens aantrekkelijk te maken. Wat eigenlijk niemand wil is verder uitstel. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders… meer
  Nieuwsartikel

 • De kogel is door de kerk. Demissionair minister Hugo de Jonge van BZK heeft vandaag het wetsvoorstel Betaalbare huur naar de Tweede Kamer gezonden. De Jonge wil daarmee de hoge huren in het vrije huursector aan banden leggen en de positie van huurders versterken. Om te voorkomen dat de nieuwbouw stagneert en zich te verzekeren van politieke steun heeft hij het eerdere wetsvoorstel op enkele punten aangepast. Die wijzigingen werden al eerder bekend.
  Nieuwsartikel