Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Ontwikkelaar Amvest begint in 2015 aan de transformatie van het Cruquiuswerkgebied in Amsterdam-Oost. De eerste nieuwbouw komt aan de Cruquiusweg. Amvest wil de komende tien jaar een kleine zeshonderd woningen realiseren in het gebied. De transformatie kan nu starten omdat de betonmortelcentrale van Albeton weg is. Albeton is verhuisd naar Amsterdam-Westpoort.

Eerste verdieping

 • Er verdwijnen zo’n 2500 woningen per jaar uit gereguleerde sector
  Bijna een kwart van de goedkope huurvoorraad in Amsterdam wordt door particulieren verhuurd. Dat segment krimpt in redelijk snel tempo. Vrijkomende woningen worden geliberaliseerd of verkocht. De financiële prikkel daartoe is groot; de verhuurderheffing maakt dat alleen maar erger.
 • De eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam
  Kortgeleden verscheen de eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). Zij beogen hiermee de trends op de sociale huurmarkt, in het middensegment en de betaalbare koop beter te volgen.
 • Toenemend beroep op toeslagen en compensatieregelingen
  De huren in de sociale huursector stijgen in snel tempo. Het beroep op compensatieregelingen ook. Betaalbaarheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties.

Tweede verdieping

 • Stedelijke ontwikkeling: meer alleenstaanden met minder middelen
  Het Amsterdam van 2045 telt veel meer eenpersoonshuishoudens dan de huidige stad, zo rekent demograaf Jan Latten voor. Deze ‘happy singles’ hebben minder geld te besteden. Dat betekent een grotere vraag naar kleine stadsappartementen.

Derde verdieping

 • Hoop gevestigd op ‘Friends-contracten’ en studentenwoningen
  De grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland is een flinke extra belasting voor de toch al ernstig verstopte Amsterdamse woningmarkt. Corporaties en gemeente zoeken naarstig naar oplossingen. Dat valt niet mee, maar de urgentie van het probleem lijkt te leiden tot innovatieve oplossingen. “Net als met de studentenhuisvesting.”

Kort bestek

 • Sociale verhuurders stellen daken beschikbaar aan marktpartijen
  Terwijl discussies over windmolens maar niet verstommen, zijn de zonnepanelen niet aan te slepen. Niet zo vreemd, want deze duurzaamheid levert geld op, zelfs zonder subsidie. Na de particuliere eigenaren krijgen ook steeds meer huurders panelen zonnestroom.
 • Nieuwe Huisvestingswet heeft flinke consequenties
  Per 1 januari wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht en uiterlijk 1 juli 2015 moeten gemeenten de nieuwe regels hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Iedere inwoner kan zich maar het beste inschrijven bij WoningNet.
 • Europese steden worstelen met woningverhuur aan toeristen
  De verhuur van woningen aan toeristen via websites als Airbnb en Wimdu is razend populair. Beleidsmakers in Europese steden reageren verschillend op deze ontwikkeling. Barcelona stuurt boetes naar online-bemiddelaars, terwijl Berlijn de verhuur strafbaar stelt. Amsterdam kiest voor regulering. Maar in hoeverre vallen regels te handhaven zonder medewerking van Airbnb?

Interview

 • Interview met DUWO-bestuurder Heleen de Vreese
  De van oorsprong Delftse studentenhuisvester DUWO is naast De Key de grote huisvester van studenten in de regio Amsterdam. DUWO wil de komende jaren jaren nog stevig doorbouwen. Geld is er genoeg, maar de toezichthouders trappen op de rem.

Woonbarometer

 • In de hoofdstad zijn veel huurwoningen (69%) terwijl in de rest van de Stadsregio het merendeel van de huishoudens in een koopwoning woont. Amsterdam heeft bovendien relatief veel goedkope particuliere huurwoningen.

Bijzondere woonvormen

 • Andere vorm van Begeleid Wonen via Spirit
  Spirit Jeugd en Opvoedhulp biedt sinds enkele jaren een nieuw concept voor begeleid wonen voor jongeren boven de zestien die niet meer thuis kunnen wonen. Ze krijgen een kamer in een woning die ze delen met een hoofdbewoner. De laatste krijgt gratis huisvesting in ruil voor toezicht en ondersteuning. Hij is bovendien de schakel tussen jongere en hulpverleners.

De nieuwe ontwikkelaars

 • Zes vragen voor nieuwe ontwikkelaars: Change=
  Change= is één van de nieuwe ontwikkelaars in Amsterdam. Wie zijn ze? En wat denken ze voor de stad te kunnen betekenen? In Amsterdam is geruime tijd te weinig gebouwd voor werkende jongvolwassenen, vindt algemeen directeur Ralph Mamadeus. Daar gaat Change= wat aan doen.

Zelfbouwmarkt

 • De jaarlijkse zelfbouwmarkt van de gemeente Amsterdam vond dit keer plaats op Zeeburgereiland op 4 oktober. Belangstelling was er genoeg voor de kavels die de gemeente Amsterdam op de markt bracht. De organisatie zelf schat het aantal bezoekers op 750. De meest fanatieke zelfbouwers kampeerden enige weken op Zeeburgereiland om juist die ene kavel te bemachtigen.