Overslaan en naar de inhoud gaan

WOONBELEID

 • Ruimte in de Randstad wordt schaars, daarom moet voor toekomstige grote woningbouwlocaties na 2030 meer in het oosten van het land worden gezocht. Dat stelt demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Een verkenning van drie ministeries heeft een zestal geschikte regio's opgeleverd. Dit advies krijgt een plek in het 'voorontwerp' voor de Nota Ruimte. De Jonge laat de afronding en vaststelling daarvan over aan zijn opvolger.
  Nieuwsartikel

 • In Nederland zijn er te weinig betaalbare woningen. Economen adviseren daarom al jaren om meer woningen te bouwen. Maar waar in het land is daarvoor de beste plek?
  Achtergrondartikel

 • In wijken met hoog grondwater, zoals Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord, zorgt hevige regenval steeds vaker voor grote problemen. Om de buurt beter bestand te maken tegen klimaatverandering en de wijk leefbaarder te maken, ontvangt het project vijf miljoen euro aan Europese subsidie. Met het subsidiebedrag wordt het Plejadenplein vernieuwd, een nieuw klimaatbestendiger ontwerp van de Meteorenweg gemaakt en een vervolgonderzoek gedaan naar een nieuwe aanpak voor het opvangen, vasthouden en… meer
  Nieuwsartikel

 • Dirk de Jager neemt tijdelijk de portefeuilles over van Zita Pels. Zij heeft ziekteverlof opgenomen om goed en volledig te kunnen herstellen. De vervanging zorgt voor continuiteit van de portefeuilles en geeft de wethouder de ruimte om zich volledig op haar herstel te richten, zo laat GroenLinks weten. De Jager is een geboren en getogen Amsterdammer. Hij is al decennia betrokken bij GroenLinks Amsterdam. Tussen 2002 en 2022 was De Jager stadsdeelbestuurder in het toenmalige stadsdeel… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam stelt vijftien miljoen beschikbaar voor de realisatie van een lerarencampus op IJburg met tachtig betaalbare woningen voor leraren, zo blijkt uit de Voorjaarsnota 2024. Ondanks de duizenden woningen die jaarlijks in Amsterdam worden gebouwd, is het woningtekort volgens het college nog lang niet opgelost. Voor middengroepen zoals leraren is het daardoor moeilijk een betaalbare woning in de stad te vinden. Het lerarentekort blijft mede daardoor onverminderd hoog.
  Nieuwsartikel

 • ‘Corporaties zetten zichzelf centraal en nooit de bewoner.’ Het klonk als een oerkreet die mij op LinkedIn werd toegeworpen. De eerste neiging is ontkennen: lees nou al die missies van corporaties, kijk naar alle onderzoeken en klantenpanels, inspraak is aan de orde van de dag. En kijk eens naar de Aedes Benchmark. Daarin lezen we dat bij corporaties ‘het huurdersoordeel over de dienstverlening al jaren op hetzelfde hoge niveau is’. Mooi toch, zou je zeggen, steeds staat bij corporaties de… meer
  Column

 • Ja, de regulering van middenhuur is niet perfect. Ja, de wet zal het woningaanbod verminderen. Tot zover is Kasper Baggerman het eens met critici op de Wet betaalbare huur. Maar opperopponenten BBB en VVD komen vervolgens met verdomd weinig alternatieven op de proppen, constateert hij. En ingrepen die de klap kunnen opvangen, worden steevast door juist deze partijen gedwarsboomd.
  Column

 • Hoge huurprijzen in de vrije sector leiden tot geldproblemen, uitgestelde levenskeuzes en veel stress, zo blijkt uit een rapportage van de Woonbond. De afgelopen twee maanden hebben meer dan 350 huurders hun verhaal gedaan bij het Meldpunt Woekerhuren. Volgens de Woonbond maken deze meldingen stuk voor stuk duidelijk dat excessief hoge huurprijzen aan banden moeten worden gelegd.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft met zijn bijna evenredige verdeling van corporatiehuur, particuliere huur en koopsector een ideale woningvoorraad voor gemengde wijken en voor een goed werkende woningmarkt. Toch loopt vanaf 2015 de verdeling naar prijssegmenten en de bijbehorende inkomensverdeling uit elkaar. Amsterdam is door toegenomen schaarste en door liberaal beleid een stad van het sociale huur- en het koopsegment geworden. Is er voor de Amsterdamse middeninkomens uitzicht op verbetering in Amsterdam?
  Achtergrondartikel

 • De wet betaalbare huur leidt tot verkoop van huurwoningen en tot slechtere benutting van de huidige woningvoorraad. Daardoor neemt de kans op woonruimte voor lagere inkomens verder af. Deze opvallende conclusies trekt het Instituut voor Publieke Economie in een analyse van mogelijke effecten van de wet.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de vrijehuursector is in 2023 met 13 procent afgenomen, terwijl de huren met 10 procent stegen. Er worden zowel minder nieuwbouwwoningen opgeleverd als bestaande woningen aangeboden. Particuliere beleggers trekken zich terug uit het vastgoed. Maar wie is daarvan vooral de pineut? Zijn dat inderdaad de leraar en de onderwijzer, zoals wel wordt beweerd?
  Achtergrondartikel

 • De armste Nederlanders komen in hun buurt, op het werk en in de familie vooral in aanraking met mensen die net als zij weinig welvarend zijn. En de rijke Nederlanders komen steeds minder in aanraking met mensen met een gemiddelde of lage welvaart, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de leefwerelden van de twintig procent rijkste en twintig procent armste Nederlanders tussen dertig en zestig jaar oud. Wel zien mensen met een herkomst in Marokko, Turkije en… meer
  Nieuwsartikel

 • Wie passende woonruimte in de stad zoekt staat voor een forse uitdaging. Maar voor mensen met een beperking is de opgave nog een stuk ingewikkelder, zo maakt columnist Ruud Fiere duidelijk. Hij vindt dat er op korte termijn meer aandacht moet komen voor deze groep. Dat betekent: meer passende woningen en een beter afgestemde leefomgeving.
  Column

 • Social Enterprises willen altijd ‘impact maken’. Wie ‘impact wil maken’, wil doorgaans de wereld verbeteren. ‘Impact’ is het woord dat social enterprises gebruiken en het is de boodschap die ze uitdragen. Dit in tegenstelling tot corporaties, die vooral vertellen welk product of dienst ze bieden. Ik ken geen corporatie die zegt dat ze ‘impact wil maken’. Terwijl corporaties in wezen ook social enterprises zijn.
  Column

 • In dit interview voor Vastgoedjournaal geeft demissionair-minister Hugo de Jonge een uitgebreide toelichting op de wet Versterking regie volkshuisvesting. Met de wet wil De Jonge dat overheden, en met name provincie en Rijk, beter kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. De wet moet ook een dam opwerpen tegen lange beroepsprocedures.  
  Video

 • De Amsterdamse GL-wethouder Zita Pels hervat haar werkzaamheden, zo is gemeld in een brief aan de gemeenteraad. Zij zal haar taken en verantwoordelijkheden geleidelijk opbouwen. Dit betekent dat ze de portefeuille Volkshuisvesting weer geheel overneemt, evenals de portefeuille Duurzaamheid met uitzondering van de dossiers Warmtenetten en Windenergie. De portefeuilles Afval en Reiniging worden vooralsnog waargenomen door wethouder Van Buren. Ook zal ze nog niet aanwezig zijn bij commissie- en… meer
  Nieuwsartikel

 • Dat de Wet betaalbare huur van woonminister Hugo de Jonge door zowel marktpartijen als woonactivisten wordt aangevallen, viel te verwachten. Het lijkt daadkrachtig beleid, maar is puntje bij paaltje exemplarisch voor een kabinet dat geen fundamentele keuzes maakt.
  Column

 • In 2023 zijn er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 7.386 bouwvergunningen afgegeven, wat een daling van 23 procent betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze afname is sterker dan de landelijke  (-15 procent). Het aantal vergunde corporatiewoningen daalde zelfs met 37 procent. Dit blijkt uit een analyse van NUL20 van de meest recente jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft te maken met grote tekorten in het basisonderwijs. Ondertussen neemt het aantal leerkrachten dat in Amsterdam woont en werkt de laatste jaren af. Vanuit het onderzoeksprogramma “Wie woont of werkt nog in de Stad?” van het Kenniscentrum Ongelijkheid onderzochten UvA, HvA en partners de gevolgen van ontwikkelingen op de grootstedelijke woningmarkt voor leerkrachten. Jonge leerkrachten en pabo-studenten van verschillende scholen zijn een half jaar gevolgd.
  Video

 • De plancapaciteit voor heel Nederland bedraagt 1.075.000 woningen van 2022 tot en met 2030. Dat zijn 25.000 meer woningen dan een jaar geleden. Er is voldoende capaciteit om aan de totale woningbouwopgave te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  Nieuwsartikel

 • Het Parool werpt de vraag op waar de gemeentelijke focus op de bouw van middenhuurwoningen in Amsterdam is gebleven. Directe aanleiding is de presentatie van het 'onderhandelingsakkoord' tussen gemeenten, corporaties en huurderkoepels voor de komende vier jaar. In deze prestatieafspraken staan weinig concrete doelstellingen voor het vergroten van het aanbod voor middengroepen.
  Nieuwsartikel

 • In museum ‘t Schip ontving Anisha Jagernath op 23 januari de derde Jeroen van der Veer Scriptieprijs voor haar masterscriptie Mixed-ownership complex(ity). Met als onderwerp de uitdagingen voor verduurzaming en energiekosten in gemengde vve's.  Zij deed dit onderzoek als sluitstuk op haar masterstudie Sustainability and Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse wethouder Zita Pels legt in ieder geval voor de maanden januari en februari haar taken neer. Ze herstelt van een longinfectie die ze eind vorig jaar opliep. Bij de laatste raadsvergadering, vlak voor kerst, was de wethouder afwezig. Haar taken worden overgenomen door de andere wethouders. De portefeuille Volkshuisvesting wordt waargenomen door Reinier van Dantzig.
  Nieuwsartikel

 • Na ruim twintig jaar neemt Fred van der Molen afscheid als hoofdredacteur van NUL20. Met een journalistieke aanpak en veel aandacht voor data beschreef de redactie onder zijn leiding de turbulente ontwikkelingen en crises op de woningmarkt in Amsterdam en de regio.
  Achtergrondartikel

 • Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de regio ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.
  Achtergrondartikel